...

De artsensyndicaten hadden, tijdens de discussie binnen de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen over de criteria voor de geïntegreerde premie van dit jaar, een compensatiemechanisme geëist en verkregen.Uitgangspunt daarvan was dat het voor de huisartsen soms moeilijk is aan sommige criteria voor de geïntegreerde premie te voldoen omdat de betreffende dienst te laat beschikbaar wordt op het eHealth-platform en/of in de softwarepakketten.Huisartsen kunnen nog moeilijk aan een bepaald criterium voldoen, verliezen punten en daarmee een stuk van hun premie. Het compensatiemechanisme houdt in dat, wanneer de deadlines voor het beschikbaar komen van bepaalde diensten niet gehaald wordt, alle huisartsen een punt extra krijgen voor de geïntegreerde premie.Dat kan een belangrijk verschil uitmaken voor het toegekende bedrag.Naar aanleiding van de herhaalde pannes in het systeem die de voorbije tijd de eHealth-diensten platlegden, vragen de Kartel-partners (ASGB, GBO en Modes) samen met AADM (incl. Domus Medica) nu dat dit compensatiemechanisme effectief dit jaar zou gelden. In een brief aan NCAZ-voorzitter Jo De Cock onderstrepen de syndicaten dat de moeilijkheden nog blijven aanslepen, al heeft Frank Robben, directeur van het eHealth-platform, aangekondigd dat hij stappen zal ondernemen (tegen de leverancier die verantwoordelijk zou zijn voor de pannes, nvdr).Bvas formuleert eigen voorstelDe brief van Kartel en Bvas lag gisteren voor op de vergadering van de Nationale Commissie. Bvas pakte uit met nog een eigen voorstel: dit syndicaat wilt ter compensatie dat alle drempels vastgelegd voor de geïntegreerde premie van het jaar 2018 met 20% verlaagd worden. De andere syndicaten waren niet opgezet met dit alternatieve voorstel. Ze verwijten Bvas de eenheid op de artsenbank te hebben doorbroken.Volgens Bvas-voorzitter Marc Moens hield de voorzitter van de Nationale Commissie de boot af. Jo De Cock gaf een overzicht van de maatregelen die al genomen zijn en wil dat het probleem definitief van de baan wordt geruimd. Deze week vindt een vergadering van het Overlegplatform van eHealth plaats waarin samen met de gebruikers en softwareproducenten de verdere actie wordt besproken.. Voorlopig wacht de Nationale Commissie het resultaat van die vergadering af.