Alles over Vlaanderen

Vlaamse huisartsen zijn met zo'n 20% meer dan de Waalse huisartsen - maar hun inkomsten bedragen bijna het dubbele van hun Waalse collega's. De huisartsgeneeskunde ontwikkelt zich voor een stuk anders in de twee gemeenschappen. Elke gemeenschap zal de medische workforce-planning bijzonder ter harte moeten nemen.

De Planningscommissie voorziet dat er in het jaar 2041 bijna 10.000 huisartsen in Vlaanderen actief zullen zijn. Dat zijn er een kleine 3.000 meer dan in 2021. Toch zullen deze huisartsen minder dan vandaag, aan de behoeften van de bevolking kunnen beantwoorden.

Vergeleken met dialyse in het ziekenhuis zou thuisdialyse 20.000 euro per jaar en per patiënt goedkoper zijn. Bovendien geeft het de patiënt meer vrijheid zodat hij zijn leven gemakkelijker kan organiseren. Maar volstaat het Riziv-forfait om bij thuisdialyse het meerverbruik aan water, elektriciteit enz. te compenseren?

Eind maart 2023 was de Belgische beursgenoteerde biotech goed voor een totale beurskapitalisatie van 40,1 miljard euro. Daarmee staat ons land binnen Europa op een fraaie tweede plaats, na Denemarken (42,6 miljard). En een nieuw boek 'Biotech in Vlaanderen: een straf verhaal' schetst de 40-jarige geschiedenis van de sector in Vlaanderen.

2 juni is World Eating Disorder Day. In meer dan 50 landen worden acties ondernomen om mensen te informeren over eetstoornissen. Eetstoornissen treffen wereldwijd naar schatting 70 miljoen mensen. In Vlaanderen vertoont één op vijf jongeren signalen van een mogelijke eetstoornis.

Regelmatig zoomt Artsenkrant in op recente ontwikkelingen binnen de healthtechsector. Health technology is een van de snelst groeiende startupscènes in ons land. Deze aflevering: de zorg(medewerkers) in de eerstelijnspraktijk beter en efficiënter coördineren.

De hervorming van het dagziekenhuis betekent extra werk voor de huisartsen en is enkel haalbaar als er aanzienlijke ondersteunende maatregelen worden getroffen. Dat was de teneur op het afgelopen congres van de Belgian Association of Ambulatory Surgery (BAAS).

Een kwart van de anesthesisten (25%) rekent ereloonsupplementen aan. Ze worden daarin op respectabele afstand gevolgd door gynaecologie (12%), chirurgie (12% en orthopedie (10%). In de andere disciplines vraagt telkens minder dan 10% van de artsen een supplement. Anesthesie golft als het ware mee met alle chirurgische disciplines die gebruik maken van het operatiekwartier.

Professor Celine Vens is een computerwetenschapper die onderzoek verricht naar toepassingen van artificiële intelligentie in de geneeskunde.(*) Ze doceert ook AI-technieken aan geneeskundestudenten. We vroegen haar welke impact artificiële intelligentie zal hebben op de artsenpraktijk van morgen.(*) Professor Celine Vens is verbonden aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de Kulak (campus Kortrijk). Ze is ook hoofd van de Subdivisie ITEC Machine Learning en Artificiële Intelligentie (Itec is een interdisciplinaire onderzoeksgroep van de KU Leuven en IMEC).

Kind en Gezin registreerde 63.686 geboorten in 2022. Dat zijn er 2.874 minder dan in 2021. Het cijfer voor 2022 ligt weer dichtbij dat van 2020. Kind en Gezin verklaart deze evolutie door het afgenomen 'totale vruchtbaarheidscijfer'.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet aanbevelingen om de veiligheid van voetgangers in stedelijke gebieden te verbeteren. Volgens de WHO sterven jaarlijks meer dan 270.000 voetgangers op de wereldwegen, goed voor 22% van alle verkeersdoden.

Vijftien studenten aan de ULB kregen te horen dat ze niet in aanmerking komen voor de bekwaamheidsprocedure voor de master in de huisartsgeneeskunde... nadat ze die procedure al hebben doorlopen. De faculteit roept een administratieve vergissing in: de studenten hadden een gelijkschakeling van hun diploma behaald in Vlaanderen, en niet in de Federatie Wallonië-Brussel.

In oktober kunnen 1.600 studenten een geneeskundeopleiding beginnen. Rekening houdende met de deperditie (het 'verlies' tijdens de studies) zijn voor hen in 2029 1.244 Riziv-nummers weggelegd. De quota werden aanzienlijk opgehoogd.

De klassieke muziekwereld legt vaak een grotere openheid aan de dag dan men vermoedt. Invloeden uit dans- en volksmuziek, maar ook improviseren en arrangeren maken deel uit van een lange klassieke traditie. Zowel Symfonieorkest Vlaanderen als Casco Phil en Jef Neve putten voor hun komende programma's uit de traditie van musiceren met open vizier.

Sinds 2001 beschikt elke Noor over een huisarts. Noorwegen heeft een getrapte gezondheidszorg, echelonnering zeg maar. Het systeem heeft zijn merites: het sterftecijfer en het aantal patiënten dat zich naar de spoedgevallen begeeft, daalt. Maar volgens een aantal Noorse en Zweedse kranten verkeert de gezondheidszorg in Noorwegen wel in crisis.

Vorige week, op 3 mei, keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin goed. De dag nadien kondigde de Vlaamse regering het decreet al af.

"Onze artsen leveren kwalitatief goed werk. We mogen fier zijn op de gezondheidszorg in Vlaanderen. Een beetje jammer wel dat de media soms enkel aandacht besteden aan het honorariagebeuren. Al groeit ook de aandacht voor de serieuze mentale en werkbelasting."

Een beeld zegt meer dan duizend woorden ... dus waarom zouden patiënten het nog steeds moeten stellen met mondelinge uitleg - eventueel aangevuld met een folder - als een diagnose of behandeling moet worden toegelicht?