Philippe Kempeneers

...

Talrijke biologische, psychologische en relationele factoren kunnen aan de basis liggen van seksuele disfunctie. Maar dikwijls loont het de moeite stil te staan bij één essentieel punt: de scripts. ?? De negatieve invloed van foute scriptsOnder invloed van dominante scripts krijgen sommige personen faalangst, die ook wel presteerangst wordt genoemd. ?? Angst als vicieuze cirkelEr bestaat nog veel onduidelijkheid over de oorzaken van ejaculatio praecox. Wetenschappelijk onderzoek brengt tal van risicofactoren aan het licht. ?? Als het altijd te snel komt ... Een erg gewaardeerde techniek bestaat erin het koppel sensate focus - een verbeterde aandacht voor zintuiglijke prikkels - aan te leren. ?? Een andere seksualiteit Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag. Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Artsenkrant publiceert in elk nummer een volledige module, handig gebundeld in een dossier. Wie instapt in het nascholingsprogramma, kan de artikels lezen en daarna via de smartphone een korte vragenlijst beantwoorden per artikel. Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op.