Alles over VDAB

Patiënten met een chronische ziekte willen vaak graag weer aan het werk, maar ervaren daarbij drempels. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

De re-integratietrajecten via de externe dienst zijn een ontslagmachine, zo scandeert een van de werknemersorganisaties. Het systeem wordt misbruikt om werknemers buiten te zetten. Al ruim een jaar geleden heb ik aangetoond dat dit hoegenaamd niet het geval is, maar de perceptie blijft.

Onlangs zat ik in een werkvergadering 're-integratie' van Co-prev (de overkoepelende dienst voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk), met vertegenwoordigers van de FOD WASO (erkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). We konden er vragen stellen over complexe en gevoelige dossiers, hoe de wetgeving geïnterpreteerd diende te worden. Eén voorbeeld wil ik hier even uitlichten, met name de werknemers zonder enige kans op re-integratie.