Een kwarteeuw geleden, voorjaar 1998, konden artsen voor het eerst een stem uitbrengen op het dokterssyndicaat van hun keuze. De slag om de arts en dus om impact en invloed heeft sindsdien om de vier jaar plaats. Er waren verkiezingen in 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 en 2018. In 2023 zijn we dus geen vier maar vijf jaar later. Voogdijminister Frank Vandenbroucke besliste immers om de verkiezingen uit te stellen wegens de covid-crisis. Dat vijfjaarlijkse ritme blijft in de toekomst behouden.

Een wettelijke verplichting is het niet. Wel hebt u de morele plicht om tussen 6 en 26 juni uw (elektronische) stem uit te brengen. Elke erkende arts kan dat doen, u hoeft geen lid te zijn van een vakbond. Moeilijk is het niet, maar in de praktijk stellen we wel vast dat heel veel artsen nog altijd van niets weten. Dat valt te betreuren. Uw stem bepaalt de krachtsverhoudingen tussen de drie syndicaten Bvas, Kartel (ASGB-GBO-Modes) en AADM. Gefundeerd democratisch kiezen is essentieel. Daarom schetsen we in dit nummer de grote lijnen van de verkiezingsprogramma's. Meer informatie vindt u uiteraard op de websites van de drie vakbonden.

Uw stem bepaalt in de eerste plaats de legitimiteit van uw vertegenwoordigers

Elk syndicaat verdedigt uw beroepsbelangen vanuit een eigen ideologische visie op de huisarts- en specialistische geneeskunde, op de ziekenhuiszorg en de gezondheidszorg in het algemeen. Hoe worden artsen bijvoorbeeld best betaald? Of hoe werken ze goed samen met andere zorgverstrekkers zoals apothekers?

Binnen het Riziv en de FOD Volksgezondheid gaan de vakbonden de discussie aan met ziekenfondsen, ziekenhuiskoepels, overheid, enz. Om dat gefundeerd te kunnen doen, hebben ze een sterk mandaat nodig van de kiezer. Van u dus. Uw stem bepaalt in de eerste plaats de legitimiteit van uw vertegenwoordigers. Juni 2023 wordt met andere woorden cruciaal.

Een kwarteeuw geleden, voorjaar 1998, konden artsen voor het eerst een stem uitbrengen op het dokterssyndicaat van hun keuze. De slag om de arts en dus om impact en invloed heeft sindsdien om de vier jaar plaats. Er waren verkiezingen in 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 en 2018. In 2023 zijn we dus geen vier maar vijf jaar later. Voogdijminister Frank Vandenbroucke besliste immers om de verkiezingen uit te stellen wegens de covid-crisis. Dat vijfjaarlijkse ritme blijft in de toekomst behouden. Een wettelijke verplichting is het niet. Wel hebt u de morele plicht om tussen 6 en 26 juni uw (elektronische) stem uit te brengen. Elke erkende arts kan dat doen, u hoeft geen lid te zijn van een vakbond. Moeilijk is het niet, maar in de praktijk stellen we wel vast dat heel veel artsen nog altijd van niets weten. Dat valt te betreuren. Uw stem bepaalt de krachtsverhoudingen tussen de drie syndicaten Bvas, Kartel (ASGB-GBO-Modes) en AADM. Gefundeerd democratisch kiezen is essentieel. Daarom schetsen we in dit nummer de grote lijnen van de verkiezingsprogramma's. Meer informatie vindt u uiteraard op de websites van de drie vakbonden. Elk syndicaat verdedigt uw beroepsbelangen vanuit een eigen ideologische visie op de huisarts- en specialistische geneeskunde, op de ziekenhuiszorg en de gezondheidszorg in het algemeen. Hoe worden artsen bijvoorbeeld best betaald? Of hoe werken ze goed samen met andere zorgverstrekkers zoals apothekers? Binnen het Riziv en de FOD Volksgezondheid gaan de vakbonden de discussie aan met ziekenfondsen, ziekenhuiskoepels, overheid, enz. Om dat gefundeerd te kunnen doen, hebben ze een sterk mandaat nodig van de kiezer. Van u dus. Uw stem bepaalt in de eerste plaats de legitimiteit van uw vertegenwoordigers. Juni 2023 wordt met andere woorden cruciaal.