Alles over Vlaanderen

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrijwilliger doet Dokters van de Wereld een dringende oproep naar medische en niet-medische profielen om haar projecten in Vlaanderen en Brussel de komende wintermaanden te versterken. Een 80-tal bijkomende vrijwilligers zijn nodig om te voorkomen dat mensen deze winter nodeloos ziek worden of zelfs sterven omdat ze in ons land geen toegang tot zorg kregen, zegt Dokters van de Wereld.

Aan tafel gaan met jonge kinderen kan uitdagend zijn. Maar wanneer maakt moeilijk eten deel uit van een voorbijgaande fase in de ontwikkeling van het kind en wanneer gaat het echt om een eetprobleem? We spraken met Naomi Zammattio van de Gezinspraktijk in Mechelen.

Na afloop van 'Blijf aan Z', een Vlaams-Nederlands project dat inzette op retentie in de zorg, klonk het bij de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties quasi unaniem: "Wij willen meer!" En dus kwam er een opvolger, 'Samen aan Z'.

Het aantal zwangere vrouwen met diabetes neemt onrustwekkend toe. In 2022 had 8,9% van de vrouwen pregestationele of gestationele diabetes. Dat hangt vooral samen met het grote aandeel van zwangere vrouwen met overgewicht of obesitas. Dat staat te lezen in het uitgebreide jaarrapport voor 2022 van het SPE.

De twee Brusselse huisartsenkringen -Brusselse Huisartsenkringen (BHAK) en de Federatie van Brusselse huisartsenverenigingen (FBHV)- pakken uit met een gezamenlijk politiek memorandum. Dat is meteen een primeur. In een twaalf punten-programma verduidelijken ze hun toekomstvisie op de gezondheidszorg in de hoofdstad.

Het bewustzijn groeide door het massale gebruik van mondmaskers tijdens de covid-19-crisis. Tussen april en september 2020, het hoogtepunt van de pandemie, importeerde de Europese Unie - vooral - uit Azië 165.000 ton maskers en 105.000 ton handschoenen. Op een half jaar tijd is dat het equivalent van circa 6,5 miljoen ton CO2.

"De financiële analyse van de algemene ziekenhuizen (Maha) toont aan dat we dringend moeten nadenken over de manier waarop we onze zorg organiseren en waar de overheidsmiddelen naartoe gaan. Een hervorming van de ziekenhuisfinanciering dient samen te gaan met een globale hervorming van het zorglandschap en de plaats van de ziekenhuizen hierin."

In 2024 zullen 1.723 studenten de opleiding geneeskunde kunnen beginnen. Dat maken de ministers Crevits en Weyts bekend. Voor de opleidingen geneeskunde en tandarts maakt Vlaanderen 10 miljoen euro extra vrij. Federaal minister Vandenbroucke laat in een toch scherpe reactie weten dat hij het federale quotum voor 2030 in overeenstemming zal brengen met het Vlaamse startquotum.

Is de huisarts nog de spil van de eerste lijn? Hoe ziet die eerste lijn vandaag in Vlaanderen en België er eigenlijk uit? En hoe zal ze er morgen uitzien? Het 'Symposium van de eerste lijn' wil op deze vragen een licht werpen.

In 1983 zag het eerste Vlaamse biotechbedrijf het levenslicht. Vier decennia later is Vlaanderen een wereldspeler in 'life sciences'. Dat dankt het aan een samengaan van factoren: hoogstaande gezondheidszorg, excellent wetenschappelijk onderzoek, gedurfd ondernemerschap, risicovolle financiering en een ondersteunende overheid.

Er duiken steeds meer extramurale (en dus illegale) CT-toestellen in het landschap op. De patiënt draait op voor de kosten. De maatregelen in de ziekenhuizen werken deze evolutie in de hand, vindt Frieda Gijbels (N-VA). Maar Vandenbroucke wijst naar de Vlaamse regering.

In 2021 verzuimden circa 630.000 Vlaamse vrouwen het een (driejaarlijks) uitstrijkje te laten nemen om baarmoederhalskanker op te sporen. Om na te gaan of de doelgroep beter bereikt wordt via een andere methode -zelfafname thuis van een vaginaal of een urinestaal- lanceert de UAntwerpen de 'ScreenUrSelf-studie'.

Elk ziekenhuis moet nog in november, of ten allerlaatste voor het jaareinde, MRI's of CT-scans kunnen uitvoeren tegen conventietarief. Dat laat Frank Vandenbroucke weten nadat het plenaire federale parlement donderdag het licht op groen zette voor zijn wetsontwerp over deze materie.

"Vlaanderen heeft bevolkingsonderzoeken geïmplementeerd voor borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker. Daarmee volgen we de Europese aanbevelingen. De screening voldoet ook aan vrijwel alle opgelegde standaarden en dat maakt ze kwalitatief heel sterk."

In oktober was er veel aandacht voor kankerscreening, denk maar aan de campagne van Think Pink rond borstkankerpreventie. Dit is ook elk jaar het moment voor Waalse parlementsleden om de stand van zaken in het zuiden van het land op te maken. Het doel is om nog meer te sensibiliseren en de deelname aan georganiseerde screenings te verhogen.

Zaterdagmorgen 21 oktober. Het was vroeg opstaan voor de deelnemende huisartsen en geneesheren-specialisten aan de rijvaardigheidscursus van Artsenkrant op het oefenterrein van ProMove in Zolder. Zij kwamen uit alle hoeken van Vlaanderen en waren stipt op tijd op de afspraak. Achteraf niks dan lof, hun commentaren lees je hier.(*)

Een solopraktijk of een groepspraktijk? Misschien organiseert u zich wel beter op een andere manier. Een netwerkpraktijk kan een meerwaarde hebben voor zowel startende als afbouwende huisartsen - en voor hun patiënten, zeggen dr. Marieke Geijsels en dr. Benjamin Lybaert (Domus Medica).

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info