...

Begin dit jaar organiseerde Domus Medica een webinar over het trio-overleg, waarover we in AK2659 (4 februari) ook een verslagje maakten.Het is moeilijke materie gezien de uiteenlopende situaties die zich kunnen voordoen. Er is aparte wetgeving voor werknemers en zelfstandigen, mensen kunnen na een tijd misschien hun oude job hernemen, maar sommigen kunnen maar moeilijk terugkeren naar hun oude werksituatie,...Meestal zijn het arbeids- of ziekenfondsartsen die hier het initiatief nemen. Maar de patiënt kan hulp inroepen van zijn huisarts - die is zeker niet genoodzaakt lijdzaam af te wachten tot andere artsen besluiten aan de slag te gaan.Maar wat zijn de mogelijkheden om de re-integratie te bekijken of een traject op te starten, wat kan de uitkomst zijn in verschillende situaties? Want één ding is zeker, hoe langer de arbeidsongeschiktheid duurt - hoe moeilijker de weg terug naar een hervatting van werk.Domus Medica maakte een overzichtspagina met allerlei nuttige informatie - wetteksten, informatie over de rol van de arbeidsarts, de adviserend arts, de controlerend arts... over wat de huisarts zelf kan doen.Ook bredere informatie over de rol van de arbeidsarts - en de verschillende betrokken artsen - in het algemeen komt aan bod. Er is een overzicht van de organisatie van de bedrijfsgeneeskunde. Interessante tip: hoe kan de patiënt te weten komen wie zijn arbeidsarts is?De pagina zet u op het pad naar informatie over specifieke vragen: wat zijn de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk? Hoe kan een patiënt informeel advies van een arbeidsarts verkrijgen? Welke specifieke trajecten zijn er voor kankerpatiënten, reumapatiënten, patiënten met psychische aandoeningen?Binnen de VDAB bestaan er gespecialiseerde teams voor bemiddeling, die meestal in bijzondere situaties lijken ingeschakeld te worden. Een tijdje geleden opperde federaal minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit) in Terzake dat hij de mogelijkheid wil bekijken om meer algemeen bemiddelaars in te zetten om re-integratietrajecten op te starten.Maar op concrete plannen hierover is het, voorlopig in ieder geval, nog wachten.Meer info: domusmedica.be: Preventie en re-integratie van langdurige arbeidsongeschikte patiënten