Alles over Frank Vandenbroucke

De ministerraad keurde vrijdag 24 maart een wetsontwerp goed dat basisverpleegkundige als nieuwe beroepstitel in de WUG inschrijft. Daarmee zou er een oplossing komen voor de HBO5-verpleegkundigen.

Sommige tandartsenpraktijken doen behandelingen onder lachgassedatie. Nochtans mogen enkel ziekenhuisapothekers lachgas afleveren en zijn enkel behandelingen in het ziekenhuis toegelaten. N-VA-kamerlid Frieda Gijbels vraagt daarom dringend een wetgevend kader voor de ambulante praktijk.

Het College van Cardiologie wordt niet vernieuwd en het krijgt ook geen nieuw mandaat van zes jaar. Integendeel, de colleges -en niet alleen dat van cardiologie- moeten zich grondig bezinnen over hun rol en ambities.

"We werken hard aan een 'Interfederaal plan geïntegreerde zorg'. Dat wordt ontwikkeld in nauw overleg met de deelstaten en het moet begin 2024 af zijn." Dat zei minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op de eerste editie van het Belgisch symposium voor jonge Alzheimeronderzoekers.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke reageert onmiddelllijk op de publicatie van het KCE-rapport over de behandeling van borstkanker: "We gaan meteen tot actie over door de terugbetaling voor de behandeling van borstkanker buiten de erkende borstklinieken stop te zetten."

Net zoals de voorbije twee jaren, organiseert Arts in Nood ook in 2023 webinars over zelfzorg en (mentaal) welzijn voor artsen. Deze zijn gratis te volgen én u kan ze nadien herbekijken.

Op een onlinepersconferentie lichtte minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zijn voorstellen toe tot wijziging van de wet op de rechten van de patiënt. Na publieke consultatie legt hij ze als wetsontwerp aan het Parlement voor.

Bvas wil garanties dat huisartsen die in het nieuwe financieringsmodel van de New Deal treden, er financieel niet op achteruitgaan.

Net zoals de voorbije twee jaren, organiseert Arts in Nood ook in 2023 webinars over zelfzorg en (mentaal) welzijn voor artsen. Deze zijn gratis te volgen én u kan ze nadien herbekijken.

Moet de praktijkassistent voor de huisarts iemand zijn die naast het onthaal en de administratieve taken ook routinematige interventies kan uitvoeren? De Federale Raad voor de Paramedische Beroepen heeft heel wat vragen bij deze omschrijving.

"Sinds 2020 namen we heel wat maatregelen om de toegankelijkheid van de zorg te verhogen en financiële drempels weg te werken." Minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) reageert als door een wesp gestoken op het WHO/KCE-rapport over de toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg.

Om de ziekenhuizen te helpen met de stijgende energiekosten had minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) een 'zuurstofballon' beloofd. Maar volgens informatie die dokter Sophie Merckx (Kamerlid van de PVDA) opvroeg, is de ballon toch maar een ballonnetje.

Het Riziv zal jaarlijks 2.500 GEP-tests terugbetalen aan de borstklinieken - dat komt overeen met het aantal vrouwen met borstkanker dat in aanmerking komt voor de test. De test maakt het mogelijk chemotherapie gerichter toe te passen.

Het studiewerk om de herijking en de nomenclatuurhervorming voor te bereiden, kost het Riziv tussen 1 juni 2019 en 31 december 2024 10,57 miljoen euro. De centen gaan vooral richting ULB, KU Leuven, Möbius en UGent. In 2025-2026 kan daar nog 3,146 miljoen bijkomen.

Het Riziv zal jaarlijks 2.500 GEP-tests terugbetalen aan de borstklinieken - dat komt overeen met het aantal vrouwen met borstkanker dat in aanmerking komt voor de test. De test maakt het mogelijk chemotherapie gerichter toe te passen.