Alles over Vlaanderen

Duizenden mensen in heel Vlaanderen vinden geen huisarts en blijven bijgevolg achter zonder essentiële eerstelijnszorg, zegt Huisartsenvereniging regio Turnhout. Met de website ikvindgeenhuisarts.be wil de huisartsenvereniging deze mensen een stem geven en roept ze tegelijkertijd op tot ondersteuning.

Donderdag 23 juni is Dag van de mantelzorg. Naar aanleiding daarvan roept Vlaams minister Hilde Crevits mantelzorgers op om zich te laten registreren bij hun ziekenfonds. Op die manier komt er meer zicht op hoeveel mantelzorgers er exact zijn in Vlaanderen, en kan het beleid meer op maat afgestemd worden, zo stelt de minister.

Anto-Carte is een kunstenaar die in Vlaanderen niet zo au sérieux werd genomen. Via Het Kunstuur hebben we de Waalse expressionist herontdekt. En nu is er de overzichtstentoonstelling in Beaux-Arts Mons die de laatste twijfels wegneemt.

De Tieltse huisarts Jan Vandermeulen (70) is al lang gefascineerd door de geschiedenis van zijn stad en de oorlog die er vorige eeuw tweemaal dood en vernieling heeft gezaaid. Zo beschikt hij over unieke getuigenissen van patiënten. "Ik heb ze altijd genoteerd omdat ik het gevoel had dat die niet mochten verloren gaan." Zijn jongste pennenvrucht 'Tielt brandt' beschouwt hij dan ook als "een cadeau voor alle Tieltenaren".

De ministerraad keurde vrijdag het voorontwerp van wet goed dat de nieuwe deal voor de contingentering van artsen en tandartsen vastlegt. Minister Vandenbroucke voert zo het compromis uit, dat aan Vlaamse zijde heel wat twijfels opriep.

Hilde Crevits wil de psychische hulpverlening online uitbreiden met een aanbod naar jongeren - en tevens met een naar zwangere vrouwen toe. De online hulpverlening bestaat al meer dan 10 jaar.

De federaties voor palliatieve zorg van Wallonië, Brussel en Vlaanderen slaan de handen in elkaar en organiseren op 14 juni een gezamenlijk event op het Brusselse Muntplein. Aanleiding is de 20ste verjaardag van de Wet op de palliatieve zorg.

Spoedartsen vertellen aan huisartsen hoe belangrijk een volledig en up-to-date Sumehr voor hen is. De Gentse huisartsenkring exporteert een lokale campagne naar heel Vlaanderen.

Een van uw kinderen wil op kot gaan of u bent zelf eigenaar van studentenkamers die u verhuurt. In dat geval moet u rekening houden met een aantal wettelijke spelregels.

De Vlaamse regering maakt 'bijna' 60 miljoen euro vrij om de vaccinatiecentra tot eind 2022 open te houden. Dat meldt de nieuwe Vlaamse volksgezondheidsminister Hilde Crevits (CD&V). We geven u ook de covidupdate.

De stroke unit van het UZ Brussel krijgt het label van de ESO. Alle facetten van de beroertezorg beantwoorden er aan de strenge Europese kwaliteitscriteria.

Varenicline, een van de belangrijkste hulpmiddelen bij rookstop, is in België sinds bijna een jaar niet meer te verkrijgen en zal dat allicht ook niet zijn voor 2023. Betekent dat dan dat tabakologen machteloos staan? Zeker niet, volgens professor Sophie Gohy, pneumologe en tabakologe aan de Cliniques Saint-Luc (UCL).

Tekenend voor de geruststellende evolutie: tijdens het verlengde weekend publiceerde Sciensano geen update van de covidcijfers. Op een informatieve webpagina van Sciensano en van het Agenstschap Zorg en Gezondheid vindt u wel de laatste stand van zaken voor apenpokken.

De helft van de Vlamingen vindt samenwerking tussen de gemeenschappen een verrijking. Tegelijk is 57% van oordeel dat Vlaanderen en Wallonië best zelf financiële verantwoordelijkheid dragen. Vier op tien wil de sociale zekerheid op Belgisch niveau organiseren en een even groot percentage geeft de voorkeur aan een Vlaamse sociale zekerheid.

Een lip-, kaak- en gehemeltespleet is een van de meest voorkomende aangeboren aandoeningen. Naast efficiënte preventie is een geoptimaliseerde behandeling cruciaal om de impact op de ontwikkeling van kinderen met schisis minimaal te houden. En daar slagen we in Vlaanderen in.

Het aantal besmettingen daalde in de periode van 9 tot 15 mei met 19% in vergelijking met het gemiddelde van de zeven dagen daarvoor. Het Rt berekend op grond van de diagnosen bedraagt nu 0,873.