Roel Van Giel zette op de Jaarstarter van zijn vereniging de toon voor de komende maanden. In aanloop naar de artsenverkiezingen zal het opbod alleen maar crescendo gaan.

Ieder syndicaat zingt zoals het gebekt is. Voor de Bvas staat de arts als beoefenaar van een vrij beroep centraal. Vanuit die visie komt men op voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Medebeheer is daarbij ondergeschikt aan de artsenbelangen. Hun defensieve houding wordt allicht mee verklaard doordat het relatieve aandeel van de honoraria binnen het globale Riziv-budget al decennia achteruit kachelt.

Voor ASGB/Kartel is inkomen natuurlijk evenzeer belangrijk. Deze vakbond denkt betere loon- en arbeidsvoorwaarden echter ook te kunnen bekomen door medebeheer. "Artsen laat u niet sturen, stuur zelf."

Federaal heeft de derde hond in het kegelspel, Domus Medica en de syndicale poot ervan AADM, weinig in de pap te brokkelen. Als huisartsenvereniging met meer dan drieduizend leden weegt men wel op Vlaams niveau. Domus staat ook veel meer open voor de inbreng van paramedici, apothekers, ziekenhuizen enzovoort.

Dat zijn grosso modo de uitgangspunten.

Het gaat natuurlijk ook om centen en om macht

Maar uiteraard is de Bvas niet totaal blind voor veranderingen. Dat er iets schort aan de nomenclatuur is een no-brainer. Al jaren probeert het syndicaat (beperkt) te herijken. Door de indexmassa niet lineair te verdelen bijvoorbeeld en door zo achtergestelde disciplines meer geld toe te stoppen.

Inhoudelijk werkt het VBS - geen syndicaat - volop mee aan de nomenclatuurhervorming. Vanwege de Bvas zou het echter nogal naïef zijn om in te gaan op het appel tot totale onthechting van minister Vandenbroucke. Het gaat natuurlijk ook om centen en om macht.

Anderen, ziekenhuizen bijvoorbeeld, streven evenzeer impact en invloedssfeer na. De vorming van de netwerken toonde dat ten overvloede en overduidelijk aan.

Roel Van Giel zette op de Jaarstarter van zijn vereniging de toon voor de komende maanden. In aanloop naar de artsenverkiezingen zal het opbod alleen maar crescendo gaan. Ieder syndicaat zingt zoals het gebekt is. Voor de Bvas staat de arts als beoefenaar van een vrij beroep centraal. Vanuit die visie komt men op voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Medebeheer is daarbij ondergeschikt aan de artsenbelangen. Hun defensieve houding wordt allicht mee verklaard doordat het relatieve aandeel van de honoraria binnen het globale Riziv-budget al decennia achteruit kachelt. Voor ASGB/Kartel is inkomen natuurlijk evenzeer belangrijk. Deze vakbond denkt betere loon- en arbeidsvoorwaarden echter ook te kunnen bekomen door medebeheer. "Artsen laat u niet sturen, stuur zelf." Federaal heeft de derde hond in het kegelspel, Domus Medica en de syndicale poot ervan AADM, weinig in de pap te brokkelen. Als huisartsenvereniging met meer dan drieduizend leden weegt men wel op Vlaams niveau. Domus staat ook veel meer open voor de inbreng van paramedici, apothekers, ziekenhuizen enzovoort. Dat zijn grosso modo de uitgangspunten. Maar uiteraard is de Bvas niet totaal blind voor veranderingen. Dat er iets schort aan de nomenclatuur is een no-brainer. Al jaren probeert het syndicaat (beperkt) te herijken. Door de indexmassa niet lineair te verdelen bijvoorbeeld en door zo achtergestelde disciplines meer geld toe te stoppen. Inhoudelijk werkt het VBS - geen syndicaat - volop mee aan de nomenclatuurhervorming. Vanwege de Bvas zou het echter nogal naïef zijn om in te gaan op het appel tot totale onthechting van minister Vandenbroucke. Het gaat natuurlijk ook om centen en om macht. Anderen, ziekenhuizen bijvoorbeeld, streven evenzeer impact en invloedssfeer na. De vorming van de netwerken toonde dat ten overvloede en overduidelijk aan.