Alles over audit Riziv

Vorig jaar werd er 10,6 miljoen keer een multidisciplinair oncologisch consult georganiseerd, meestal ging het om een eerste MOC (7,6 miljoen keer). Artsen rekenden meer dan 32.000 keer een honorarium aan voor toelichting van de conclusies van dit overleg aan de patiënt. Nog geen duizend keer gebeurde dit door de huisarts.

Het Globaal Medisch Dossier was in 2017 goed voor 227 miljoen euro in het huisartsenbudget. Het voorbije jaar had 62% van de Belgen een GMD bij de huisarts - in Vlaanderen werd de kaap van 70% dat jaar overschreden.

Van jaar tot jaar stijgt het aandeel van de patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de huisartsenpraktijk. De invoering van de verplichte derdebetalersregeling in oktober 2015 versterkte alleen maar de tendens.

Het aantal nachtelijke consultaties bij de huisarts is in 2016 met de helft gestegen. In een aantal arrondissementen is er sprake van een verdubbeling. Het aantal huisartsencontacten bleef in 2016 toenemen, vooral doordat meer patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming op het spreekuur komen.

In 2015 telde België 151 medische huizen, dat waren er elf meer dan in 2014. Het aantal ingeschreven patiënten steeg met 8%. De uitgaven stegen, alles samen genomen, met bijna 10% en de begroting werd met ruim een miljoen euro overschreden.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!