Nu is er weer een nieuwe evolutie: gerandomiseerde klinische studies die bij voorkeur patiënten rekruteren die representatief zijn voor de populatie die we in de dagelijkse praktijk zien. Dat is een meer inclusieve, minder exclusieve evolutie. Het verklaart waarom dr. Lipson, hoofdonderzoeker van de IMPACT-studie, en zijn collega's geen COPD-patiënten hebben uitgesloten die in het verleden astmasymptomen hebben gehad, of die al een drievoudige combinatietherapie kregen voor inclusie in de studie. Want ook dergelijke COPD-patiënten zien we in de dagelijkse praktijk.

Nu is er weer een nieuwe evolutie: gerandomiseerde klinische studies die bij voorkeur patiënten rekruteren die representatief zijn voor de populatie die we in de dagelijkse praktijk zien. Dat is een meer inclusieve, minder exclusieve evolutie. Het verklaart waarom dr. Lipson, hoofdonderzoeker van de IMPACT-studie, en zijn collega's geen COPD-patiënten hebben uitgesloten die in het verleden astmasymptomen hebben gehad, of die al een drievoudige combinatietherapie kregen voor inclusie in de studie. Want ook dergelijke COPD-patiënten zien we in de dagelijkse praktijk.