Alles over Kartel

"De partijen graven zich steeds dieper in en groepen worden tegen elkaar uitgespeeld. Dat komt de gezondheidszorg niet ten goede. Ik wens voor 2024 vrede tussen artsen, paramedici, ziekenhuizen en overheid."

Een nieuw ministerieel besluit duidt de representatieve beroepsverenigingen aan die zetelen in de nieuwe Federale raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Behalve Bvas, Kartel en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) gaat het om een vijftal verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen.

Deze week lanceerde het Vlaams consortium dat de huisartsen moet begeleiden bij een beslissing over het al dan niet toetreden tot de New Deal, de website newdealhuisartsen.be. Het opvallendste element: het Excel-bestand met een simulatie.

In een gezamenlijk persbericht halen Bvas en Kartel snoeihard uit naar minister Vandenbroucke in verband met het wetsontwerp dat apothekers het recht geeft het griepvaccin toe te dienen. "We zullen dit met alle middelen aanvechten," aldus beide syndicaten. Samen zijn ze goed voor tien van de twaalf zetels in de nationale commissie artsen-ziekenfondsen.

"De Bvas behoudt de absolute meerderheid, zeven van de twaalf zetels, in de nationale commissie artsen-ziekenfondsen. En in absolute cijfers is het aantal artsen dat op ons stemde bijna verdubbeld. Bovendien ligt de participatiegraad nu veel hoger dan in 2018."

Op de kop af 20.903 artsen, 8.852 huisartsen en 12.051 specialisten, namen deel aan de syndicale verkiezingen. Meer dan de helft (11.872) stemde op Bvas. Het Kartel verleidde 5.111 en AADM 3.755 dokters. De krachtverhoudingen blijven onveranderd.

"De grootste winnaar van deze stembusslag is de kiezer. Dat is belangrijk voor iedereen. In de krachtsverhoudingen tussen de syndicaten is dit een status-quo."

Op de kop af 20.903 artsen, 8.852 huisartsen en 12.051 specialisten, namen deel aan de syndicale verkiezingen. Meer dan de helft (11.872) stemde op Bvas. Het Kartel verleidde 5.111 en AADM 3.755 dokters. De krachtverhoudingen blijven onveranderd.

Tot nu toe heeft 23,5% van de artsen zijn stem uitgebracht in het kader van de syndicale verkiezingen. Bij de huisartsen ligt dat percentage wat hoger, een kwart van hen nam de kleine moeite om te stemmen. Ook 22,6% van de specialisten deed dat.

Vanaf volgende week dinsdag mag u kiezen welk artsensyndicaat voor u vertegenwoordigers stuurt naar de nationale commissie artsen-ziekenfondsen. Als u er kan mee leven dat ziekenfondsen, ambtenaren en policiti uw tarieven vastleggen, stemt u natuurlijk niet.

Het transversale project voor COPD-patiënten wordt volledig bijgestuurd. Het ASGB verzette zich daar maandag 15 mei heftig tegen in het Verzekeringscomité. Het betreurt dat het voor 2023 gereserveerde budget nu helemaal verloren dreigt te gaan.

"De co-governance die het Kartel en de Bvas voorstellen voor de ziekenhuizen zijn te verregaand en/of gaan in tegen alle regels van 'good governance'", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. Als ook de ziekenfondsen hun voorstel hierover geformuleerd hebben, gaan de onderhandelingen van start. Al zullen ze niet snel afgerond zijn.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info