Dirk Broos is licentiaat in de pedagogische wetenschappen en heeft uitgebreide ervaring binnen de brede non-profitsector waarin hij diverse leidinggevende functies opnam op directief, administratief en beleidsniveau.

Professionele ervaring

Broos was jarenlang werkzaam in de bijzondere jeugdzorg waar hij mede initiatief nam voor het op touw zetten van ambulant werken (uitbouw van thuisbegeleiding en crisishulp aan huis). Binnen de Vlaamse welzijnsadministratie was hij projectleider voor de reorganisatie van de Vlaamse jeugdhulpverlening. Ook heeft hij een jarenlange ervaring in het domein van onderwijs. Zo was hij bijna vier jaar algemeen directeur van de Karel de Grote hogeschool in Antwerpen. Dirk Broos werkte ook meer dan vijf jaar als kabinetschef Onderwijs bij voormalig minister van onderwijs Hilde Crevits, en meer dan zes jaar als adjunct-kabinetschef Welzijn en Gezin. Ook is hij actief als vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die toezicht houdt op de kwaliteit van het opleidingsaanbod binnen het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Kwaliteitsvolle thuisverpleging

Doorheen zijn carrière typeerde Broos zich door sterk engagement en door kritische en constructieve reflectie. Het Wit-Gele Kruis is er dan ook van overtuigd met hem een voorzitter binnen te halen die verbindend leiderschap zal combineren met strategie en daadkracht.

"Er wachten de gezondheidszorg grote uitdagingen. Denk maar aan onze vergrijzende bevolking, waarbij zorgvragen en gezondheidsproblemen steeds complexer en chronischer worden. Onder meer deze evolutie zet de financiering van de gezondheidszorg onder druk, waar mensen zo lang moeilijk thuis kunnen verzorgen voor velen een (terechte) prioriteit wordt. Onze thuisverpleging staat voor de opdracht om middenin deze veranderingen elke dag weer het Wit-Gele hart te zijn dat kwaliteitsvolle thuisverpleging aanbiedt. Het Wit-Gele Kruis wil een sterke partner blijven die als markleider aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden biedt en het keurmerk van kwaliteitsvolle thuisverpleegkunde verdient en uitstraalt. Dat steeds meer te realiseren, is de opdracht waar ik me gemotiveerd voor wil inzetten", deelt Dirk Broos mee.

De inzet van het Wit-Gele Kruis wil er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen. Ze neemt jaarlijks meer dan 150.000 unieke patiënten onder haar hoede, wat resulteert in meer dan 17 miljoen bezoeken per jaar. Ze monitort haar dienstverlening vanuit de Zorgcentrale over heel Vlaanderen 24/24 en 7/7.

Dirk Broos is licentiaat in de pedagogische wetenschappen en heeft uitgebreide ervaring binnen de brede non-profitsector waarin hij diverse leidinggevende functies opnam op directief, administratief en beleidsniveau. Professionele ervaringBroos was jarenlang werkzaam in de bijzondere jeugdzorg waar hij mede initiatief nam voor het op touw zetten van ambulant werken (uitbouw van thuisbegeleiding en crisishulp aan huis). Binnen de Vlaamse welzijnsadministratie was hij projectleider voor de reorganisatie van de Vlaamse jeugdhulpverlening. Ook heeft hij een jarenlange ervaring in het domein van onderwijs. Zo was hij bijna vier jaar algemeen directeur van de Karel de Grote hogeschool in Antwerpen. Dirk Broos werkte ook meer dan vijf jaar als kabinetschef Onderwijs bij voormalig minister van onderwijs Hilde Crevits, en meer dan zes jaar als adjunct-kabinetschef Welzijn en Gezin. Ook is hij actief als vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die toezicht houdt op de kwaliteit van het opleidingsaanbod binnen het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Kwaliteitsvolle thuisverplegingDoorheen zijn carrière typeerde Broos zich door sterk engagement en door kritische en constructieve reflectie. Het Wit-Gele Kruis is er dan ook van overtuigd met hem een voorzitter binnen te halen die verbindend leiderschap zal combineren met strategie en daadkracht. "Er wachten de gezondheidszorg grote uitdagingen. Denk maar aan onze vergrijzende bevolking, waarbij zorgvragen en gezondheidsproblemen steeds complexer en chronischer worden. Onder meer deze evolutie zet de financiering van de gezondheidszorg onder druk, waar mensen zo lang moeilijk thuis kunnen verzorgen voor velen een (terechte) prioriteit wordt. Onze thuisverpleging staat voor de opdracht om middenin deze veranderingen elke dag weer het Wit-Gele hart te zijn dat kwaliteitsvolle thuisverpleging aanbiedt. Het Wit-Gele Kruis wil een sterke partner blijven die als markleider aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden biedt en het keurmerk van kwaliteitsvolle thuisverpleegkunde verdient en uitstraalt. Dat steeds meer te realiseren, is de opdracht waar ik me gemotiveerd voor wil inzetten", deelt Dirk Broos mee. De inzet van het Wit-Gele Kruis wil er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen. Ze neemt jaarlijks meer dan 150.000 unieke patiënten onder haar hoede, wat resulteert in meer dan 17 miljoen bezoeken per jaar. Ze monitort haar dienstverlening vanuit de Zorgcentrale over heel Vlaanderen 24/24 en 7/7.