...

Veertien van de 19 ingediende proefprojecten voor geïntegreerde zorg kregen maandagochtend groen licht van het Verzekeringscomité van het Riziv.De proefprojecten hebben als doel zorgverleners in de eerste en de tweede lijn, zorg- en welzijnsorganisaties, patiëntenverenigingen en mantelzorg de laten samenwerken. Dat moet de zorg voor chronische patiënt in dr verschillende regio's verbeteren.In Vlaanderen zijn zeven van de negen ingediende voorstellen goedgekeurd.Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: "Heel wat mensen met een chronische aandoening krijgen hulp van verschillende zorgverleners: huisartsen, specialisten, verpleegkundigen en paramedici. Allemaal beschikken zij over specifieke kennis en ervaring, maar ze werken nog te veel naast elkaar.""Dat is een gemiste kans, want een gestroomlijnde samenwerking kan de zorg verbeteren én de efficiëntie verhogen. Via deze 14 projecten zetten we een eerste, belangrijke stap naar beter geïntegreerde zorg."In de proefprojecten worden ook nog ziekenfondsen, lokale overheden, en vrijetijdssector betrokken - de lijst is niet exclusief.De bedoeling is dat de afspraken rond de zorg voor bepaalde groepen van patiënten efficiëntiewinst opleveren. De werkelijke uitgaven voor de doelgroep worden vergeleken met de verwachte uitgaven, en het principe van 'budgetgarantie' houdt in dat als de uitgaven dalen, de proefprojecten het verschil mogen herinvesteren in nieuwe, aangepaste zorg.De veertien goedgekeurde projecten zullen nu een contract afsluiten met het Verzekeringscomité. De goedgekeurde projecten in Vlaanderen zijn: De projecten in Gent en Hasselt vielen uit de boot.