Alles over ASGB/Kartel

In principe hebben er tussen 5 en 24 mei syndicale verkiezingen plaats voor tandartsen. Stemmen kan, net zoals bij de artsen in juni, enkel elektronisch. Het Riziv laat nu echter weten dat het de stembusslag "omwille van een beroepsprocedure" tijdelijk opschort. Meer uitleg krijgen de tandartsen alsnog niet. Ze moeten hun eHealthBox in de gaten houden...

De New Deal wordt een opt-in. Huisartsen in een groeps- of netwerkpraktijk kunnen toetreden als ze dat willen. Huisartsen zouden hetzelfde verdienen, het misschien wat minder druk hebben en vooral proactief aan de kwaliteit van de zorg kunnen werken. Of dat lukt, moet blijken.

ASGB/Kartel heeft lof voor de auteurs van het eindrapport van de New Deal voor huisartsen, en vindt de tekst een uitstekende onderhandelingsbasis. Maar het formuleert meteen heel wat kritische vragen en bedenkingen - vaak over fundamentele zaken.

Het Riziv zal jaarlijks 2.500 GEP-tests terugbetalen aan de borstklinieken - dat komt overeen met het aantal vrouwen met borstkanker dat in aanmerking komt voor de test. De test maakt het mogelijk chemotherapie gerichter toe te passen.

De Nationale Commissie keurde een voorstel goed dat tot een snellere uitbetaling moet leiden van de vergoeding voor een medisch advies over een euthanasievraag. Kartel eist dat er nu gauw ook een uitvoerings-KB volgt dat de vergoeding voor de euthanasie zelf regelt.

Zoals we al hebben gemeld, keurde de Nationale Commissie een voorstel goed dat tot een snellere uitbetaling moet leiden van de vergoeding voor een medisch advies over een euthanasievraag. Kartel eist dat er nu gauw ook een uitvoerings-KB volgt dat de vergoeding voor de euthanasie zelf regelt.

Volgens voorlopige analyses is er geen overschrijding van het budget voor de erelonen in 2022 te verwachten. Niet het volledige budget zou besteed zijn. Volgens een aantal artsensyndicaten maakt dit ook de oefening 'appropriate care' overbodig.

ASGB/Kartel wil van het recht om ereloonsupplementen aan te rekenen niet het grote strijdpunt maken. Er is bovendien nog plaats voor onderhandeling over hoe de nieuwe beperkingen eruit zullen zien, denkt het.

In uitvoering van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 wordt een deel van de indexmassa opzijgezet om het aanwerven van een praktijkverpleegkundige aan te moedigen.

Met een voorstel om de somatische zorg voor patiënten die zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis aan het transversale project voor psychiatrie te koppelen, viste ASGB/Kartel achter het net. Maar volgens professor Frieda Matthys is er wel bereidheid om dat thema in 2023 op te nemen.

Het sociaal statuut van artsen in opleiding - met name de pensioenbijdragen - staat opnieuw op de agenda van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Waarom is dat nog steeds niet opgelost? Hoe zit de vork nu precies aan de steel. Dokter Robert Rutsaert (ASGB/Kartel) schetst het probleem.

Apothekers kunnen ook dit najaar het griepvaccin afleveren zonder voorschrift van de huisarts. Minister Vandenbroucke verlengde die mogelijkheid voor onbepaalde tijd. Zonder voorafgaand overleg met de artsen, zo onderstreept ASGB/Kartel.

Vorige week en nog tot 25 juli organiseerde het Verzekeringscomité van het Riziv een schriftelijke ledenbevraging over een ontwerp van Koninklijk Besluit. Dat KB zou apothekers die een covid 19-vaccin bereiden en toedienen recht geven op een vergoeding van 18,72 euro. De afgevaardigden van Bvas en ASGB/Kartel stemden tegen, zij het om verschillende redenen.

De maximumtarieven van de ereloonsupplementen in ziekenhuizen worden voor minstens een jaar 'bevroren'. Dat besliste de commissie artsen-ziekenhuizen op vraag van minister Vandenbroucke. Voor de afdrachten geldt een 'standstill'. Het Kartel/ASGB ziet 'goede elementen' in de finale tekst maar spreekt ook over een aantal gemiste kansen.

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde maandag een begrotingsvoorstel goed van bijna 32 miljard euro. Veel buzzwords in de nota over deze overgangsbegroting 2022 - de klassieke artsensyndicaten kijken wat wantrouwig toe.