Alles over Vlaanderen

U vermoedt dat een patiënt slachtoffer of dader is van intrafamiliaal geweld. Wat nu? Domus Medica ontwikkelde samen met Weifelmoed een webinar met handvatten voor de huisarts.

Het aantal geboorten in Vlaanderen is het voorbije decennium met 6,35% gedaald, van 68.757 in 2012 tot 64.282 in 2021. Bijna een vierde van de geboortes in 2021 gebeurde via een keizersnede. Dat is het hoogste aandeel ooit. Overgewicht en obesitas bij zwangere vrouwen moet daarom proactief aangepakt worden.

Een nieuw KB regelt de programmatie van de S2-centra - de gespecialiseerde beroertezorg. Dat moet de patstelling doorbreken die de erkenning van die centra erg bemoeilijkte.

Covid zit weer in de lift. Het zevendaags gemiddelde van het aantal nieuwe gevallen is met 28% gestegen, en dat van het aantal ziekenhuisopnamen met 36%. Maar het aantal sterfgevallen en de bezetting van intensive care blijven stabiel.

Sciensano publiceerde pas de eerste resultaten van de zogenaamde Preventiebarometer. Dat is een bevraging bij Vlaamse bevolking over de levenstijl en intenties, met het oog op het bijsturen van het Vlaamse preventiebeleid.

Niet alle kringen zijn al overtuigd van de meerwaarde van afspraken met de politie, of van het nut om een bestaande samenwerking op papier te zetten, zo bleek uit de bevraging van twee jonge huisartsen voor hun masterproef. Dikwijls is het pas na een geval van agressie dat men uit de sloffen schiet.

Zaterdag aanstaande, 3 december, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van Mensen met een Beperking. De aandacht voor het thema en gelijke kansen roept uiteraard ook de vraag op naar (aangepaste) mogelijkheden voor vakantiebeleving voor deze doelgroep.

Vlaanderen gaat lotgenotengroepen oprichten voor naasten van mensen die worstelen met hun seksuele gevoelens of hun gedrag tegenover minderjarigen. Het initiatief gaat uit van Stop it Now!, de gratis en anonieme hulplijn die aan deze mensen een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning biedt.

Het aantal besmette gevallen vertoont opnieuw een opwaartse trend maar het aantal patiënten met covid in het ziekenhuis neemt verder af. De vaccinatie tegen apenpokken begint een tweede fase.

Met de opleiding 'urgenties voor huisartsen en haio's' poogt een team van huisartsen, spoedartsen en enkele verpleegkundigen collega-huisartsen vertrouwd te maken met spoedeisende situaties. Dat is een noodzakelijke aanvulling op de artsenopleiding, vinden ze.

De Gastro-Intestinal Endoscopy Quality & Safety Foundation (afgekort GIEQs) wil standaard endoscopische procedures kwalitatiever en veiliger maken. De non-profitorganisatie doet dit aan de hand van symposia en een digitaal leerplatform. De interesse is groot, zowel nationaal als internationaal, met een wereldwijde impact als gevolg.

Sinds 30 september kunnen het Ziekenhuis Oost-Limburg (Zol), het Brusselse ziekenhuis Saint-Luc en het Henegouwse consortium Chwapi/GHDC geen complexe slokdarmingrepen meer uitvoeren. In de Kamercommissie Volksgezondheid werd minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke daarover geïnterpelleerd. De oppositie vroeg ook rekening te houden met kwalitatieve criteria.

Bij de huisarts zonder afspraak op het spreekuur komen, lijkt iets uit het verleden. Drie à vier procent van de huisartsen doen helemaal geen huisbezoeken meer. Domus Medica, UGent en Vivel onderzochten de toegankelijkheid van de huisarts in Vlaanderen.