Alles over Roel Van Giel

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) schrapt het speciale medische attest voor zieke leerkrachten. Binnenkort komt er nieuwe regelgeving die langdurig zieke artsen ook beter in staat moeten stellen voorzichtig opnieuw aan de slag te gaan.

Covid heeft zijn stempel gezet op de huisartsgeneeskunde. En de komende jaren komt er ongetwijfeld nog heel wat op de huisartsen af. Domus Medica ontwikkelde een visiedocument, Huisarts 2030.

"Een nieuwe hybride situatie of partiële overheveling is bij een zevende staatshervorming niet efficiënt en hoe langer hoe minder werkbaar. We moeten streven naar een homogeen bevoegdheidspakket. Met garantie op Belgische solidariteit in een financieringswet."

Maandag keurde het Verzekeringscomité de begroting van het Riziv goed. Op de artsenbanken stemden het ASGB en Bvas tegen. Maar er was een meerderheid pro, zowel bij de zorgverleners als de ziekenfondsen.

Op de Nationale Commissie van afgelopen maandag werd lang gediscussieerd over de zeven projecten voor transversale zorg van het Riziv.

Op de Nationale Commissie van maandag 29 augustus kwam naast de transversale zorg onder meer nog de inning van het remgeld bij teleconsultaties ter sprake.

Volgens Marc Moens (Bvas) wordt het tijdschema voor de hervorming van de nomenclatuur wel zeer krap. De Nationale Commissie moet zich verder buigen over de hervorming van het gedeelte van de intellectuele prestaties.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van maandag 23 mei werd lang gepraat over de teleconsultaties. Ook een aantal knelpunten betreffende de huisartsenwachtposten werden opnieuw aangekaart.

Roel Van Giel van AADM pleit ervoor de bestaande regeling voor het teleconsult te verlengen tot de voorstellen van de Reflectiegroep daarover zijn uitgewerkt. Michel Creemers merkt op dat, om wachtposten in de week 's nachts open te houden, een schaalvergroting soms onvermijdelijk is.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van afgelopen maandag presenteerde het IMA de ziekenhuisbarometer. Volgens het Intermutualistische Agentschap zijn ereloonsupplementen in ziekenhuizen goed voor een half miljard euro. Er is een regeling voor het openhouden van wachtposten in de week, en er gebeurt wel wat op het vlak van teleconsultatie.

Minister Frank Vandenbroucke is bereid om 'zorgpunten' te helpen financieren voor de medische intake van Oekraïense vluchtelingen. Dat vertelde hij afgelopen zaterdag op de Dag van de Jonge Huisarts.

"De eerste opvang van vluchtelingen moet multidisciplinair gebeuren", denkt dokter Roel Van Giel. "Je kunt huisartsen in hun praktijken er niet mee opzadelen uit te zoeken welke medicatie bijvoorbeeld een patiënt in Oekraïne nam en wat hij hiervoor eventueel in de plaats moet krijgen."