Alles over Vlaanderen

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker verlagen naar 45 jaar niet wenselijk

Een uitbreiding van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker naar de 45-49-jarigen is niet aangewezen. Dit vergt immers een aanzienlijke inspanning -een screening van 445.000 mensen- terwijl de absolute toename van het aantal kankers in dit segment slechts 2/100.000 bedraagt over een periode van 12 jaar.

Het is de medische cultuur

Van de bijna 300 huisartsen en haio's die Ruth Debeuckelaere voor haar masterproef huisartsgeneeskunde ondervroeg, gaf zo'n 89 procent aan dat zij zichzelf minstens één keer medicatie hadden voorgeschreven. Geen klein aantal, maar tevens geen verrassing: zelfmedicatie en zelfbehandeling zijn erg ingebed onder Vlaamse artsen.

Vaccinatiegraad hoog maar neemt af met elke nieuwe dosis

Voor alle basisvaccinaties is ruim meer dan 90% van de kinderen in Vlaanderen ingeënt. Dat leren de cijfers over 2018 van Kind en Gezin - de grootste 'vaccinator' van het land. Bij steekproeven blijkt overigens nog een betere vaccinatiegraad.

OMG! Het Lam Gods leeft

BOEKEN Ruim een half jaar voor de opening van het themajaar 'OMG! Van Eyck was here', pakt uitgeverij Hannibal uit met een prachtwerk over het magnum opus van de schilder, Het Lam Gods. Het is een verbluffend boek geworden, de meest diepgaande analyse ooit van het meesterwerk van de Vlaamse schilderkunst.

Mangomoment Fonds boven de doopvont

BOEKVOORSTELLING Tegelijk met de voorstelling van het boek, op een druk bijgewoonde bijeenkomst in de Leuvense Universiteitshal, werd het Mangomoment Fonds boven de doopvont gehouden.

OMG! Het Lam Gods leeft

Ruim een half jaar voor de opening van het themajaar 'OMG! Van Eyck was here' van start gaat, pakt uitgeverij Hannibal uit met een prachtwerk over het magnum opus van de schilder, het Lam Gods. Het is een verbluffend boek geworden, de meest diepgaande analyse ooit van het meesterwerk van de Vlaamse schilderkunst.

Lijst erkende centra voor pancreas- en slokdarmchirurgie

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde gisteren 1 juli een lijst goed van 10 centra voor complexe slokdarmchirurgie en 15 centra voor complexe pancreaschirurgie. Vanaf 15 juli worden bepaalde ingrepen alleen nog terugbetaald op voorwaarde dat één van die centra ze uitvoert.

Beroertecentra en MRI in het Staatsblad

In het Staatsblad van 24 juni verschenen een aantal protocolakkoorden van de Interministeriële Conferentie, waaronder twee die de erkenning regelen voor respectievelijk de centra voor acute, interventionele beroertezorg en de verdeling van 18 extra MRI-toestellen. De tekst van het laatste akkoord bevat enkele interessante cijfers.

Focus op hepatitis nog steeds nodig

HEPATOLOGIE De direct werkende antivirale middelen (DAA) tegen hepatitis C worden sinds begin dit jaar terugbetaald zonder voorwaarden. Er zijn in ons land dan ook geen redenen om eradicatie van het virus niet na te streven bij patiënten met een chronische ziekte. Al moeten we die patiënten eerst identificeren... En daar is een belangrijke taak weggelegd voor de huisarts, legt prof. dr. Hans Van Vlierberghe (medisch diensthoofd maag-, darm- en leverziekten, UZ Gent) uit.

Amsterdamse geneeskundefaculteit lanceert website tegen seksuele intimidatie

In Nederland lanceerden de opleidingen geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, een campagne tegen grensoverschrijdend gedrag. De campagne bestaat uit een website, een toolkit om met grensoverschrijdend gedrag in de opleiding/op het werk om te gaan en meldschema. Ook werden er verschillende ambassadeurs aangesteld uit de bachelor- en masterjaren.

Onrust

Al geruime tijd komen Waalse en Brusselse verpleegkundigen op straat. De onrust startte al voor de parlementsverkiezingen en lijkt nog steeds verder uit te deinen. Althans in het zuiden van België en in de hoofdstad. Want merkwaardig genoeg beperkt het protest zich tot Franstalig België.

In 2018 bleef aantal geboorten gelijk

In 2018 werden er in Vlaanderen 28 baby's meer geboren dan in 2017 - dat is nauwelijks een verschil. Het 'totale vruchtbaarheidscijfer' daalde daarentegen een beetje en bedroeg nog 1,58. De meeste nieuwkomers waren een tweede of een derde kind in het het gezin. Dat blijkt uit cijfers die Kind & Gezin publiceert

Vlaams gezondheidsbeleid gewogen

Tien jaar lang was Jo Vandeurzen (CD&V) Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Een derde termijn ambieert hij niet meer. We maken de. balans op van, vooral, de laatste vijf jaar en focussen op gezondheidszorg - de woonzorg en de voorzieningen voor gehandicapten, bijvoorbeeld, valt buiten onze focus.

Hoe een onroerend goed uit erfenis inkopen

ERFENISRECHT U erft samen met uw broer(s) en/of zus(sen) een huis of appartement dat u zou willen inkopen. Hoe gaat u daarbij te werk? Kan dit onroerend goed tegen uw wil in verkocht worden door de anderen via een vastgoedmakelaar? En kunt u vermijden dat het pand uiteindelijk openbaar verkocht wordt?

ZNA haalt als eerste netwerkaccreditatie

Vorige week behaalde Ziekenhuis Netwerk Antwerpen de JCI-netwerkaccreditatie. Daarmee is ZNA de eerste ziekenhuisgroep in Vlaanderen die voor een dergelijk accreditatietraject ging. Met succes.

Vergeetachtige artsen in opleiding

Robert Rutsaert (ASGB) vroeg aan het Riziv meer gedetailleerde statistieken over het aantal artsen in opleding dat verzuimd heeft om het 'sociaal statuut' waarop ze recht hebben aan te vragen.