...

Persoonlijk ben ik heel tevreden dat we de laatste tijd opnieuw het team van journalisten hebben kunnen uitbreiden. Om de kwaliteit van onze artikels te optimaliseren, proberen we recentelijk om de groep van vaste journalisten die op regelmatige basis een bijdrage brengen uit te breiden met mensen die beroepshalve hun sporen in het domein verdiend hebben. Heel zeker hebt u al gemerkt dat het domein van de digestieve oncologie al een tijdje gecoverd wordt door dr. Marc De Man, een gastro-enteroloog die jaren werkzaam was in het UZ Gent. En dr. Erik Boss, gynaecoloog, verzorgde recent nog een overzicht over gynaecologische tumoren. De redactie van de BOhN is zeer verheugd om een volgende, nieuwe 'vaste' medewerker aan jullie voor te stellen. Vanaf deze editie zal prof. dr. Lucien Noens ons telkens een hematologische bijdrage bezorgen. Bewust werd een tijd geleden gekozen voor een kleine 'h' in de titel van het magazine, BOhN. Dat hematologie aan bod moest komen, sprak voor zichzelf. Alleen bleek het niet evident om journalisten te vinden die lezenswaardige, kwalitatieve artikels konden brengen. Met de komst van prof. Noens kan dit natuurlijk wel. Voor zij die hem kennen, is het geen verrassing dat hij onmiddellijk in zijn eerste bijdragen een educatieve component aan dit tijdschrift toevoegt. 'Het boeiend en evoluerend landschap van de Hematologie' heet zijn rubriek, en we starten in deze editie al direct met twee afleveringen, de eerste over AML, de tweede over het multipel myeloom. Het dwarsen van de hematologie wordt een terugkerende rubriek, waarvan ik nu al weet dat velen het met de nodige aandacht zullen lezen. Of we straks BOHN gaan schrijven met een hoofdletter 'H'? Laat misschien deze introductie dan ook een vraag zijn. Er zijn nog domeinen binnen de oncologische wereld waar we graag de medewerking van al dan niet nog actieve experten ten zeerste zouden appreciëren. Zij die zich geroepen voelen, kunnen wij een ambitieus tijdschrift aanbieden, waar kwaliteit primeert, en waar inzichtelijke bijdrages ten zeerste worden gewaardeerd, vooral door ons steeds groter wordend lezerspubliek. U vindt in dit nummer wel ergens mijn e-mailadres voor een eerste contact. Natuurlijk wil ik ook onze vaste rubrieken aan u voorstellen. Een bloemlezing van nationale en internationale congressen, maar ook de vaste rubrieken waaronder supportieve zorgen en fundamentele research. Graag ook nog aandacht voor een fijn, maar zeer aangrijpend gesprek met prof. Dirk De Wachter in de rubriek 'Arts en kanker'. In naam van de redactie van de BOhN wens ik iedereen veel leesplezier.