Alles over Roel Van Giel

Voor Roel Van Giel van AADM moet er nu met vaart en positieve ingesteldheid doorgewerkt worden aan de New Deal voor huisartsen om het systeem startklaar te maken tegen eind van dit jaar. Dan komen de huisartsen die er voor kiezen aan zet om de nieuwe organisatie in hun praktijk vorm te geven.

Het Riziv zal jaarlijks 2.500 GEP-tests terugbetalen aan de borstklinieken - dat komt overeen met het aantal vrouwen met borstkanker dat in aanmerking komt voor de test. De test maakt het mogelijk chemotherapie gerichter toe te passen.

Het Riziv zal jaarlijks 2.500 GEP-tests terugbetalen aan de borstklinieken - dat komt overeen met het aantal vrouwen met borstkanker dat in aanmerking komt voor de test. De test maakt het mogelijk chemotherapie gerichter toe te passen.

Hoofdpunt op de Nationale Commissie van afgelopen maandag waren de huisartsenwachtposten. Ondanks alle optimisme dat er een oplossing in de maak was, zitten er blijkbaar toch nog wat losse eindjes aan.

Naar goede gewoonte trapte huisartsenvereniging Domus Medica op de eerste zaterdag van februari het nieuwe werkjaar op gang. Tijdens de 'Jaarstarter' wordt terug- en vooruitgeblikt.

"Vertegenwoordigers van zorgverleners en patiënten moeten verder kijken dan de waan van de dag. Ze dienen continu maatschappelijke veranderingen te analyseren en hun leden uit te leggen hoe zich aan te passen. Jammer genoeg gebeurt dat niet meer."

"Er is op de Nationale Commissie maandag heel lang gesproken over het dossier van de wachtposten, dat is opgesplitst in een aantal deeldossiers." Dokter Roel Van Giel doet namens AADM het relaas over de verschillende onderdelen van het probleem. Belangrijk is dat er snel een structurele oplossing komt.

Maandagavond ging het op de Nationale Commissie uitgebreid over de huisartsenwachtposten. Het ziet ernaar uit dat er extra financiering komt voor 2022 en 2023.

'Goesting' is voor de nieuwe voorzitter van Domus Medica een belangrijk woord uit het visiedocument. De Huisarts 2030 moet zijn werk met goesting kunnen doen. Dokter Jeroen van den Brandt neemt met veel goesting het voorzitterschap op.

AADM verwijt de Bvas een ondoordachte actie, die alleen maar verliezers zou hebben gekend: de patiënten - maar ook de artsen.

Alle bedrijven ontwijken belastingen. Bovendien is winst het enige wat telt en de aandeelhouder de enige wiens belangen behartigd worden. Het zijn maar enkele van de populistische veralgemeningen over het bedrijfsleven waar ondernemers en werkgevers zich terecht aan doodergeren en voor in de verdediging schieten.

Van de totale indexmassa van 826 miljoen euro werd één procentpunt opzij gezet. Zo ging 97 miljoen euro naar de financiering van verschillende maatregelen. Voor 53 miljoen euro betroffen die de huisartsen.

In uitvoering van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 wordt een deel van de indexmassa opzijgezet om het aanwerven van een praktijkverpleegkundige aan te moedigen.