Alles over N-VA

Boudewijn Bouckaert, professor emeritus Universiteit Gent, dokter Lieve Van Ermen, voorzitter Vlaams Artsenverbond, en dokter Karel Vermeyen, lid Vlaams Artsenverbond, reflecteren over de toekomst van Vlaanderen en dan met name van de gezondheidszorg na 2024.

De Vlaamse regering legde het quotum dat na het ingangsexamen geneeskundestudies mag beginnen vast op 1.424. Voor tandheelkunde gaat het over 218 studenten. Daarmee trekt de bevoegde minister, Ben Weyts (N-VA), de quota fors op. Federaal bedragen de Riziv-quota respectievelijk 1.104 artsen en 181 tandartsen.

Het Iraanse regime martelt en vermoordt artsen en verplegend personeel enkel omdat ze betogers medische bijstand verlenen. Klinisch bioloog en algemeen secretaris van N-VA dokter Louis Ide roept de Orde der artsen en de beroepsverenigingen daarom op het geweld te veroordelen en front te vormen met hun buitenlandse pendanten.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) schrapt het speciale medische attest voor zieke leerkrachten. Binnenkort komt er nieuwe regelgeving die langdurig zieke artsen ook beter in staat moeten stellen voorzichtig opnieuw aan de slag te gaan.

Op 1 december 2015 werd dokter Patrik Roelandt vermoord. Zerotolerantie voor geweld op zorgverleners, betere samenwerking met politie om de veiligheid van zorgverleners te garanderen,... Wat is er zeven jaar later van gekomen?

De regeling rond de artsenquota van federaal minister Frank Vandenbroucke vindt geen genade in de ogen van N-VA. De partij trekt naar het Grondwettelijk Hof. Dit 'institutionaliseert' het onevenwicht tussen Franstalige en Vlaamse artsen terwijl "de factuur van de overconsumptie" vooral bij de Vlamingen terechtkomt", zo luidt het. Op Vlaams niveau maakt N-VA deel uit van de regering, federaal zit ze in de oppositie.

"Zonder aan een solidaire financiering te raken, willen we zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt. Dat vergt homogene bevoegdheden en dus een overheveling van het volledige gezondheidsbeleid naar Vlaanderen. Eenheid van commando, administratie, politiek en bestuur is noodzakelijk."

"Volgens de Oeso zorgt de onnodige bevoegdheidsversnippering in België voor hoge administratie- en coördinatiekosten, bijna 6% van de totale uitgaven in de gezondheidszorg."

Dinsdag 5 juli konden op 72 plaatsen in Vlaanderen kandidaten voor de geneeskundeopleiding deelnemen aan het toelatingsexamen. Eind volgende week zijn de resultaten bekend.

"Als we de Vlaamse minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) volgen en de communautaire verdeelsleutel van het Rekenhof toepassen op de federale quota dan 'wint' de Vlaamse gemeenschap twee artsen maar verliest ze negen tandartsen."

Verrassend veel artsen zijn pro een opsplitsing van de erelonen in een deel werkingskosten en een deel professionele vergoeding. Bijna vier op tien juicht dit toe en vindt het een 'goed' tot een 'heel goed idee'. Toch noemt ook 30% het een 'slecht' tot een 'heel slecht idee'.

Een opsplitsing van de erelonen in een deel werkingskosten en een deel professionele vergoeding kan op bijval van de artsen rekenen. Een derde heeft er zich wel nog geen mening over gevormd. Een grote minderheid vindt het een slecht idee.

De IMC Volksgezondheid hakte zaterdag de knoop door. Op aanbevelen van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie krijgt iedereen die dat wil een boostervaccin tegen covid - ten laatste in maart 2022.

Sinds het begin van de pandemie nam ons land al 6,3 miljoen PCR-, 620.000 serologische en 75.000 antigentests af om covid-19 op te sporen. In de meeste provincies werd één op twee inwoners onderworpen aan een PCR-test. West-Vlaanderen spant de kroon met 65.000 PCR-tests per 100.000 inwoners.