Spaanse en Belgische artsen (Helen Demeyer, Leuven) hebben in de interventionele groep van de Urban Training-studie 202 patiënten geselecteerd die zowel in het ziekenhuis als door hun huisarts werden gevolgd. Het ging overwegend om mannen (84%), de gemiddelde leeftijd was 70 jaar en de gemiddelde ESW was 56% van de theoretisch voorspelde waarde. Er werd een motiverend gesprek met de patiënten gevoerd en er werd een hele rist gegevens genoteerd (sociaal-demografische gegevens, omgevingsgebonden parameters, informatie over de levenswijze, het functioneren, medische gegevens enz.). 132 van de 202 patiënten (dus 65% van de voluntaristische patiënten) hebben zich aangemeld voor een evaluatie na 12 maanden.

Slechts bij 28% werd een respons waargenomen (een respons werd door de onderzoekers gedefinieerd als een toename van de hoeveelheid lichaamsbeweging tot minstens 1.100 stappen per dag). De overige 72% is daar niet in geslaagd en bij een aantal was het aantal stappen per dag na 12 maanden zelfs gedaald. Het is dus moeilijk de patiënten aan het bewegen te krijgen en bovendien is het niet gezegd dat lichaamsbeweging vruchten zal afwerpen.

Ref: Koreny M. et al. OA1987, ERS 2018, Parijs.

Spaanse en Belgische artsen (Helen Demeyer, Leuven) hebben in de interventionele groep van de Urban Training-studie 202 patiënten geselecteerd die zowel in het ziekenhuis als door hun huisarts werden gevolgd. Het ging overwegend om mannen (84%), de gemiddelde leeftijd was 70 jaar en de gemiddelde ESW was 56% van de theoretisch voorspelde waarde. Er werd een motiverend gesprek met de patiënten gevoerd en er werd een hele rist gegevens genoteerd (sociaal-demografische gegevens, omgevingsgebonden parameters, informatie over de levenswijze, het functioneren, medische gegevens enz.). 132 van de 202 patiënten (dus 65% van de voluntaristische patiënten) hebben zich aangemeld voor een evaluatie na 12 maanden. Slechts bij 28% werd een respons waargenomen (een respons werd door de onderzoekers gedefinieerd als een toename van de hoeveelheid lichaamsbeweging tot minstens 1.100 stappen per dag). De overige 72% is daar niet in geslaagd en bij een aantal was het aantal stappen per dag na 12 maanden zelfs gedaald. Het is dus moeilijk de patiënten aan het bewegen te krijgen en bovendien is het niet gezegd dat lichaamsbeweging vruchten zal afwerpen.Ref: Koreny M. et al. OA1987, ERS 2018, Parijs.