Alles over Verenigde Staten

Na een sprong van 7% in amper één maand tonen small caps nu dezelfde vooruitgang als de zwaargewichten van de beurs sinds het begin van dit jaar. Dat onderstreepte beurshuis Keren Finance. Dat klinkt veelbelovend, maar gaan de kleintjes hun achterstand van de laatste twee jaar echt inhalen?

De ziektelast verbonden aan varicella blijft hoog. Wie moeten we vaccineren en waarom? Hoe zal vaccinatie tegen varicella er in de toekomst uitzien?

Geneesmiddelen om de grootte van een baarmoederfibroom te verkleinen of de symptomen ervan te verminderen hebben alle hun beperkingen. Om chirurgie te vermijden, wordt gezocht naar selectieve GnRH-receptorantagonisten. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van geneesmiddelen die na injectie de afgifte van FSH en LH en zo de oestradiolconcentratie verlagen. Recentelijk is in Europa en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe selectieve GnRH-antagonist goedgekeurd bij de behandeling van matig ernstige tot ernstige symptomen bij volwassen vrouwen van vruchtbare leeftijd met een fibroom.

In Vlaanderen is het Rode Kruis de enige instantie die bloed en plasma inzamelt. "Maar er is in België geen wettelijk monopolie", verduidelijkt professor Philippe Vandekerckhove. In economische termen is de inzameling goed voor een derde van de activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen. We spraken met de CEO van het Rode Kruis over het belang van deze inzameling op vrijwillige basis.

In België wordt plasma ingezameld op basis van vrijwillige donaties. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS en Duitsland, waar donoren betaald worden. Ons niet-commercieel model is duurzamer en goedkoper, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Timemanagement is een vrij algemeen thema, dat alle werkenden en vooral zelfstandigen - en dus ook artsen - onder de knie moeten krijgen. Caroline Depuydt, diensthoofd van het Hôpital d'accueil spécialisé Fond'Roy en algemeen medisch directrice van Epsylon, het netwerk voor psychiatrische zorg in Brussel, legt uit wat timemanagement betekent voor artsen.

"Vlaanderen heeft bevolkingsonderzoeken geïmplementeerd voor borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker. Daarmee volgen we de Europese aanbevelingen. De screening voldoet ook aan vrijwel alle opgelegde standaarden en dat maakt ze kwalitatief heel sterk."

Deze herfst haalden sommigen niet alleen het spook van een recessie weer boven, maar spraken zelfs over stagflatie! Wat betekent dit allemaal voor beleggers?

De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat COPD tegen 2030 de op twee na belangrijkste doodsoorzaak zal zijn. De prognose van COPD hangt in grote mate af van de comorbiditeit. Meer dan 90% van de COPD-patiënten vertoont minstens één comorbiditeit en bijna 50% vertoont er meer dan drie.

"Een aandachtspunt bij de nomenclatuurhervorming is het extra valoriseren van typische ziekenhuisfuncties zoals wachtdiensten en beschikbaarheid voor collega's.... Extramuraal bestaat dat niet. Het zijn belangrijke elementen in het debat over villa- versus ziekenhuisgeneeskunde."

In onze maatschappij ligt de nadruk op het beste uit jezelf halen. Streven naar perfectionisme is echter nefast voor onze gezondheid en ons mentale welzijn, waardoor we net minder goed presteren. Dat is de 'perfectieparadox' die Thomas Curran blootlegt.

In januari en februari 2020 was teleconsultatie in België onbestaand. In april van dat jaar vond 44,4% van de consultaties in ons land op afstand plaats. België was niet het enige land waar teleconsultatie door de coronacrisis een flinke boost kreeg. De Oeso maakte er een analyse van en formuleert een aantal aanbevelingen.

"De wachtlijsten zijn sterk gegroeid en het is moeilijk om nog huisartsen en verplegend en ondersteunend personeel te vinden. Eigenlijk hebben we sinds covid nooit meer tegen 100% kunnen werken. De pandemie zette de Canadese gezondheidszorg zwaar onder druk."

Al zowat tien jaar wordt het statuut van de HDL-cholesterol als 'goede cholesterol' in vraag gesteld. Een recente, grootschalige studie komt de twijfels rond het gunstige effect van HDL-cholesterol nog versterken. LDL-cholesterol vrijwaart zijn statuut als 'slechte cholesterol'.

"Als in België slechts één procent meer ingrepen extramuraal gebeuren dan impliceert dit de afbouw van 350 acute bedden in de ziekenhuizen. Streven we de Franse doelstelling, 80% 'ambulatorisatie' na, dan is het effect op de fysionomie van de ziekenhuizen en het aantal ziekenhuisbedden enorm."

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info