Vorige maand startte Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) een onderzoek op om na te gaan of er in Vlaanderen een probleem is met de kunstgrasvelden.

Daarmee reageerde de minister op een reportage van het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla, waaruit zou blijken dat de rubberkorrels die in kunstgrasvelden worden gebruikt mogelijk kankerverwekkend zijn. Die rubberkorrels, afkomstig van vermalen autobanden, moeten ervoor zorgen dat spelers minder snel schaafwonden oplopen.

De Nederlandse bandenbranche, die de korrels levert aan voetbalclubs, heeft na klachten van ouders en verenigingen nu zestig kunstgrasvelden laten onderzoeken op het type rubber, met name op de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen. Daarvan zijn de zogenaamde polycyclische aromatische koolwaterstoffen of kortweg pak's, de belangrijkste. Volgens de sector tonen de resultaten aan dat er niets aan de hand is: er zijn slechts lage concentraties pak's in de korrels aangetroffen, waarmee de norm niet wordt overschreden. Ook stelt ze dat de kankerverwekkende stoffen "gevangen" zitten in het rubber, en dus niet zomaar vrijkomen als een keeper met zijn arm over een paar korrels zou schuren. Dat schrijft Trouw.

Los daarvan voert ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM), in opdracht van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, een onderzoek uit naar de kunstgrasvelden. Het hoopt voor Kerst met de resultaten te komen.

Vorige maand startte Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) een onderzoek op om na te gaan of er in Vlaanderen een probleem is met de kunstgrasvelden.Daarmee reageerde de minister op een reportage van het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla, waaruit zou blijken dat de rubberkorrels die in kunstgrasvelden worden gebruikt mogelijk kankerverwekkend zijn. Die rubberkorrels, afkomstig van vermalen autobanden, moeten ervoor zorgen dat spelers minder snel schaafwonden oplopen.De Nederlandse bandenbranche, die de korrels levert aan voetbalclubs, heeft na klachten van ouders en verenigingen nu zestig kunstgrasvelden laten onderzoeken op het type rubber, met name op de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen. Daarvan zijn de zogenaamde polycyclische aromatische koolwaterstoffen of kortweg pak's, de belangrijkste. Volgens de sector tonen de resultaten aan dat er niets aan de hand is: er zijn slechts lage concentraties pak's in de korrels aangetroffen, waarmee de norm niet wordt overschreden. Ook stelt ze dat de kankerverwekkende stoffen "gevangen" zitten in het rubber, en dus niet zomaar vrijkomen als een keeper met zijn arm over een paar korrels zou schuren. Dat schrijft Trouw. Los daarvan voert ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM), in opdracht van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, een onderzoek uit naar de kunstgrasvelden. Het hoopt voor Kerst met de resultaten te komen.