Alles over Nijvel

Op het BTMS-symposium besprak neuroloog dr. Nicolas Dubuisson (Cliniques Universitaires Saint-Luc, UCL) een aandoening die niet echt als zeldzaam kan bestempeld worden: perifere aangezichtsverlamming of perifere facialisverlamming. De prevalentie blijft al minstens een vijftiental jaar op hetzelfde peil, meer bepaald 50 gevallen per 100.000 personen per jaar.

Alle studenten geneeskunde in Franstalig België met 45 studiepunten mogen naar het tweede jaar. Dat heeft minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt vandaag (21/9) beslist. Hij schikt zich daarmee naar gerechtelijke uitspraken eerder deze week.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info