...

Mede dankzij de 32 concrete actiepunten uit het Belgische kankerplan van 2008 zijn we er in het laatste decennium zeker in geslaagd het aantal patiënten die kanker overleven te laten toenemen, en dit ondanks het steeds stijgend aantal gediagnosticeerde gevallen. De laatste tien jaar hebben 330.000 Belgen kanker overleefd (3). Bovendien schatten we dat de vooruitgang van oncologisch onderzoek sinds 1990 bijgedragen heeft aan de redding van 85.000 extra mensenlevens in België (3).In haar recent coalitieakkoord heeft de regering zich een zeer ambitieus en lovenswaardig doel gesteld: het vermijdbare dodenaantal terugdringen met niet minder dan 15% tegen 2030. Nu is het aan ons land om deze ambities waar te maken met een sterk project gericht op de strijd tegen kanker dat rechtstreeks bijdraagt aan het doel om het aantal overlijdens te doen dalen.Om die reden pleit ik voor een nieuw en bindend kankerplan dat ons mobiliseert en engageert tegenover patiënten en maatschappij!Ik ben voorstander van een geïntegreerde aanpak in de strijd tegen deze complexe ziekte, met een focus op verschillende facetten zoals onderzoek en ontwikkeling, preventie, screening, behandelingen, organisatie van de zorg en aandacht voor het leven na kanker.Om onze gezondheidsambities waar te maken, kan België niet zonder een nieuw en vooruitstrevend kankerplan. Achter de cijfers om de mortaliteit verder te doen dalen, werken patiënten, families, begeleiders en zorgverstrekkers elke dag samen. Voor hen en nog vele anderen moeten we ons mobiliseren!1. Kankerregister Cancer Burdern in Belgium, 2004-2013: https://kankerregister.org/media/docs/publications/BCR_publicatieCancerBurden2016_web160616.pdf, bezocht op 26/01/20212. https://kankerregister.org/media/docs/publications/Kanker-Impact-Coronacrisis_NL_finaal_nov2020.pdf3. Stichting Tegen Kanker, Onderzoek redt levens, 4/2/2020 https://www.kanker.be/nieuws/onderzoek-redt-levens-maar-hoeveel-precies, bezocht op 26/01/2020.4. Stichting Tegen Kanker, Wist je dat?, 09/07/2020, https://www.kanker.be/de-stichting/onze-missie, bezocht op 26/01/20215. Sciensano - Health Status Report Belgium, 2019 https://www.sciensano.be/en/biblio/health-status-report-2019-letat-de-sante-en-belgique, bezocht op 27/01/2021