...

Woensdag 12/9 gaf de Bvas haar juristen de opdracht het indienen van schadeclaims te onderzoeken. "De overheid heeft de plicht om de continuïteit van de zorgverlening te garanderen. Het is voor BVAS onaanvaardbaar dat de patiëntenzorg in het gedrang komt en dat artsen en patiënten financiële gevolgen ondervinden van een falend overheidsplatform", aldus de Bvas.Artsen lopen wel degelijk schade op: "Bij een uitval van het systeem is het voor artsen bijvoorbeeld onmogelijk om GMD's te verlengen of openen, de derdebetalersregeling toe te passen of elektronische voorschriften af te leveren. Met als gevolg dat artsen de manueel ingevoerde gegevens tijdens het weekend of 's nachts terug elektronisch dienen in te brengen (...)."Slechte kabelaansluitingenWoensdag van half elf tot de middag lieten de eHealth-diensten het weer afweten. Frank Robben haalde uit naar leverancier Hewlett-Packard Enterprise. Grote boosdoener waren opnieuw defecten in de centrale opslaginfrasctructuur, het HPE 3PAR SAN. Het is dezelfde eenheid die ook al op 9 augustus de uitval van eHealth-diensten veroorzaakte.Verdere reparaties aan het HPE 3PAR SAN zijn voor dit weekend gepland. Maar Robben klaagt over installatiefouten en slecht aangesloten kabels. "Het is totaal onaanvaardbaar dat een kritieke component (...) opnieuw faalt", zegt de grote baas van het eHealth-platform. HPE pakt tegenover klanten uit met een beschikbaarheid van de apparatuur gedurende 99,9999% van de tijd. "De realiteit bij ons is anders."Robben dreigt met stappen tegen HPE. "We delen de frustraties en de diepe bezorgdheid van artsen, apothekers en de publieke opinie", stelt hij.Maar het eHealth-platform dreigt dus zelf het slachtoffer te worden van schadeclaims door artsen. Bvas neemt akte van de woorden van Robben maar zegt daar niet op te hebben gewacht". "We hebben] vorige week al een eerste aanzet gegeven tot het voorbereiden van een juridisch dossier om na te gaan hoe we individuele artsen kunnen ondersteunen."