Alles over Provinciale Raad

De Orde brengt bij zijn laatste adviezen nog eens de huidige deontologische regels inzake samenwerkingsovereenkomsten in herinnering. De nieuwe code van medische deontologie uit 2018 bracht immers enkele belangrijke veranderingen teweeg.

Zelf ben ik meer dan 20 jaar actief bij de Orde der Geneesheren, eerst bij de Provinciale Raad , nadien bij de Nationale Raad en momenteel bij de Raad van Beroep. Gedurende twintig jaar werden reeds voorstellen en suggesties gedaan om de Orde der Geneesheren te hervormen en aan te passen of zelfs af te schaffen.