Alles over Frank Robben

Kartel en AADM vragen aan de Nationale Commissie dat huisartsen een gratis punt krijgen voor hun geïntegreerde premie als compensatie voor het uitvallen van de eHealth-diensten. Bvas-formuleerde een eigen voorstel. Maar voorzitter Jo De Cock wil het probleem voorgoed oplossen en houdt de boot af.

Bvas laat onderzoeken hoe artsen een schadeclaim kunnen indienen tegen het eHealth-platform. Eerder dreigde eHealth-baas Frank Robben met schadeclaims tegen een leverancier nadat zich woensdagvoormiddag weer eens problemen voordeden in de data-infrastructuur.

Vorige week donderdag liep het weer goed fout met de elektronische dienstverlening inzake egezondheid van de overheid. Dat is helaas niet de eerste keer. Wel nieuw is allicht dat het eHealthplatform zich excuseert voor "de impact die de panne had op de medische sector en haar eindgebruikers."

Het was weer prijs, de voorbije week. Vrijdag 8 juni moest de elektronische stemprocedure worden stilgelegd. Op de persconferentie die het Riziv daarover afgelopen dinsdag organiseerde, moest Frank Robben komen uitleggen waarom eHealth net daarvoor urenlang had platgelegen.

Binnenkort wordt het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift verplicht. Met de webapplicatie Paris kan iedere zorgverlener van 1 juni voorschriften aanmaken - ook zonder eHealth-certificaten. Maar volgens Frank Robben zal ook het EMD zonder eHealth-certificaat kunnen werken.

Op 17 mei vindt het 22ste Colloquium Automatisering en Zorgverlening van de informaticaverpleegkundigen plaats. Geen beter congres om de stand van zaken over e-health op te meten.

Komt er nog een nieuwe homologatieronde voor huisartsensoftware? Wanneer zal de lijst van pakketten bekend zijn die aan nieuwe criteria voldoen? U zal er tevergeefs op wachten, want volgens Frank Robben heeft dat systeem afgedaan. Tegenwoordig worden pakketten 'modulair' getest, en 'in ketens'.

ICTDe federale overheid organiseert zijn eigen cloud. Dat maakt het mogelijk veel rationeler de beschikbare middelen en mensen in te zetten. Andere sectoren, ook in de gezondheidzorg, moeten het concept maar eens bestuderen, meent Frank Robben die het idee lanceerde.

Het G-Cloud project van de Belgische overheid was de grote winnaar van de eGov Awards 2016 van Agoria. Het project gaat terug op een voorstel van Frank Robben dat de Sociale Zekerheid en verschillende andere overheidsdiensten hun krachten zouden bundelen.

Voor het eerst verliepen de Ordinale verkiezingen elektronisch. Ze zijn net afgelopen en iets meer dan de helft van de artsen (51,25%) bracht zijn stem uit. Professor Michel Deneyer, Nederlandstalig ondervoorzitter van de Orde der artsen, toont zich alvast "heel tevreden" over het resultaat.