Alles over Bvas

Bvas waarschuwt minister Vandenbroucke dat een verplichting voor alle artsen om zich te houden aan de tarieven uit het akkoord artsen-ziekenfondsen niet kan. De minister zou vrije tarieven bijvoorbeeld willen verbieden bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

Al in mei kondigde de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten aan het vaccinatierecht van apothekers te zullen aanvechten voor het Grondwettelijk Hof. Die demarche staat nu ook in het Staatsblad, meer bepaald in de editie van 14 oktober. De juridische procedure kan nu echt beginnen.

Een aangepast governancemodel met behoud van eigenheid van de akkoorden- en overeenkomstencommissie, een aangepast indexeringsmechanisme, het tegengaan van de 'spiraal van deconventionering'. Dat zijn enkele voorstellen die het Verzekeringscomité in haar begrotingsnota formuleert.

Maandag keurde het Verzekeringscomité de begroting van het Riziv goed. Op de artsenbanken stemden het ASGB en Bvas tegen. Maar er was een meerderheid pro, zowel bij de zorgverleners als de ziekenfondsen.

Als enige artsensyndicaat stemde AADM maandag 3 oktober in het Verzekeringscomité vóór het voorstel tot de gezondheidszorgbegroting van 2023. Het zegt dat het daarmee een toegankelijke gezondheidszorg vooropstelt.

Voor een groep van 330 kersverse huisartsen die pas hun beroepsopleiding hebben afgerond, lichtte minister Frank Vandenbroucke zijn New Deal voor de huisartsen toe. Bvas neemt aanstoot aan de uitspraken van de minister, dat het denigrerend noemt voor de vele soloartsen.

Zorgnet-Icuro gaf Möbius de opdracht de ziekenhuizen te bevragen over de centraal geïnde honoraria en de afhoudingen daarop. Bvas maant de medische raden aan om hieraan niet mee te werken.

Bvas wil dat patiënten de mogelijkheid hebben beroepsgroepen uit te sluiten van inzage in hun gezondheidsgegevens. Plannen bestaan om iedere zorgverlener automatisch toegang te geven, maar ruim tweederde van de bevolking zou daar tegen zijn.

De huisarts kan dan toch het vaccin tegen covid toedienen en een consultatie of bezoek aanrekenen zoals hij dat doet bij een andere vaccinatie. Het Riziv deelde dat maandag (5 september) mee aan het Verzekeringscomité.

Op de Nationale Commissie van afgelopen maandag werd lang gediscussieerd over de zeven projecten voor transversale zorg van het Riziv.

Bvas schrijft een brief naar minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, om te protesteren tegen de gang van zaken bij de terugbetaling van de covidvaccinatie.

Na de artsensyndicaten ASGB en Bvas verwerpen ook de vertegenwoordigers van de (thuis)verpleegkundigen in het Verzekeringscomité van het Riziv het ontwerp-Koninklijk Besluit dat apothekers het recht geeft op een vergoeding van 18,72 euro voor het toedienen van een covid 19-vaccin.

Vorige week en nog tot 25 juli organiseerde het Verzekeringscomité van het Riziv een schriftelijke ledenbevraging over een ontwerp van Koninklijk Besluit. Dat KB zou apothekers die een covid 19-vaccin bereiden en toedienen recht geven op een vergoeding van 18,72 euro. De afgevaardigden van Bvas en ASGB/Kartel stemden tegen, zij het om verschillende redenen.

Hier wordt geen patiënt beter van, luidt de kritiek van de Bvas op de beslissing om de projecten geïntegreerde zorg te verlengen. Waar blijft toch die evaluatie?

Naar jaarlijkse gewoonte worden op het einde van het jaar de Twitter rangschikkingen bekend gemaakt van de health influencers in de Belgische gezondheidszorg. AK-columnist en huisarts Stijn Geysenbergh voert de top aan van de individuele zorgverstrekkers. Uw krant staat op de tweede plaats bij de organisaties.

Jos Vanhoof volgt Marc Moens op als voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat - dat is de koepel over de twee Vlaamse kamers. Sylvie Geurts blijft ondervoorzitter en Christophe Spaas wordt tweede ondervoorzitter.

Op de Nationale Commissie van maandag werd er uitgebreid gediscussieerd over twee teksten van minister Vandenbroucke - de New Deal en een belangrijke beperking op supplementen.

Sinds 18 juni heeft de Bvas een nieuwe voorzitter. In een interview met Artsenkrant stelt hij zichzelf voor en de belangrijkste aandachtspunten voor zijn voorzitterschap.