Ons land liepen hierdoor steeds meer achterstand op in vergelijking met vele andere Europese landen.

Onze oproep was finaal een katalysator om samen met diverse werkgroepen binnen het RIZIV, het federale kabinet Volksgezondheid en Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen stappen te zetten naar een correctere organisatie van onze beroertezorg.

De ministerraad van 20/7/2022 keurde een nieuwe KB voorstel goed rond bijkomende criteria voor 'acute beroertezorg met invasieve procedures' (of ook S2-centra genoemd). Dit is de uitloper van 3 jaar intensief overleg met de Belgian Stroke Council.

Uiteindelijk wordt er geopteerd om op basis van de huidige wetenschappelijke rationale te opteren voor beroertecentra die minstens 50 invasieve procedures per jaar uitvoeren, samenwerkend binnen operationele beroertenetwerken en werkzaam op 1 vestigingslocatie (met tijdelijke uitzondering voor 2 jaar).

Daarnaast wensen wij voor het ganse grondgebied te komen tot aanvaardbare aanrijtijden door minstens 25km afstand tussen de diverse S2 centra te vereisen, met uitzondering voor het dichtbevolkte Brussel.

De uiteindelijke selectie van centra zal moeten gebeuren op grond van historisch aangetoonde activiteitsgraad, performantie en uitbouw van het beroertenetwerk. Daarom wordt ook de initiële verdeling (7-3-5) per gewest vervangen door de beperking tot maximaal 8 centra per gewest.

Vanuit de Belgian Stroke Council gaat onze dank dan ook uit naar minister Frank Vandenbroucke en zijn kabinetsmedewerkers - onder leiding van professor Johan Kips - om het dossier te ontmijnen.

Volgende stap rond toewijzing en de erkenning van deze centra gebeurt door de deelstaten. Wij vragen hen ook de moed te tonen om van deze deblokkering gebruik te maken om verdere stappen te zetten in het belang van elke beroertepatiënt.

Ons land liepen hierdoor steeds meer achterstand op in vergelijking met vele andere Europese landen. Onze oproep was finaal een katalysator om samen met diverse werkgroepen binnen het RIZIV, het federale kabinet Volksgezondheid en Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen stappen te zetten naar een correctere organisatie van onze beroertezorg. De ministerraad van 20/7/2022 keurde een nieuwe KB voorstel goed rond bijkomende criteria voor 'acute beroertezorg met invasieve procedures' (of ook S2-centra genoemd). Dit is de uitloper van 3 jaar intensief overleg met de Belgian Stroke Council. Uiteindelijk wordt er geopteerd om op basis van de huidige wetenschappelijke rationale te opteren voor beroertecentra die minstens 50 invasieve procedures per jaar uitvoeren, samenwerkend binnen operationele beroertenetwerken en werkzaam op 1 vestigingslocatie (met tijdelijke uitzondering voor 2 jaar). Daarnaast wensen wij voor het ganse grondgebied te komen tot aanvaardbare aanrijtijden door minstens 25km afstand tussen de diverse S2 centra te vereisen, met uitzondering voor het dichtbevolkte Brussel. De uiteindelijke selectie van centra zal moeten gebeuren op grond van historisch aangetoonde activiteitsgraad, performantie en uitbouw van het beroertenetwerk. Daarom wordt ook de initiële verdeling (7-3-5) per gewest vervangen door de beperking tot maximaal 8 centra per gewest.Vanuit de Belgian Stroke Council gaat onze dank dan ook uit naar minister Frank Vandenbroucke en zijn kabinetsmedewerkers - onder leiding van professor Johan Kips - om het dossier te ontmijnen.Volgende stap rond toewijzing en de erkenning van deze centra gebeurt door de deelstaten. Wij vragen hen ook de moed te tonen om van deze deblokkering gebruik te maken om verdere stappen te zetten in het belang van elke beroertepatiënt.