Alles over Bvas

"De co-governance die het Kartel en de Bvas voorstellen voor de ziekenhuizen zijn te verregaand en/of gaan in tegen alle regels van 'good governance'", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. Als ook de ziekenfondsen hun voorstel hierover geformuleerd hebben, gaan de onderhandelingen van start. Al zullen ze niet snel afgerond zijn.

Bvas wil garanties dat huisartsen die in het nieuwe financieringsmodel van de New Deal treden, er financieel niet op achteruitgaan.

De CPME of Standing Committee of European Doctors, waar ook de Bvas deel van uitmaakt, is "diep bezorgd over de toename van geneesmiddelentekorten op korte en lange termijn". Dat schrijft de Europese artsenorganisatie op haar website. Ze roept de EU op om in haar komende herziening van de 'algemene farmaceutische wetgeving' maatregelen te voorzien om geneesmiddelentekorten te voorkomen en te beheren.

Na vele jaren is er eindelijk een akkoord over een uitvoerings-KB bij artikel 155 § 3 van de ziekenhuis, dat voor meer transparantie moet zorgen inzake de afhoudingen op erelonen. Voor Kartel/ASGB gaat de tekst evenwel niet ver genoeg.

"Naast de prestatiebetaling - een zuiver honorarium plus kosten; afhoudingen moeten verdwijnen - worden wachtdiensten, diensthoofden enz. forfaitair vergoed. Tot slot zetten we de deur op een kier voor een stukje betaling op basis van performantie.

Volgens voorlopige analyses is er geen overschrijding van het budget voor de erelonen in 2022 te verwachten. Niet het volledige budget zou besteed zijn. Volgens een aantal artsensyndicaten maakt dit ook de oefening 'appropriate care' overbodig.

Op de Nationale Commissie van maandag 30 januari werd uitgebreid gesproken over de huisartsenwachtposten. Op korte termijn komen er een aantal maatregelen voor wat extra onthaalpersoneel en meer financiële ademruimte. Op 13 februari wordt er verder gepraat.

De gestegen personeelskosten dreigen een strop rond de nek van de wachtposten te worden, onderstreept de Bvas. Dat zegt de huisartsenwachtposten in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen te zullen steunen.

In een persmededeling beantwoordt de Bvas nog eens uitvoerig de kritiek die het van de andere artsensyndicaten te verduren kreeg. Dreigen om het akkoord op te zeggen was wel degelijk nodig, stelt het.

"We kunnen ons moeilijk van de indruk ontdoen dat dit een prematuur en weinig doordacht initiatief was", zegt Kartel/ASGB over de demarche van de Bvas. Maar ook voor dit syndicaat moet het uitvoeringsbesluit de nodige nuances aanbrengen.

AADM verwijt de Bvas een ondoordachte actie, die alleen maar verliezers zou hebben gekend: de patiënten - maar ook de artsen.

De minister is over de brug moeten komen, anders had BVAS de opzegging gewoon bevestigd, stelt Bvas in een reactie naar de pers. Over de precieze invulling van de details kan nu verder worden overlegd.

Maandag, na toelichting van minister Vandenbroucke in de Nationale Commissie, zette de Bvas zijn procedure voor het opzeggen van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen stop. Bvas noemt de actie geslaagd, maar de andere artsensyndicaten zijn erg kritisch.

Maandag, na toelichting van minister Vandenbroucke in de Nationale Commissie, zette de Bvas zijn procedure voor het opzeggen van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen stop.

ASGB/Kartel wil van het recht om ereloonsupplementen aan te rekenen niet het grote strijdpunt maken. Er is bovendien nog plaats voor onderhandeling over hoe de nieuwe beperkingen eruit zullen zien, denkt het.