Wij vroegen prof. dr. Sébastien Kindt, gastro-enteroloog aan het UZ Brussel, en leider van de werkgroep, om een eerste inkijk.

Vanwaar komt het initiatief om deze consensus tot stand te brengen?

Als specialisten met aandacht voor PDS stelden wij al lange tijd vast dat patiënten jarenlang rondlopen met deze aandoening, zonder voldoende geïnformeerd te zijn over de oorzaken en over wat er zich feitelijk afspeelt bij PDS. Dit leidt tot misvattingen over de doelstellingen van de behandeling, een steeds terugkerende vraag naar onderzoeken die niet zinvol zijn, en uiteindelijk een verdere achteruitgang van de levenskwaliteit. Ook voor artsen blijkt de aanpak van PDS vaak een doolhof. Daarnaast viel ook op dat bestaande buitenlandse richtlijnen niet zomaar toepasbaar zijn binnen de Belgische gezondheidszorg. Daarom werd een werkgroep opgericht om Belgische richtlijnen te ontwikkelen. Via een Delphi-proces werden verschillende stellingen getoetst en al dan niet onderschreven. Op basis van de onderschreven stellingen werden dan verschillende aanbevelingen geformuleerd.

De belangrijkste aanbeveling is ongetwijfeld dat PDS op basis van klachten herkend kan worden. Het behoeft gewoonlijk geen uitgebreide onderzoeken.

Kan u de thema's die aan bod komen in de consensus toelichten?

Tal van onderwerpen die relevant zijn voor de benadering en behandeling van PDS worden behandeld. De definitie van PDS wordt besproken, met de typische klachten en geassocieerde symptomen. Ook de mogelijke oorzaken worden belicht. Vervolgens wordt de diagnostiek besproken, waarbij aangegeven wordt welke onderzoeken nuttig zijn en welke niet. De belangrijkste aanbeveling is hier ongetwijfeld dat PDS op basis van klachten herkend kan worden. Het behoeft gewoonlijk geen uitgebreide onderzoeken. Als laatste komt de benadering en behandeling van de patiënt aan bod. Hier is het essentieel om de diagnose van PDS uitvoerig toe te lichten, zodat de patiënt een verklaring krijgt voor de klachten en bepaalde behandelkeuzes kan aanvaarden. De verschillende behandelingen die in België voorhanden zijn, worden besproken, waarbij ook aangegeven wordt welke behandelingen niet ondersteund worden. Tot slot worden de verschillende aanbevelingen weergegeven in een handig algoritme.

Wanneer wordt de nieuwe consensus ter beschikking gesteld van de artsen?

De consensus werd reeds voorgesteld op de Belgian Week of Gastroenterology in februari en zal in de volgende editie van AGEB worden gepubliceerd (rond juni 2022).

Ruimere bekendmaking bij huisartsen zal voorzien worden via artikels in informatiebladen of voorstellingen georganiseerd voor huisartsen. Mijn hoop is dat deze consensus een basis biedt bij de benadering van de patiënt door huisartsen en gastro-enterologen in hun dagelijkse praktijk.

Uw onderzoeksgroep is ook een survey gestart naar de benadering van PDS door huisartsen en gastro-enterologen. Kan u kort toelichten waarover dit gaat?

Deze survey, die loopt tot eind mei, beoogt het in kaart brengen van de bestaande gewoontes in de benadering van PDS. Hierbij wordt aan de hand van casussen gepolst naar diagnostische en therapeutische beslissingen. De resultaten zullen toelaten om opleidingen over PDS te optimaliseren. Geïnteresseerde huisartsen en gastro-enterologen kunnen hier deelnemen.

Wij vroegen prof. dr. Sébastien Kindt, gastro-enteroloog aan het UZ Brussel, en leider van de werkgroep, om een eerste inkijk. Vanwaar komt het initiatief om deze consensus tot stand te brengen? Als specialisten met aandacht voor PDS stelden wij al lange tijd vast dat patiënten jarenlang rondlopen met deze aandoening, zonder voldoende geïnformeerd te zijn over de oorzaken en over wat er zich feitelijk afspeelt bij PDS. Dit leidt tot misvattingen over de doelstellingen van de behandeling, een steeds terugkerende vraag naar onderzoeken die niet zinvol zijn, en uiteindelijk een verdere achteruitgang van de levenskwaliteit. Ook voor artsen blijkt de aanpak van PDS vaak een doolhof. Daarnaast viel ook op dat bestaande buitenlandse richtlijnen niet zomaar toepasbaar zijn binnen de Belgische gezondheidszorg. Daarom werd een werkgroep opgericht om Belgische richtlijnen te ontwikkelen. Via een Delphi-proces werden verschillende stellingen getoetst en al dan niet onderschreven. Op basis van de onderschreven stellingen werden dan verschillende aanbevelingen geformuleerd.Kan u de thema's die aan bod komen in de consensus toelichten? Tal van onderwerpen die relevant zijn voor de benadering en behandeling van PDS worden behandeld. De definitie van PDS wordt besproken, met de typische klachten en geassocieerde symptomen. Ook de mogelijke oorzaken worden belicht. Vervolgens wordt de diagnostiek besproken, waarbij aangegeven wordt welke onderzoeken nuttig zijn en welke niet. De belangrijkste aanbeveling is hier ongetwijfeld dat PDS op basis van klachten herkend kan worden. Het behoeft gewoonlijk geen uitgebreide onderzoeken. Als laatste komt de benadering en behandeling van de patiënt aan bod. Hier is het essentieel om de diagnose van PDS uitvoerig toe te lichten, zodat de patiënt een verklaring krijgt voor de klachten en bepaalde behandelkeuzes kan aanvaarden. De verschillende behandelingen die in België voorhanden zijn, worden besproken, waarbij ook aangegeven wordt welke behandelingen niet ondersteund worden. Tot slot worden de verschillende aanbevelingen weergegeven in een handig algoritme. Wanneer wordt de nieuwe consensus ter beschikking gesteld van de artsen? De consensus werd reeds voorgesteld op de Belgian Week of Gastroenterology in februari en zal in de volgende editie van AGEB worden gepubliceerd (rond juni 2022).Ruimere bekendmaking bij huisartsen zal voorzien worden via artikels in informatiebladen of voorstellingen georganiseerd voor huisartsen. Mijn hoop is dat deze consensus een basis biedt bij de benadering van de patiënt door huisartsen en gastro-enterologen in hun dagelijkse praktijk. Uw onderzoeksgroep is ook een survey gestart naar de benadering van PDS door huisartsen en gastro-enterologen. Kan u kort toelichten waarover dit gaat? Deze survey, die loopt tot eind mei, beoogt het in kaart brengen van de bestaande gewoontes in de benadering van PDS. Hierbij wordt aan de hand van casussen gepolst naar diagnostische en therapeutische beslissingen. De resultaten zullen toelaten om opleidingen over PDS te optimaliseren. Geïnteresseerde huisartsen en gastro-enterologen kunnen hier deelnemen.