Alles over geïntegreerde zorg

De Vlaamse overheid heeft 49 eerstelijnszones goedgekeurd. Om het hele Vlaamse grondgebied te bestrijken zouden er een zestigtal zones moeten komen. Eind vorig jaar meldden zich 55 kandidaatzones aan. Het gros daarvan kreeg nu groen licht.

Zorgzaam Leuven geeft het officiële startsein: een van de 14 goedgekeurde projecten geïntegreerde zorg zet in op betere zorg voor de Leuvense chronische patiënten. Op dinsdagavond 6 maart vindt het startevent plaats, met onder meer de minister Maggie De Block.

De 'empowerde' patiënt, de patiënt die de regie over zijn zorg in handen neemt, de patiënt als partner... in elke beleidstekst lees je deze woorden. Een belangrijke voorwaarde om dit te realiseren is wel dat de patiënt goed geïnformeerd wordt over zijn eigen zorg en die actief mee kan opvolgen.

De uitgaven aan de gezondheidszorg zijn nog nooit zo hoog geweest als nu. We weten ondertussen allemaal hoe dit komt, de samenleving vergrijst, er zijn meer patiënten met chronische aandoeningen en aan innovatie in technologie hangt helaas een stevig prijskaartje. Dit is de context waarin we werken.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier