...

De rechtbanken van eerste aanleg van Nijvel en Namen hadden pas geoordeeld dat alle geneeskundestudenten die in het eerste jaar 45 van de 60 credits hebben behaald, zich moeten kunnen inschrijven voor het tweede bachelorjaar. Ook de studenten die niet hoog genoeg gerangschikt waren in de selectieproef die Marcourt had ingesteld.Meer dan honderd studenten van verschillende universiteiten waren naar de rechter gestapt om toegang tot het tweede jaar te krijgen. Ze kregen het gelijk aan hun kant, want zowel in Nijvel als in Namen oordeelden de rechters dat studenten die voor hun examens waren geslaagd, maar niet voor de selectieproef, zich moesten kunnen inschrijven voor het tweede jaar. De rechters oordeelden dat daarvoor geen hinderpaal meer bestond nadat de Raad van State de selectieproef deze zomer had geschorst."Er werd een brief gestuurd naar de rectoren van de universiteiten om ze, met respect voor hun autonomie, toe te laten alle studenten in te schrijven die minstens 45 studiepunten hebben behaald", zegt minister Marcourt. Nu de rechtbanken van eerste aanleg zich hebben uitgesproken, is het van belang de gelijkheid tussen alle betrokken studenten te herstellen, ook voor de studenten die niet naar de rechtbank zijn gestapt".De Franstalig minister van hoger onderwijs wijst er evenwel op dat de studenten geen garantie hebben dat ze aan het einde van hun studies een "Riziv-nummer zullen krijgen".