From bench to bedside

Dr. Jacques Ninane

De Nobelprijs geneeskunde 2018, een illustratie van hoe het immuunsysteem kan worden ingezet om tumorcellen aan te vallen door middel van checkpointremmers.

Leugentjes om bestwil

Dr. Jacques Ninane

Liegt u weleens als oncoloog? Ik veronderstel dat u verontwaardigd zult antwoorden: 'Ik, liegen? Uiteraard niet, dat gaat in tegen de medische ethiek.' Maar na rijp beraad zou u misschien veeleer iets antwoorden als 'Dat hangt af van wat je bedoelt met een leugen.'

Placebogebruik maakt bocht van 180°

Dr. Jacques Ninane

In de oncologie wordt een placebo meestal gebruikt in klinische studies met een combinatie van meerdere geneesmiddelen. Eén groep krijgt de standaardbehandeling plus het testproduct en de controlegroep krijgt enkel de standaardbehandeling en een placebo (methodologisten spreken dan van 'add-on studies').

Veerkracht als oncoloog

Dr. Jacques Ninane

Een carrière in de oncologie kan heel verrijkend zijn. Snelle vooruitgang in onderzoek en behandeling, uitdagende veranderingen in de klinische praktijk, de mogelijkheid om een stevige relatie uit te bouwen met patiënten en hen actief en doeltreffend te steunen. Het kan heel voldoenend zijn, maar ook heel stresserend.

Kanker en essentiële oliën

Dr. Jacques Ninane

U kent uiteraard de verschillende behandelingen die doeltreffend zijn bij kanker. Maar een kort overzicht is misschien toch niet slecht.

Samenwerken en kennis delen

Dr. Jacques Ninane

Uit schattingen blijkt dat in 2021 wereldwijd 14,1 miljoen nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd zullen worden. Het aantal kankerpatiënten zal blijven stijgen, tot bijna 24 miljoen nieuw vastgestelde gevallen in 2035.

Het jaar van CAR-T-celtherapie?

Dr. Jacques Ninane

De FDA heeft onlangs twee CAR-T-celtherapieën goedgekeurd, namelijk tisagenlecleucel (CTL019) voor de behandeling van acute B-cellymfoblastenleukemie (B-ALL) en axicabtagene ciloleucel voor de behandeling van een recidief van of een refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL).

Words, words, words

Dr. Jacques Ninane

Het gewicht en de kracht van gesproken, maar ook geschreven woorden is bekend. Woorden die gebruikt worden om over nieuwe kankerbehandelingen zoals immunotherapie te praten, zijn dikwijls heel sterk geladen. Een uiting van de hoop die er door wordt opgewekt.

Een aspirine per dag?

Dr. Jacques Ninane

Acetylsalicylzuur, kortweg aspirine, wordt dit jaar 120 jaar. Recent werd ook het verband tussen aspirine en de oncologie duidelijk.

'We zijn er niet enkel voor de medisch oncologen'

Solange Peeters

Prof. Solange Peters, diensthoofd medische oncologie aan het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) werd recent verkozen tot voorzitster van de ESMO voor 2020-2021. Ze beschrijft in welke richting de ESMO de komende jaren zou moeten evolueren.

Brieven aan een jonge radiotherapeut

Pierre Scalliet

Het getuigt niet bepaald van bescheidenheid ongestraft de "Briefe an einen jungen Dichter" van Rainer Maria Rilke te parafraseren. Maar we doen dat niet zomaar.

De oorlog tegen tabak: een nieuw front openen?

Dr. Jacques Ninane

Elk jaar sterven wereldwijd ongeveer zes miljoen mensen aan de gevolgen van actief of passief roken. In Europa gaat het om 16 % van de overlijdens: 25% bij de mannen en 7% bij de vrouwen.

Back to the future

Dr. Jacques Ninane

Het ging bijna onopgemerkt voorbij. Uit een kleine studie in het kinderziekenhuis van Bordeaux vloeide in 2008 een toevallige ontdekking voort.

Betalen voor preventie?

Dr. Jacques Ninane

In een onderzoek, dat gepubliceerd werd in het gerenommeerde Journal of the American College of Cardiology, kregen rokers bedragen aangeboden tot 1.650 dollar. Op voorwaarde dat een reeks van zes laboratoriumtesten kon bevestigen dat ze de sigaret effectief hadden opgegeven.

Tussen hoofd en hart

Dr. Jacques Ninane

Weet u nog in 2001 toen imatinib op de markt kwam ? Het was de eerste gerichte molecule voor de behandeling van een maligne aandoening, chronische myeloïde leukemie. Deze molecule betekende een revolutie voor de behandeling van CML. En daar bleef het niet bij. Vandaag stellen onderzoekers zich vragen over de duur van de behandeling. Kan de behandeling gestopt worden? En zo ja, wanneer?

Bevoorrechte ogenblikken

Christian Cottriau

Het einde van het jaar is een periode van feesten, van samenzijn met het gezin, goed voorziene tafels, kaarsen, versierde kerstbomen en decoratie om wat licht te brengen tijdens de donkerste zes weken van het jaar. Het doet wat denken aan het Deense 'hygge', dat zo goed blijkt te zijn voor de gemoedsstemming.

Een revolutie in dienst van de patiënt

Christian Cottriau

De immuno-oncologie is ontegensprekelijk een van de meest opvallende 'hot topics' in de strijd tegen kanker. Elk congres en elke studie, gesteund door de eerste bijzonder spectaculaire resultaten, wekt dan ook uitzonderlijke hoop op. Dat is de reden waarom Belgian Oncology News een speciaal nummer wijdt aan dit fenomeen. Het aantal publicaties over het onderwerp is niet meer te tellen. Dit eindejaarsnummer is dan ook beperkt tot een snel overzicht van de belangrijkste evoluties in het vakgebied.

ECCO 2019

The ECCO 2019 European Cancer Summit on 12-14 September 2019 in Brussels, Belgium will bring together worldwide leaders from cancer care, research, patient advocacy and public-private sectors in a unique multi-stakeholder forum. The theme of the second edition of the ECCO Summit is: "European Cancer Care: Across Borders".