Tekort op budget wijkgezondheidscentra

01/08/16 om 16:30 - Bijgewerkt op 05/08/16 om 12:06

In 2015 telde België 151 medische huizen, dat waren er elf meer dan in 2014. Het aantal ingeschreven patiënten steeg met 8%. De uitgaven stegen, alles samen genomen, met bijna 10% en de begroting werd met ruim een miljoen euro overschreden.

Tekort op budget wijkgezondheidscentra

© Belga images

In 2015 waren er 336.247 patiënten ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum - dat is ongeveer 3% van het totale aantal verzekerden in België. Het aantal wordt berekend door het aantal maandforfaits dat voor huiartsen aan de centra worden uitbetaald, te delen door 12.

De cijfers komen uit de Riziv-audit voor 2015.

Per ingeschreven patiënt kan een wijksgezondheidscentrum tot drie forfaits krijgen: een forfait voor de huisarts, een voor de verpleegkundige en een voor de kinesitherapeut. In 2015 werden 10,7 miljoen maandforfaits aan de wijkgezondheidscentra uitbetaald. Het aandeel van de huisartsen in deze maandforfaits bedroeg in 2015 37,6%, dat van de verpleegkundigen 37% en dat van kinesitherapeuten 25,4%.

Een gemiddeld maandforfait voor huisartsen bedraagt 14,80 euro, dat van verpleegkundigen 14,41 euro en dat van kinesitherapeuten, ten slotte, 6,66 euro.

Het gemiddelde maandforfait bedroeg dus 12,59 euro voor de drie groepen samen - in 2006 was dat gemiddelde nog 7,94 euro.

De uitgaven voor de globale begroting van het Riziv bedroegen 138,3 miljoen euro in 2015. Daarvan ging 135,2 miljoen euro naar de forfaits, en nog een goeie drie miljoen naar de uitvoering van sociale akkoorden. Een extra 18 miljoen voor die sociale akkoorden die het Riziv daarbovenop uit zijn administratiekosten betaalt, worden hier niet meegerekend.

De uitgaven waren voor 2015 maar op 137,1 miljoen euro begroot - er is dus sprake van een overschrijding met 1,17 miljoen euro.

De wijkgezondheidscentra kregen voor 2016 wel een groeimarge van 10,1% op het in 2015 begrote bedrag.

Evolutie van de wijkgezondheidscentra over 10 jaar