De coronacijfers in België evolueren helemaal niet goed, de pandemie breidt wereldwijd uit, ons gezondheidssysteem dreigt te crashen, de artsen zijn moe van de vier voorbije coronagolven, de ziekenhuizen liggen vol en de huisartsen zien het allemaal niet meer zitten.

Wereldwijd zijn reeds bijna zes miljoen slachtoffers gevallen, meer dan in de twee laatste wereldoorlogen samen. In ons land hebben we recent de kaap van de 27.000 slachtoffers overschreden.

De ziekenhuizen moeten helaas vele niet-dringende ingrepen uitstellen en er zijn massaal verplegenden en verzorgenden uitgevallen door corona zelf, of doordat ze in quarantaine moeten.

De huisartsen worden overstelpt door de vele coronatesten en het vele administratieve werk, waardoor de klassieke huisartsentaken worden uitgesteld. We werden en worden nog steeds geconfronteerd met een oorlog tegen een onzichtbare agressieve en bijna onbekende vijand, het covidvirus.

De antivaxbewegingen organiseren betogingen, stoken onrust en angst bij hun publiek via de sociale media en de complotgedachten en rommeltheorieën vieren hoogtij. Door de talrijke desinformatie en leugens die worden verspreid verhoogt de polarisatie in onze maatschappij omtrent corona.

Het geloof en vertrouwen in de overheid en de betrokken wetenschappers zit op een dieptepunt. De gewone burger weet niet meer wie en wat hij kan en mag geloven en wat hij kan doen. Heel wat gezondheidswerkers, verplegenden, artsen en kinesisten sluiten zich aan bij de antivaxbewegingen.

Quo vadis?

De overheid is gedwongen om door het voortschrijdend inzicht, rekening houdend met de adviezen van de experten-virologen en de gedragingen van het virus zelf, voortdurend maatregelen uit te vaardigen, nu eens door een lockdown in te voeren, dan weer door wat versoepelingen toe te laten om nu weer terug te verstrengen en onze sociale contacten te beperken tot kleine of grotere bubbels.

De vaccinatiegraad is vooral in Vlaanderen heel hoog tot meer dan 90% volwassenen die een tweede vaccindosis hebben gekregen, waarbij we wereldwijd tot de top behoorden. Helaas springen de recente coronabesmettingen letterlijk de pan uit, liggen onze ziekenhuizen en de IC-units vol en stijgen de sterftecijfers terug elke dag.

Gelukkig heeft men nu uiteindelijk, op aandringen van de Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke, toch besloten om massaal een derde dosis, een boosterprik te organiseren om de immuunrespons en de bescherming tegen het virus optimaal te houden.

Ons zo geprezen gezondheidssysteem wordt nu gechanteerd

De vaccinatiecentra werken sinds half november terug op volle toeren. Ondertussen is vastgesteld dat niet-gevaccineerde covidpatiënten acht keer meer kans hebben om te overlijden dan de gevaccineerden, dat bijna 60% van de opgenomen covidpatiënten momenteel niet-gevaccineerd is, en dat de gemiddelde leeftijd van de niet-gevaccineerde covidpatiënt tussen de 50 en 60 jaar oud is, en dus eerder jonger dan de wel gevaccineerde die meestal ouder is en lijdt aan een onderliggende ziekte als kanker of een immuunstoornis of andere ernstige chronische ziekten.

Ondertussen vieren de nieuwe varianten hoogtij. Tot een paar weken geleden was 95% van de coronapatiënten besmet door de deltavariant. Momenteel is er de omikronvariant uit Zuid-Afrika die heel besmettelijk zou zijn doch wellicht minder zwaar ziekteverwekkend. Belangrijk vaststaand feit is dat de covidgevaccineerden veel minder kans hebben om opgenomen te moeten worden in een ziekenhuis of een IC-unit dan de niet-gevaccineerden.

Onbegrijpelijk, niettegenstaande de hoger vermeldde objectieve vaststellingen, blijft ongeveer 10 à 15 % van de volwassenen niet-gevaccineerd veelal steunend op een hardnekkige onbegrijpelijke halsstarrige houding van antivaxers die theorieën verkondigen die heel veel desinformatie en leugenachtige bullshit bevatten.

Ons gehele zo geprezen gezondheidssysteem wordt nu gechanteerd door de 15% niet-gevaccineerden. De crash is zeer nabij. De volksgezondheid is in gevaar. Er sterven nog dagelijks te veel mensen aan corona. Indien er geen vaccinatie was geweest dan zouden er deze vierde golf 30.000 mensen meer gestorven zijn.

Er zijn al te veel doden gevallen. Prof. Peter Piot van de WHO noemt het antivaxgedrag van sommige artsen een deontologische fout, een doden van mensen. Herhaalde oproepen opdat iedereen zich zou laten vaccineren worden onvoldoende beantwoord.

Als iedereen dit zou doen zouden er momenteel geen 800 coronapatiënten op de IC-units liggen maar slecht 400. Dan zouden de ziekenhuizen heel normaal kunnen verder functioneren, zouden alle niet-dringende ingrepen kunnen doorgaan, zou er geen tekort zijn aan verplegend en verzorgend personeel terwijl op de eerste lijn de huisartsen zich terug zouden kunnen concentreren op hun normale huisartsentaken. Over het enorme kostenplaatje dat dit alles heeft teweeggebracht laat ik de lezer zelf nadenken.

De IK-maatschappij haalt het van de wij-maatschappij

De vraag blijft of er naast de klassieke maatregelen van mondmaskers, afstand houden, handen wassen en contacten beperken, echt niets anders kan gedaan worden. De verplichte vaccinatie van alle nog niet-gevaccineerde zorgverstrekkers is reeds beslist om uit te voeren tegen 1 april 2022. De ervaring leert dat niemand een niet-gevaccineerde zorgverlener aan zijn ziekbed wilt.

Blijft de verplichte vaccinatie van alle andere niet-gevaccineerde volwassenen, zoals recent reeds werd beslist in Duitsland, Oostenrijk en Griekenland. Dit zou uiteindelijk de enige legale mogelijkheid kunnen zijn om het virus voldoende onder controle te krijgen en onze sociale zekerheid en volksgezondheid te vrijwaren.

De vraag die momenteel voorligt om de jongeren en vooral de kinderen te vaccineren ligt op tafel. Moeten onze kinderen nu instaan en opgeroepen worden omdat er 15 % van de volwassenen zich niet verantwoordelijk voelt en het nalaat hun verantwoordelijkheid op te nemen? Vrijheid in de absolute betekenis van het woord is de leuze. De IK-maatschappij haalt het van de wij-maatschappij.

Een andere suggestie die deze week werd geopperd is om een opkomstplicht in te stellen voor alle niet-gevaccineerden. Ze zouden uitgenodigd worden om zich naar het vaccinatiecentrum te begeven waar ze, in alle rust en openheid, objectieve correcte informatie zouden krijgen over de werkelijke wetenschappelijke actualiteit betreffende het coronavirus en zijn varianten.

Elke opgeroepene zou op deze manier kunnen beslissen om zich op dat ogenblik, goed geïnformeerd, nog te laten vaccineren. Dit alles in het belang van zichzelf in het bijzonder, maar evenzeer van de maatschappij, de naasten in het algemeen. Of hierdoor de hardliners zich zullen bekeren, is maar de vraag.

Het blijft de verantwoordelijkheid van elk individu t.o.v. zijn eigen lichaam, doch evenzeer in deze context t.o.v. de naasten, de mensen rondom zich, de maatschappij om echte sociale vrijheid te realiseren samen in verbondenheid met de leefwereld van elkeen.

De coronacijfers in België evolueren helemaal niet goed, de pandemie breidt wereldwijd uit, ons gezondheidssysteem dreigt te crashen, de artsen zijn moe van de vier voorbije coronagolven, de ziekenhuizen liggen vol en de huisartsen zien het allemaal niet meer zitten.Wereldwijd zijn reeds bijna zes miljoen slachtoffers gevallen, meer dan in de twee laatste wereldoorlogen samen. In ons land hebben we recent de kaap van de 27.000 slachtoffers overschreden. De ziekenhuizen moeten helaas vele niet-dringende ingrepen uitstellen en er zijn massaal verplegenden en verzorgenden uitgevallen door corona zelf, of doordat ze in quarantaine moeten. De huisartsen worden overstelpt door de vele coronatesten en het vele administratieve werk, waardoor de klassieke huisartsentaken worden uitgesteld. We werden en worden nog steeds geconfronteerd met een oorlog tegen een onzichtbare agressieve en bijna onbekende vijand, het covidvirus. De antivaxbewegingen organiseren betogingen, stoken onrust en angst bij hun publiek via de sociale media en de complotgedachten en rommeltheorieën vieren hoogtij. Door de talrijke desinformatie en leugens die worden verspreid verhoogt de polarisatie in onze maatschappij omtrent corona. Het geloof en vertrouwen in de overheid en de betrokken wetenschappers zit op een dieptepunt. De gewone burger weet niet meer wie en wat hij kan en mag geloven en wat hij kan doen. Heel wat gezondheidswerkers, verplegenden, artsen en kinesisten sluiten zich aan bij de antivaxbewegingen. Quo vadis? De overheid is gedwongen om door het voortschrijdend inzicht, rekening houdend met de adviezen van de experten-virologen en de gedragingen van het virus zelf, voortdurend maatregelen uit te vaardigen, nu eens door een lockdown in te voeren, dan weer door wat versoepelingen toe te laten om nu weer terug te verstrengen en onze sociale contacten te beperken tot kleine of grotere bubbels. De vaccinatiegraad is vooral in Vlaanderen heel hoog tot meer dan 90% volwassenen die een tweede vaccindosis hebben gekregen, waarbij we wereldwijd tot de top behoorden. Helaas springen de recente coronabesmettingen letterlijk de pan uit, liggen onze ziekenhuizen en de IC-units vol en stijgen de sterftecijfers terug elke dag. Gelukkig heeft men nu uiteindelijk, op aandringen van de Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke, toch besloten om massaal een derde dosis, een boosterprik te organiseren om de immuunrespons en de bescherming tegen het virus optimaal te houden. De vaccinatiecentra werken sinds half november terug op volle toeren. Ondertussen is vastgesteld dat niet-gevaccineerde covidpatiënten acht keer meer kans hebben om te overlijden dan de gevaccineerden, dat bijna 60% van de opgenomen covidpatiënten momenteel niet-gevaccineerd is, en dat de gemiddelde leeftijd van de niet-gevaccineerde covidpatiënt tussen de 50 en 60 jaar oud is, en dus eerder jonger dan de wel gevaccineerde die meestal ouder is en lijdt aan een onderliggende ziekte als kanker of een immuunstoornis of andere ernstige chronische ziekten. Ondertussen vieren de nieuwe varianten hoogtij. Tot een paar weken geleden was 95% van de coronapatiënten besmet door de deltavariant. Momenteel is er de omikronvariant uit Zuid-Afrika die heel besmettelijk zou zijn doch wellicht minder zwaar ziekteverwekkend. Belangrijk vaststaand feit is dat de covidgevaccineerden veel minder kans hebben om opgenomen te moeten worden in een ziekenhuis of een IC-unit dan de niet-gevaccineerden. Onbegrijpelijk, niettegenstaande de hoger vermeldde objectieve vaststellingen, blijft ongeveer 10 à 15 % van de volwassenen niet-gevaccineerd veelal steunend op een hardnekkige onbegrijpelijke halsstarrige houding van antivaxers die theorieën verkondigen die heel veel desinformatie en leugenachtige bullshit bevatten. Ons gehele zo geprezen gezondheidssysteem wordt nu gechanteerd door de 15% niet-gevaccineerden. De crash is zeer nabij. De volksgezondheid is in gevaar. Er sterven nog dagelijks te veel mensen aan corona. Indien er geen vaccinatie was geweest dan zouden er deze vierde golf 30.000 mensen meer gestorven zijn. Er zijn al te veel doden gevallen. Prof. Peter Piot van de WHO noemt het antivaxgedrag van sommige artsen een deontologische fout, een doden van mensen. Herhaalde oproepen opdat iedereen zich zou laten vaccineren worden onvoldoende beantwoord. Als iedereen dit zou doen zouden er momenteel geen 800 coronapatiënten op de IC-units liggen maar slecht 400. Dan zouden de ziekenhuizen heel normaal kunnen verder functioneren, zouden alle niet-dringende ingrepen kunnen doorgaan, zou er geen tekort zijn aan verplegend en verzorgend personeel terwijl op de eerste lijn de huisartsen zich terug zouden kunnen concentreren op hun normale huisartsentaken. Over het enorme kostenplaatje dat dit alles heeft teweeggebracht laat ik de lezer zelf nadenken. De vraag blijft of er naast de klassieke maatregelen van mondmaskers, afstand houden, handen wassen en contacten beperken, echt niets anders kan gedaan worden. De verplichte vaccinatie van alle nog niet-gevaccineerde zorgverstrekkers is reeds beslist om uit te voeren tegen 1 april 2022. De ervaring leert dat niemand een niet-gevaccineerde zorgverlener aan zijn ziekbed wilt. Blijft de verplichte vaccinatie van alle andere niet-gevaccineerde volwassenen, zoals recent reeds werd beslist in Duitsland, Oostenrijk en Griekenland. Dit zou uiteindelijk de enige legale mogelijkheid kunnen zijn om het virus voldoende onder controle te krijgen en onze sociale zekerheid en volksgezondheid te vrijwaren. De vraag die momenteel voorligt om de jongeren en vooral de kinderen te vaccineren ligt op tafel. Moeten onze kinderen nu instaan en opgeroepen worden omdat er 15 % van de volwassenen zich niet verantwoordelijk voelt en het nalaat hun verantwoordelijkheid op te nemen? Vrijheid in de absolute betekenis van het woord is de leuze. De IK-maatschappij haalt het van de wij-maatschappij. Een andere suggestie die deze week werd geopperd is om een opkomstplicht in te stellen voor alle niet-gevaccineerden. Ze zouden uitgenodigd worden om zich naar het vaccinatiecentrum te begeven waar ze, in alle rust en openheid, objectieve correcte informatie zouden krijgen over de werkelijke wetenschappelijke actualiteit betreffende het coronavirus en zijn varianten. Elke opgeroepene zou op deze manier kunnen beslissen om zich op dat ogenblik, goed geïnformeerd, nog te laten vaccineren. Dit alles in het belang van zichzelf in het bijzonder, maar evenzeer van de maatschappij, de naasten in het algemeen. Of hierdoor de hardliners zich zullen bekeren, is maar de vraag.Het blijft de verantwoordelijkheid van elk individu t.o.v. zijn eigen lichaam, doch evenzeer in deze context t.o.v. de naasten, de mensen rondom zich, de maatschappij om echte sociale vrijheid te realiseren samen in verbondenheid met de leefwereld van elkeen.