Alles over Bvas

Op 21 december kwam er een nieuw tarievenakkoord tot stand tussen artsen en ziekenfondsen. U las misschien de tekst of vernam de krachtlijnen. Niet tevreden? Het akkoord wil het u gemakkelijker maken om het zelf te onderhandelen.

Alle artsensyndicaten claimen dat ze hard gewogen hebben op het nieuwe akkoord. "Ieder artsensyndicaat vindt er wel eigen belangrijke punten in terug. Maar daar zal elk syndicaat de komende twee jaar ook werk van moeten maken", stelt Roel Van Giel.

Naar jaarlijkse gewoonte worden op het einde van het jaar de Twitter rangschikkingen bekend gemaakt van de health influencers in de Belgische gezondheidszorg. AK-columnist en huisarts Stijn Geysenbergh voert de top aan van de individuele zorgverstrekkers. Uw krant staat op de tweede plaats bij de organisaties.

Vijfduizend artsen namen deel aan de 'virtuele' betoging van Bvas/Absym. "Een groot succes", noemt het syndicaat het. Artsen willen mee kunnen beslissen over de aanpak van covid. Dat apothekers morgen ook zullen mogen vaccineren tegen covid is voor de Bvas een brug te ver.

De ministerraad keurde op 10 december jl. het voorontwerp van wet goed dat apothekers de bevoegdheid geeft om coronavaccins te plaatsen. Dat botst op protest van de huisartsen.

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed dat apothekers de bevoegdheid geeft vaccins tegen het coronavirus te plaatsen. Bvas verzet zich met man en macht tegen deze wet. Domus Medica en Kartel pleiten samen voor samenwerking.

Worden de medische verkiezingen in de lente van 2022 met een jaar uitgesteld? Een droge, korte mededeling van de voorzitter op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 29 november laat dat vermoeden.

Afgelopen week publiceerde Bvas de resultaten van een bevraging bij 113 stagemeesters in perifere ziekenhuizen over de nieuwe collectieve overeenkomst voor de aso's. Volgens het artsensyndicaat zijn de perifere stagemeesters niet onverdeeld gelukkig met de tijdsregistratie en de nieuwe regeling voor onder meer wachtdiensten en verlofdagen.

"Dit is (voor de besmettingen) de ergste golf die we al meegemaakt hebben", zegt dokter Stefan Teughels, medisch directeur van Domus Medica. "We staan elke dag met de voeten in de modder."

Minister Wouter Beke heeft een plan voor Impulseo klaar. Dat heroriënteert meer middelen naar multidisciplinaire praktijken. Proefprojecten moeten onderzoeken hoe lokale besturen met het VIPA-fonds brede eerstelijnspraktijken kunnen helpen opzetten.

De artsensyndicaten krijgen dezelfde subsidie als vorige jaren en die wordt in 2021 en 2022 zelfs geïndexeerd.

De Riziv-subsidie voor de artsensyndicaten in 2021 zou in totaal 1,2 miljoen euro bedragen. Op de laatste Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen lag een KB voor dat de financieringsvoorwaarden uit 2020 verlengt voor 2021 en 2022.

Ik kreeg deze ochtend al twee huisartsen aan de lijn die uitgevallen zijn, vertelt dokter Moens (BVAS) ons dinsdag. Volgens hem duurt het veel te lang voor huisartsen en andere zorgverleners - ook in de ziekenhuizen - een derde prik zullen krijgen.

Domus Medica gaat geen hoogrisicocontacten meer testen, enkel nog zieke patiënten op basis van klinische indicatie. De Vlaamse huisartsenvereniging stuurde dinsdag een noodkreet uit: de eerste lijn verzuipt...

In het Verzekeringscomité heeft Bvas zich bij het uitbrengen van de stemmen over het voorstel van begroting onthouden, vertelt Marc Moens. In aanvulling op de laatste Artsenkrant brengen we u de volledige reactie van de Bvas-vertegenwoordiger.