"Langs de ene kant hebben ziekenhuizen en eerstelijnszorgverleners heel wat afspraken, onderzoeken en operaties uitgesteld om de coronacrisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden, en dat is begrijpelijk. Langs de andere kant zeggen patiënten zelf afspraken af omwille van het coronavirus. Het gaat dan zowel om ziekenhuiszorg als ambulante zorg, bij de huisarts, kinesitherapeut, ... Maar zorg uitstellen kan belangrijke gevolgen hebben", zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) aan de telefoon. "Denk aan patiënten met een chronische ziekte, zij moeten opgevolgd worden om te voorkomen dat hun ziekte verergert. Het is dan ook onze vrees dat sommige patiënten ernstiger ziek zullen worden in vergelijking met vóór de crisis, net omdat ze noodzakelijke zorg hebben uitgesteld."

Ook de zorgsector zelf deelt deze bekommernissen. In een persbericht haalde UZ Brussel vorige week een aantal gevallen aan waarbij patiënten in een "catastrofale situatie" waren beland omdat zij zorg te lang hadden uitgesteld. Eén patiënt was tijdens het transport naar de operatiezaal zelfs overleden aan een aneurysma. Het bericht, en de oproep van een aantal artsen aan huisartsen en patiënten om alert te zijn voor mogelijke signalen van ernstige gezondheidsproblemen, werd breed gedeeld.

In zijn dagboek voor Artsenkrant uitte spoedarts Jelle Swinnen overigens midden maart al zijn zorgen omtrent "niet-Covid-patiënten die amper naar de spoeddienst komen". En ook in de eerstelijnszorg valt het op dat non-Covid-zorg die niet kan (mag) worden uitgesteld, minder zijn weg vindt tot de huisartsenpraktijken.

Begin april deed zorgkoepelorganisatie Zorgnet-Icuro daarom een oproep naar de bevolking om dringende zorg zeker en vast niet uit te stellen. Ze verduidelijkte daarbij dat ziekenhuizen op deze situatie voorzien zijn, via triagepunten die ze samen met huisartsen bemannen. "Overal zijn twee van mekaar afgesloten circuits gemaakt: die voor de patiënten die besmet zijn met het coronavirus, maar ook een voor patiënten zonder besmetting, maar die wel zorg nodig hebben."

Terug uit uw kot

Om in kaart te brengen welke patiënten met welke aandoeningen zorg uitstellen, hoeveel zorg wordt uitgesteld, welke zorg wordt uitgesteld (ziekenhuis? Huisarts? Kinesist? Psycholoog?) en wat de gevolgen daarvan zijn, is het Vlaams Patiëntenplatform een online bevraging gestart.

Met de resultaten daarvan - na één weekend waren er al 250 ingevulde vragenlijsten -, wil het VPP samen met ziekenhuizen en artsen bekijken hoe non-Covid-zorg die niet mag worden uitgesteld, terug opgestart kan worden. Directeur Ilse Weeghmans beseft dat het niet makkelijk zal zijn om (hoogrisico)patiënten, nadat zij wekenlang te horen gekregen hebben dat ze 'in hun kot moesten blijven', terug te overhalen om 'uit hun kot' te komen voor noodzakelijke zorg in het ziekenhuis. Daarom is het belangrijk te zoeken naar oplossingen die voor deze patiënten zo comfortabel en zo veilig mogelijk aanvoelen, zegt ze.

Deelnemen aan de bevraging kan op de website van het Vlaams Patiëntenplatform, tot en met 13 april.

"Langs de ene kant hebben ziekenhuizen en eerstelijnszorgverleners heel wat afspraken, onderzoeken en operaties uitgesteld om de coronacrisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden, en dat is begrijpelijk. Langs de andere kant zeggen patiënten zelf afspraken af omwille van het coronavirus. Het gaat dan zowel om ziekenhuiszorg als ambulante zorg, bij de huisarts, kinesitherapeut, ... Maar zorg uitstellen kan belangrijke gevolgen hebben", zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) aan de telefoon. "Denk aan patiënten met een chronische ziekte, zij moeten opgevolgd worden om te voorkomen dat hun ziekte verergert. Het is dan ook onze vrees dat sommige patiënten ernstiger ziek zullen worden in vergelijking met vóór de crisis, net omdat ze noodzakelijke zorg hebben uitgesteld."Ook de zorgsector zelf deelt deze bekommernissen. In een persbericht haalde UZ Brussel vorige week een aantal gevallen aan waarbij patiënten in een "catastrofale situatie" waren beland omdat zij zorg te lang hadden uitgesteld. Eén patiënt was tijdens het transport naar de operatiezaal zelfs overleden aan een aneurysma. Het bericht, en de oproep van een aantal artsen aan huisartsen en patiënten om alert te zijn voor mogelijke signalen van ernstige gezondheidsproblemen, werd breed gedeeld. In zijn dagboek voor Artsenkrant uitte spoedarts Jelle Swinnen overigens midden maart al zijn zorgen omtrent "niet-Covid-patiënten die amper naar de spoeddienst komen". En ook in de eerstelijnszorg valt het op dat non-Covid-zorg die niet kan (mag) worden uitgesteld, minder zijn weg vindt tot de huisartsenpraktijken.Begin april deed zorgkoepelorganisatie Zorgnet-Icuro daarom een oproep naar de bevolking om dringende zorg zeker en vast niet uit te stellen. Ze verduidelijkte daarbij dat ziekenhuizen op deze situatie voorzien zijn, via triagepunten die ze samen met huisartsen bemannen. "Overal zijn twee van mekaar afgesloten circuits gemaakt: die voor de patiënten die besmet zijn met het coronavirus, maar ook een voor patiënten zonder besmetting, maar die wel zorg nodig hebben."Terug uit uw kotOm in kaart te brengen welke patiënten met welke aandoeningen zorg uitstellen, hoeveel zorg wordt uitgesteld, welke zorg wordt uitgesteld (ziekenhuis? Huisarts? Kinesist? Psycholoog?) en wat de gevolgen daarvan zijn, is het Vlaams Patiëntenplatform een online bevraging gestart. Met de resultaten daarvan - na één weekend waren er al 250 ingevulde vragenlijsten -, wil het VPP samen met ziekenhuizen en artsen bekijken hoe non-Covid-zorg die niet mag worden uitgesteld, terug opgestart kan worden. Directeur Ilse Weeghmans beseft dat het niet makkelijk zal zijn om (hoogrisico)patiënten, nadat zij wekenlang te horen gekregen hebben dat ze 'in hun kot moesten blijven', terug te overhalen om 'uit hun kot' te komen voor noodzakelijke zorg in het ziekenhuis. Daarom is het belangrijk te zoeken naar oplossingen die voor deze patiënten zo comfortabel en zo veilig mogelijk aanvoelen, zegt ze.