...

De oncologische hulpverlening is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Meer en meer hebben we in de voorbije decennia van kanker een chronische aandoening gemaakt. Verschillende behandelingsmethodes zorgen er vandaag voor dat wie met deze ziekte geconfronteerd wordt, uitzicht heeft op genezing of op een aanzienlijke verlenging van de levensduur, met behoud van de levenskwaliteit. Het aantal behandelingen is exponentieel toegenomen. Behandelen van patiënten met kanker is ook niet meer enkel de taak van de oncoloog. De laatste jaren hebben we gezien hoe een optimale oncologische behandeling meer en meer een multidisciplinaire aanpak vereist waar een taak weggelegd is voor oncologen, orgaanspecialisten, radiotherapeuten, radiologen, anatoom-pathologen, oncologisch verpleegkundigen, psychologen, .... Deze nieuwe BOhN is op dit inzicht gebaseerd met aandacht voor alle zorgverleners die deel uitmaken van dit multidisciplinair oncologisch team. Onze nieuwe start kreeg het echt niet gemakkelijk. De voorbereiding van dit nummer werd immers doorkruist door de komst van het coronavirus. De lockdown van de maatschappij had ook zijn impact op het tot stand komen van dit nummer. Virtuele meetings, working from home, ... een nieuwe aanpak, wat wel eventjes wennen was. Maar uiteindelijk zijn we met zijn allen behoorlijk trots op de inhoud van deze eerste 'nieuwe' BOhN die hoofdzakelijk via thuiswerk tot stand is gekomen. Een aantal artikels hebben we uiteindelijk niet kunnen plaatsen. Congressen werden door de coronacrisis geannuleerd, sommige verplaatst naar latere datums. Zo hadden we in deze BOhN een verslag gepland van het jaarlijkse BMUC- congres, één van de eerste symposia die werd afgelast. Een gepland interview met prof. Rottey, diensthoofd oncologie aan het UZ Gent en sinds begin dit jaar ook de nieuwe voorzitter van de BSMO, over haar toekomstvisie op de oncologie in het algemeen en meer specifiek in België hebben we om die reden ook moeten uitstellen. Toch denken we dat dit een interessant nummer is. We komen nog eens terug op een drietal interessante presentaties op het San Antonio Breast Cancer Symposium, waar voor patiënten met een borstkanker met overexpressie van HER2 bemoedigende resultaten werden voorgesteld. Veel aandacht ook voor het ASCO GU-congres dat in januari in San Francisco plaatsvond. We vonden prof. Piet Ost, dr. Emmanuel Seront en dr. Michiel Strijbos bereid om een aantal interessante presentaties te becommentariëren. Maar ook op een aantal binnenlandse symposia waren we aanwezig (BSMO, BHS, post ASH, AFBOT,...). We willen in deze vernieuwde BOhN ook voldoende aandacht besteden aan de supportieve zorgen die een belangrijk aspect uitmaken van een goede oncologische zorg. Tenslotte neemt dr. Seront ons mee naar zijn dienst oncologie en laat hij ons zien hoe het coronavirus ook ingrijpt op de oncologische zorg. Veel leesgenot!