...

Gezondheidszorg moet meer 'geïntegreerd' verlopen. Anders kan onze maatschappij het toenemend aantal chronisch zieken, dikwijls met multipele aandoeningen, niet aan.Op federaal niveau lanceerde minister De Block een aantal proefprojecten rond geïntegreerde zorg - na ruim twee jaar voorbereiding gaan die nu van start. Op 6 maart jl. gaf Zorgzaam Leuven bijvoorbeeld het startschot.In heel Vlaanderen gaan er zo zeven proefprojecten van start. Vlaamse minister Vandeurzen pakt het anders aan. Hij wil in de eerste plaats de lokale samenwerking tussen eerstelijnsactoren permanent verbeteren - inclusief het welzijnswerk. Dat is ook conform zijn bevoegdheden. Hij pakt het meteen breder aan: dat moet over het hele grondgebied gebeuren. Van de Vlaamse gemeenten zitten er al 245 van de 308 in een goedgekeurde ELZ.De samenwerking in de ELZ moet van onderuit groeien, is het uitgangspunt. Huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, psychologen, welzijnswerkers, enzovoort moeten rond de tafel gaan zitten en de samenwerking stilaan in een vaste vorm gieten. "De komende maanden zullen in elke zone de zorg- en welzijnsactoren elkaar beter leren kennen en afspraken beginnen maken", aldus Jo Vandeurzen.De bedoeling is optimaal te kunnen inspelen op de vragen van de patiënt, en hem en de mantelzorg actief bij de zorg betrokken te houden.De Vlaamse overheid ondersteunt het proces op verschillende manieren. Acht praktijkcoaches moeten het transitieproces naar meer formele samenwerking - die uiteindelijk verder moet worden gestuurd door een lokale Zorgraad - begeleiden. Het personeel van de SEL's/GDT's en de LMN's wordt gebundeld en krijgen een nieuwe opdracht binnen de ELZ. Elke ELZ krijgen een subsidie voor de werking van 12.000 euro.Het uitbouwen van de ELZ betekent ook het ontwikkelen van een specifieke expertise. De oprichting van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn moet dat proces kanaliseren en versterken.Bij de discussies over de Visienota geïntegreerde zorg van de vorige regering kwam de behoefte aan een case manager voor patiënten met erg complex zorgbehoeften naar voren. De bedoeling is nu dat deze case managers ook langs de ELZ ingeschakeld kunnen worden.