Alles over Vlaanderen

Het FAVV zegt dat het bij controles geen onderscheid maakt tussen biologisch en niet-biologisch voedsel. Het agentschap reageert daarmee op berichten dat jongeren die vaker biovoeding eten meer gifstoffen in hun bloed en urine hebben.

Het aantal gedwongen opnames bij volwassenen in de Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen is de afgelopen twee jaar gestabiliseerd. Bij kinderen en jongeren is de trend tegengesteld. Bij hen gaat het aantal gedwongen opnames nog steeds in opgaande lijn. Dat blijkt uit recente cijfers van Zorgnet-Icuro.

België is het vijfde meest innovatieve EU-lid, volgens de zonet gepubliceerde editie 2024 van het Europees innovatiescorebord. De goede score komt vooral door investeringen in O&O door overheden en bedrijven.

Het Staatsblad van 8 juli maakt het besluit van de Vlaamse regering van 26 april 2024 over de organisatie van de eerstelijnszorg voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood bekend. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2025.

5.477 jongeren leggen vandaag/dinsdag het toelatingsexamen af voor arts. Morgen/woensdag zijn er 1.767 kandidaten voor het toelatingsexamen tandarts, en donderdag wagen 708 kandidaten hun kans op het examen dierenarts. Nooit eerder waren er zo veel inschrijvingen voor de toelatingsexamens.

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen keurde een voorstel goed voor een premie voor huisartsen in opleiding die zich vestigen in gebieden met een huisartsentekort.

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (Medicomut) keurde een nieuw voorstel goed voor de premie voor huisartsen in opleiding die zich in gebieden vestigen waar er een huisartsentekort heerst. Dat was het eerste punt op de vergadering van maandag 17 juni.

De volgende decennia krijgt de gezondheidszorg steeds meer te kampen met de gezondheidsgevolgen van de klimaatverandering en milieuvervuiling. Maar de zorg zelf draagt ook bij tot deze fenomenen. Wat kunnen zorgprofessionals doen om de zorg groener te maken? Dat is de vraag waar het boek Groene planeet, groene zorg een antwoord op biedt.

Steeds meer wetenschappelijke evidentie laat zien dat er geen veilige ondergrens voor alcoholconsumptie bestaat. Toch is alcohol alomtegenwoordig in de samenleving. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) wil die normalisering van alcohol doorbreken.

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info