...

Van het twintigtal kandidaat-proefprojecten voor geïntegreerde zorg gaan er 14 van start, nadat ze het groen licht kregen van het Riziv. Zorgzaam Leuven wil inzetten op een nieuwe aanpak van de zorg van de 8.000 chronische patiënt die vandaag in Groot-Leuven wonen. Zorgzaam Leuven is uitgewerkt op maat van de Leuvense burgers. Met nieuwe zorgmodellen wil men effectiever inspelen op de eigenlijke behoeften van de chronische patiënten. Het functioneren van de patiënt, de zelfredzaamheid, en ondersteuning van de mantelzorg staan centraal.De proefprojecten geïntegreerde zorg hebben een quadruple aim:ze mikken op meer levenskwaliteit en tevredenheid bij patiënten en hun mantelzorgers, een doeltreffende besteding van beschikbare middelen en een langer gezond leven voor alle inwoners.De vierde doelstelling is dat ook de hulpverleners en zorgprofessions zich hierbij beter moeten voelen. Ook dat zal Zorgzaam Leuven voortdurend evalueren.