Alles over Provinciale Raad

Om de geneeskunde wettelijk te kunnen uitoefenen moet een arts zich inschrijven op de lijst van de Orde der artsen (artikel 2, KB nr. 79 op de Orde der artsen). Op 13 november velde de Raad van State echter een arrest dat zich uitspreekt over de gevolgen wanneer iemand wordt weggelaten van de Ordinale lijst.

De Orde brengt bij zijn laatste adviezen nog eens de huidige deontologische regels inzake samenwerkingsovereenkomsten in herinnering. De nieuwe code van medische deontologie uit 2018 bracht immers enkele belangrijke veranderingen teweeg.

Zelf ben ik meer dan 20 jaar actief bij de Orde der Geneesheren, eerst bij de Provinciale Raad , nadien bij de Nationale Raad en momenteel bij de Raad van Beroep. Gedurende twintig jaar werden reeds voorstellen en suggesties gedaan om de Orde der Geneesheren te hervormen en aan te passen of zelfs af te schaffen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info
Uit het magazine

Patiënten die uitbehandeld zijn, moeten een boodschap verwerken die onrustig en angstig kan maken. Hoe die angst te herkennen en ermee om te gaan? Dat was het thema van een webinar van Cera in samenwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen.

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers