Alles over Kartel

"We kunnen ons moeilijk van de indruk ontdoen dat dit een prematuur en weinig doordacht initiatief was", zegt Kartel/ASGB over de demarche van de Bvas. Maar ook voor dit syndicaat moet het uitvoeringsbesluit de nodige nuances aanbrengen.

"Waarom zouden artsen nog conventies onderhandelen als niet toetreden tot een akkoord toch geen verschil meer uitmaakt?" Kartel-voorzitter dokter Thomas Gevaert hekelt de 'vuilnisbak-wet' die de Kamer recentelijk goedkeurde. Onder meer zit daarin een supplementenverbod op ambulante zorg voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Is AADM een representatief syndicaat? Een artsenvakbond die met andere woorden minstens 5% huisartsen of specialisten telt en 10% 'anderstaligen'. Tot grote ergernis van het Kartel weten we het pas in 2026. Dan pas gelden deze criteria.

Het sociaal statuut van artsen in opleiding - met name de pensioenbijdragen - staat opnieuw op de agenda van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Waarom is dat nog steeds niet opgelost? Hoe zit de vork nu precies aan de steel. Dokter Robert Rutsaert (ASGB/Kartel) schetst het probleem.

"Het Kartel legt proactief paritair samengestelde raden van beheer en co-governance tussen directies en artsen/andere zorgverstrekkers op tafel. In een ziekenhuis moet ook een arbitrage- en een vergoedingscommissie komen."

Het Staatsblad publiceerde op 31 maart "na meer dan twee jaar wachten" een Koninklijk Besluit dat het toezichtshonorarium voor oncologisch dagtoezicht van (pediatrische) hematologen opwaardeert. Het Algemeen Syndicaat der Geneeskundigen van België/Kartel is tevreden maar hekelt de "schandalig lange administratieve weg" die het KB moest afleggen.

ASGB/Kartel en BVAS kaartten de voorbije zeven dagen de kloof aan tussen de index die artsenhonoraria kregen en de reële toename van de gezondheidsindex. Ze vragen dat er snel een oplossing komt om die de dichten.

De functionele samenwerkingsverbanden tussen huisartsenwachtposten moeten operationeel zijn tegen begin 2024. Bvas waarschuwt: huisartsen moeten deze verbanden beheren. Volgens Kartel hangt het succes van de samenwerkingsverbanden vooral af van de beschikbaarheid van telefonische triage (1733).

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed dat apothekers de bevoegdheid geeft vaccins tegen het coronavirus te plaatsen. Bvas verzet zich met man en macht tegen deze wet. Domus Medica en Kartel pleiten samen voor samenwerking.

Worden de medische verkiezingen in de lente van 2022 met een jaar uitgesteld? Een droge, korte mededeling van de voorzitter op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 29 november laat dat vermoeden.

De artsensyndicaten krijgen dezelfde subsidie als vorige jaren en die wordt in 2021 en 2022 zelfs geïndexeerd.

De Riziv-subsidie voor de artsensyndicaten in 2021 zou in totaal 1,2 miljoen euro bedragen. Op de laatste Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen lag een KB voor dat de financieringsvoorwaarden uit 2020 verlengt voor 2021 en 2022.