Alles over Frank Vandenbroucke

"We willen de straffen voor gewelddaden tegen zorgverleners in het Strafwetboek met één niveau verhogen. Wie dan veroordeeld wordt voor slagen en verwondingen aan een zorgverlener met twee weken werkonbekwaamheid tot gevolg, riskeert een celstraf van drie tot vijf jaar. De huidige celstraf bedraagt twee maanden tot vier jaar."

Vanaf 1 oktober betalen jongeren tot en met 24 jaar met recht op verhoogde tegemoetkoming en waarvoor de huisarts een GMD bijhoudt geen remgeld meer als ze op consultatie bij een huisarts of specialist gaan.

In een eerste fase kunnen 5.000 ernstig obese kinderen en jongeren voor een behandelplan op maat vanaf 1 december terecht in 25 nog op te richten pediatrische multidisciplinaire centra. Daarnaast wordt de diëtist voor meer kinderen met obesitas en overgewicht volledig terugbetaald. Dat besliste minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

De FOD Volksgezondheid lanceert met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, een campagne tegen het overmatige gebruik van psychofarmaca.

Sinds begin 2023 stelden diverse volksvertegenwoordigers minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) circa duizend schriftelijke vragen. Slechts een derde daarvan beantwoordde hij tijdig; het leeuwendeel ligt meer dan zes maand stof te vergaren.

De FOD Volksgezondheid lanceert met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, een campagne tegen het overmatige gebruik van psychofarmaca.

Sinds begin dit jaar stelden diverse volksvertegenwoordigers minister Vandenbroucke (Vooruit) circa duizend schriftelijke vragen. Slechts een derde daarvan beantwoordde hij tijdig; het leeuwendeel ligt meer dan zes maand stof te vergaren. Geen toonbeeld van transparantie. Vandenbroucke kan een voorbeeld nemen aan zijn liberale collega Vincent Van Quickenborne: 1.907 vragen, slechts 2,4% onbeantwoord.

De ministerraad benoemt Hugues Malonne voor zes jaar tot directeur-generaal van het FAGG. Net vóór het pensioen van Xavier De Cuyper kreegt hij al ad interim deze functie toebedeeld.

Xavier De Cuyper is sinds 1 september met pensioen. Hugues Malonne neemt voorlopig de post van administrateur-generaal van het FAGG waar.

"Maatregelen zijn nodig als er grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen borstklinieken. We zijn er echter niet van overtuigd dat de adviezen gebaseerd zijn op correcte gegevens en objectieve criteria."

Minister Frank Vandenbroucke wil van praktijkassistent een zorgberoep maken. Vrijdag keurde de ministerraad het profiel goed, met het takenpakket voor deze nieuwe professionals.

Een taskforce van artsen-specialisten in opleiding, stagemeesters, decanen, opleidingscoördinatoren enz. gaat aanbevelingen formuleren om de kwaliteit van de stages in België te verbeteren. Het resultaat daarvan wordt in het najaar aan minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) voorgelegd.

In een gezamenlijk persbericht halen Bvas en Kartel snoeihard uit naar minister Vandenbroucke in verband met het wetsontwerp dat apothekers het recht geeft het griepvaccin toe te dienen. "We zullen dit met alle middelen aanvechten," aldus beide syndicaten. Samen zijn ze goed voor tien van de twaalf zetels in de nationale commissie artsen-ziekenfondsen.

Het Rode Kruis trekt aan de alarmbel. Het KB dat minister Vandenbroucke in de maak heeft om de taken van basisverpleegkundigen maakt dat de organisatie vanaf 2026 veel moeilijker mensen zal vinden om bloed af te nemen.

Artsen die zich houden aan het tarievenakkoord - en alleen deze artsen - krijgen een premie van 1045,32 euro om de oplopende praktijkkosten wat helpen te compenseren. Het ontwerp-KB kreeg pas half juli groen licht van de regering, maar het Riziv zette al een week later de precieze bedragen online.

"Het is enigszins betreurenswaardig dat de overheid alle grote projecten (hervorming nomenclatuur en eerste lijn, ziekenhuisfinanciering enz.) tegelijkertijd start en behandelt. Dit leidt onvermijdelijk tot een impasse aangezien voor deze verschillende projecten gewoonlijk dezelfde middelen worden ingezet." Zegt Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info