Alles over Frank Vandenbroucke

De federale overheid gaat 45 miljoen chirurgische maskers aankopen voor haar strategische voorraad. De ministerraad keurde vrijdag aanbevelingen goed van de PFSS, die ook de aankoop van een strategische voorraad van een aantal geneesmiddelen betroffen.

De (specialistische) ambulante zorg kampt met een doelbewuste onderfinanciering, zegt BVAS. Het maakt zich boos op de bepaling in een zopas aangenomen wet - zonder voorafgaand formeel overleg - die artsen verbiedt om supplementen op te leggen aan patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Vanaf 1 december betaalt het Riziv ook neuropsychologische zorg terug voor patiënten in een zorgtraject long covid. Dat besliste het Verzekeringscomité van het Riziv een week geleden.

De ziekenhuizen moeten quasi niets terugbetalen van de twee miljard voorschot die ze in 2020-'21 tijdens de pandemie ontvingen. Al is minister Vandenbroucke zich bewust van de vele nieuwe problemen (inflatie, energieprijzen...), toch is hij relatief optimistisch.

Sinds 30 september kunnen het Ziekenhuis Oost-Limburg (Zol), het Brusselse ziekenhuis Saint-Luc en het Henegouwse consortium Chwapi/GHDC geen complexe slokdarmingrepen meer uitvoeren. In de Kamercommissie Volksgezondheid werd minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke daarover geïnterpelleerd. De oppositie vroeg ook rekening te houden met kwalitatieve criteria.

Samen met het netwerk Geestelijke Gezondheidzorg wil de federale regering een zorgtraject alcohol uitwerken en implementeren dat zich specifiek richt op jongeren en jongvolwassenen. Het zorgtraject zou starten bij jongeren die op spoed belanden omwille van een alcoholintoxicatie of naar aanleiding van een ongeval onder invloed. Bij het traject worden de ouders betrokken en het is de bedoeling dat het wordt verdergezet na ontslag uit het ziekenhuis.

Wie een zorg- of hulpverlener bij de uitoefening van zijn beroep aanvalt, mag in de toekomst rekenen op een extra strenge straf. Het nieuwe strafwetboek dat in de maak is, bepaalt dat de straf een niveau zwaarder zal zijn dan bij gelijkaardige agressie tegen een gewone burger.

"Een nieuwe hybride situatie of partiële overheveling is bij een zevende staatshervorming niet efficiënt en hoe langer hoe minder werkbaar. We moeten streven naar een homogeen bevoegdheidspakket. Met garantie op Belgische solidariteit in een financieringswet."

De regeling rond de artsenquota van federaal minister Frank Vandenbroucke vindt geen genade in de ogen van N-VA. De partij trekt naar het Grondwettelijk Hof. Dit 'institutionaliseert' het onevenwicht tussen Franstalige en Vlaamse artsen terwijl "de factuur van de overconsumptie" vooral bij de Vlamingen terechtkomt", zo luidt het. Op Vlaams niveau maakt N-VA deel uit van de regering, federaal zit ze in de oppositie.