Alles over Bvas

Bvas schrijft een brief naar minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, om te protesteren tegen de gang van zaken bij de terugbetaling van de covidvaccinatie.

Na de artsensyndicaten ASGB en Bvas verwerpen ook de vertegenwoordigers van de (thuis)verpleegkundigen in het Verzekeringscomité van het Riziv het ontwerp-Koninklijk Besluit dat apothekers het recht geeft op een vergoeding van 18,72 euro voor het toedienen van een covid 19-vaccin.

Vorige week en nog tot 25 juli organiseerde het Verzekeringscomité van het Riziv een schriftelijke ledenbevraging over een ontwerp van Koninklijk Besluit. Dat KB zou apothekers die een covid 19-vaccin bereiden en toedienen recht geven op een vergoeding van 18,72 euro. De afgevaardigden van Bvas en ASGB/Kartel stemden tegen, zij het om verschillende redenen.

Hier wordt geen patiënt beter van, luidt de kritiek van de Bvas op de beslissing om de projecten geïntegreerde zorg te verlengen. Waar blijft toch die evaluatie?

Naar jaarlijkse gewoonte worden op het einde van het jaar de Twitter rangschikkingen bekend gemaakt van de health influencers in de Belgische gezondheidszorg. AK-columnist en huisarts Stijn Geysenbergh voert de top aan van de individuele zorgverstrekkers. Uw krant staat op de tweede plaats bij de organisaties.

Jos Vanhoof volgt Marc Moens op als voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat - dat is de koepel over de twee Vlaamse kamers. Sylvie Geurts blijft ondervoorzitter en Christophe Spaas wordt tweede ondervoorzitter.

Op de Nationale Commissie van maandag werd er uitgebreid gediscussieerd over twee teksten van minister Vandenbroucke - de New Deal en een belangrijke beperking op supplementen.

Sinds 18 juni heeft de Bvas een nieuwe voorzitter. In een interview met Artsenkrant stelt hij zichzelf voor en de belangrijkste aandachtspunten voor zijn voorzitterschap.

De artsensyndicaten reageren verdeeld op de 'new deal' voor huisartsen van minister Vandenbroucke. ASGB en AADM reageren erg positief. De Bvas verwoordt al meteen enkele fundamentele 'maren'.

Het project Kafka verkocht al 2.000 'blauwe krokodillen': een stempel om op allerlei paraplu- en fantasie-attesten te zetten om te bedenkers ervan erop te wijzen dat ze de tijd van de huisarts verdoen.

Bvas en de Vlaamse vleugel Vas reageren geschokt op de beelden die begin deze week in de media kwamen: een agressieve man viel een verpleegkundige van de spoed aan. Het artsensyndicaat vraagt een lik-op-stukbeleid.

Een KB dat de federaal minister van Volksgezondheid is aan het voorbereiden, bepaalt dat voor locoregionale ziekenhuisdiensten de aanrijtijd maximaal 30 minuten mag bedragen. Volgens Bvas is dat voor de netwerken onuitvoerbaar.

Volgens Marc Moens (Bvas) wordt het tijdschema voor de hervorming van de nomenclatuur wel zeer krap. De Nationale Commissie moet zich verder buigen over de hervorming van het gedeelte van de intellectuele prestaties.

"Al meer dan 1.000 stempels zijn er besteld en er stromen nog dagelijks reacties binnen. Elke arts zou een stempel moeten hebben. Zonder patiënten in de problemen te brengen, kan de blauwe krokodil effectief iets veranderen."

Hoewel Bvas de geste van de regering apprecieert om 207 miljoen euro vrij te maken en zorgverleners op 1 juni een extra index te geven van 2%, wijst dit artsensyndicaat erop dat dat lang niet volstaat om de kloof tussen de toegekende index en de inflatie te overbruggen.

Het teleconsult moet een volwaardig consult zijn. Een fysiek consult blijft de gouden standaard, maar een teleconsult is een belangrijke aanvulling.

Vrijwel alle artsen werden ooit al wel eens geconfronteerd met patiënten die niet op de afspraak verschenen zonder tijdig te annuleren of te verwittigen. Dat blijkt zo te zijn bij de leden van de Bvas maar het geldt allicht voor het hele medische korps. Eén Bvas-lid op drie, zo leert een ledenenquête, rekent dan een schadevergoeding aan.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!