Alles over Philippe Kempeneers

Als de zin om seks te hebben binnen een koppel zoekraakt, is de oplossing vergelijkbaar met wat men toepast bij heel wat andere vormen van seksuele disfunctie: op naar 'een nieuwe vorm van erotiek'.

Ejaculatio praecox komt voor bij een niet-verwaarloosbare groep mannen. Deze stoornis is het resultaat van verschillende risicofactoren.

Seksuele disfunctie vloeit ten dele voort uit cultureel bepaalde normatieve denkbeelden. Deze referentiescripts leggen de erotiek en de seksuele verbeelding aan banden.

Net voor de kerstvakantie wijdde Artsenkrant een artikel aan 'het syndroom van Bonnie en Clyde' of hybristofilie. Men ziet het bij personen, voornamelijk vrouwen, die verliefd worden op een zware misdadiger, omdat ze gefascineerd raken door het misdadige gedrag. Casuïstiek verduidelijkte in het artikel het spectaculaire karakter van het fenomeen. Maar wie zijn die vrouwen die verliefd worden op een misdadiger? Beantwoorden ze aan een bepaald profiel?

Sommige mensen, vooral vrouwen, worden tot over hun oren verliefd op zware misdadigers (of misdadigsters), net omdat ze zich tot het delinquente gedrag aangetrokken voelen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info
Uit het magazine

Patiënten die uitbehandeld zijn, moeten een boodschap verwerken die onrustig en angstig kan maken. Hoe die angst te herkennen en ermee om te gaan? Dat was het thema van een webinar van Cera in samenwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen.

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers