Alles over Frank Vandenbroucke

Vijfduizend artsen namen deel aan de 'virtuele' betoging van Bvas/Absym. "Een groot succes", noemt het syndicaat het. Artsen willen mee kunnen beslissen over de aanpak van covid. Dat apothekers morgen ook zullen mogen vaccineren tegen covid is voor de Bvas een brug te ver.

De ministerraad keurde op 10 december jl. het voorontwerp van wet goed dat apothekers de bevoegdheid geeft om coronavaccins te plaatsen. Dat botst op protest van de huisartsen.

Het ziekenhuis André Renard in Herstal (Luik) heropende zaterdag de spoedafdeling, onder druk van sancties. Eerder vorige week sloot het ziekenhuis de spoedafdeling wegens gebrek aan personeel en vermoeidheid bij de medewerkers.

Had de federale overheid in 2020 geen voorschotten in het kader van de pandemie uitgekeerd dan waren nagenoeg alle algemene en universitaire ziekenhuizen vorig jaar deficitair. Nu zijn het er 'slechts' één op drie. De bijdrage van de artsenhonoraria in de ziekenhuisfinanciering ging vorig jaar 8,7% achteruit.

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed dat apothekers de bevoegdheid geeft vaccins tegen het coronavirus te plaatsen. Bvas verzet zich met man en macht tegen deze wet. Domus Medica en Kartel pleiten samen voor samenwerking.

Het ziekenhuis André Renard in Herstal (Luik) heropende zaterdag de spoedafdeling, onder druk van sancties. Eerder vorige week sloot het ziekenhuis de spoedafdeling wegens gebrek aan personeel.

Professor Dirk Ramaekers krijgt er nog een Taskforce bij om te leiden, die voor Covid Therapeutics. Die moet toezien op de aankoop en het juist aanwenden van de geneesmiddelen die ingezet worden in de strijd tegen covid.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft een voorontwerp van wet klaar om 'onbevoegden' opnieuw en onder bepaalde voorwaarden een aantal medische en verpleegkundige handelingen te laten verrichten.

Chaos, kopten we vorige week. De regering slaagt er met moeite in om maatregelen te nemen die de virustransmissie in de maatschappij afremmen, zoals de zorg al weken vraagt. Maar het overleg met de artsen had ook positieve effecten.

Om hen een hart onder de riem te steken, besloten de Patrik Roelandt Anti-agressiegroep en Domus Medica om personeel van huisartsenwachtposten en testcentra dit jaar de Veiligheidsprijs toe te kennen.

Het zorgpersoneel van huisartsenwachtposten en testcentra krijgen in toenemende mate te maken met agressieve klanten. Om hen een hart onder de riem te steken, besloten de Patrik Roelandt Anti-agressiegroep en Domus Medica om hen dit jaar de Veiligheidsprijs toe te kennen.