Alles over UZ Brussel

De afgelopen tijd richtten verschillende zorginstellingen en individuele zorgverleners zich tot de bevolking met de oproep om geen noodzakelijke zorg uit te stellen. Het Vlaams Patiëntenplatform wil te weten komen hoeveel zorg wordt uitgesteld en organiseert daarom een bevraging.

"Een patiënt heeft een beenamputatie moeten ondergaan door te lang gebrek aan zuurstoftoevoer door vernauwing van de slagader, een andere patiënt is door een beroerte permanent verlamd en nog een andere patiënt is tijdens het transport naar de operatiezaal overleden door een aneurysma."

Sinds kort staan ook voor de behandeling van bepaalde kankers de eerste biosimilars ter beschikking. En naarmate de patenten van biologische geneesmiddelen verlopen, zal dat aantal verder stijgen. Prof. dr. Jacques De Grève, oncoloog en geneticus aan het UZ Brussel, licht toe hoe biosimilariteit aangetoond wordt, en hoe biosimilars kunnen bijdragen tot een betaalbare gezondheidszorg.

Het risico dat Ahmadreza Djalali, de VUB-gastprofessor die al meer dan drie jaar in de Iraanse cel zit, de doodstraf krijgt, is nog steeds erg reëel." Dat meldt spoedarts Gerlant Van Berlaer (UZ Brussel) donderdag in De Ochtend op de Werelddag tegen de doodstraf.

Werken in een officina of in een ziekenhuis, het lijken twee aparte werelden, en dat is tot op zekere hoogte ook zo. "Toch willen we evolueren naar een hechtere samenwerking, zodat we de patiënt samen kunnen verzorgen, in een multidisciplinaire setting", zegt Hilde Collier, diensthoofd van de ziekenhuisapotheek in het UZ Brussel, waar zij ons onlangs rondleidde.

Huisartsen geven zieke patiënten die dat willen best zoveel mogelijk het gevoel dat ze de controle kunnen behouden. Daartoe kan communicatie in belangrijke mate bijdragen. Van het web geplukte informatie en kennis kan de kloof tussen arts en patiënt verkleinen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info