...

De verlaging van de maximum snelheid wordt tussen 1 januari en 1 april volgend jaar ingevoerd. Ze zal gelden tussen 06.00 uur in de ochtend tot 19.00 uur 's avonds. Na de avondspits mag wel weer 130 km/u gereden worden.De snelheidsbeperking is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee de Nederlandse regeringspartijen de zogenaamde 'stikstofcrisis' willen aanpakken. Nederland stoot al jaren te veel stikstofverbindingen zoals ammoniak en stikstofoxide uit. Deze tasten de biodiversiteit aan. Te hoge stikstofwaarden in de lucht kunnen ook tot gezondheidsproblemen bij mensen leiden.Verwacht wordt dat de stikstofuitstoot van het verkeer in Nederland door een snelheidsverlaging van 130 naar 100 km/u met 14 procent afneemt. De snelheidsverlaging is algemeen, hoewel stikstofverbindingen (NOx) vooral door dieselvoertuigen worden uitgestoten. Benzinemotoren stoten minder stikstof uit, en elektrische wagens helemaal geen. Toch worden alle soorten voertuigen getroffen door de snelheidsbeperking, omdat het nu eenmaal niet haalbaar zou zijn om de maximumsnelheid af te laten hangen van het type motor.Nog goed om weten: wie in Nederland op de snelweg 130 km/u rijdt waar de maximaal toegelaten snelheid 100 km/u is, riskeert een boete van 234 euro.Het onderzoeksinstituut SWOV verwacht ook positieve effecten op de verkeersveiligheid. In de eerste plaats omdat op de snelwegen de snelheidsverschillen tussen personenwagens (nu maximaal 130 km/u) en vrachtwagens (90 km/u) kleiner zullen worden. Daardoor daalt de kans op aanrijdingen. Bij een snelheid van 100 km/u wordt de capaciteit van de snelweg ook beter benut, doordat wagens dichter op elkaar kunnen rijden. Door deze betere doorstroming zullen automobilisten sneller op hun bestemming geraken hoewel ze trager rijden.Hoe lager de snelheid, hoe korter de stopafstand wordt. Dat is de afstand die het voertuig aflegt tussen het moment waarop de bestuurder een onverwachte hindernis of gebeurtenis opmerkt, en het moment waarop zijn voertuig volledig tot stilstand komt. Op droog wegdek bedraagt de stopafstand aan 130 km/u 123 meter, bij 100 km/u slechts 80 meter. Bij nat wegdek worden dat respectievelijk 165 en 123 meter.Snelheid heeft ten slotte een invloed op de ernst van de ongevallen. De fysica leert dat de kinetische energie van een bewegend voertuig recht evenredig is met de massa en met het kwadraat van de snelheid. Deze kinetische energie verhoogt dus exponentieel met de snelheid. Bij een botsing wordt deze energie geabsorbeerd door de personen die erbij betrokken zijn.Er lijken dus alleen maar goede redenen om de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen tot 100 km/u. Toch pleit veiligheidsinstituut Vias niet voor een veralgemeende snelheidsverlaging in België, zegt woordvoerder Stef Willems in een reactie. De Belgische automobilist is nog niet klaar voor zo'n maatregel. Meer nog, 27% geeft toe de bestaande snelheidslimiet van 120 km/u te negeren, zo blijkt uit de Nationale verkeersonveiligheidsenquête 2019 van Vias.Ook mobiliteitsorganisatie Touring is tegen een veralgemeende snelheidsverlaging. Dat zou op snelwegen ongeloofwaardig en onlogisch zijn, omdat het wegbeeld uitnodigt tot een hogere snelheid, zegt woordvoerder Danny Smagghe in Het Laatste Nieuws. Touring vindt het belangrijker om te investeren in variabele snelheidsregelingen naargelang de omstandigheden.Zo'n variabele snelheidsregeling bestaat bijvoorbeeld in Frankrijk. Bij regen of mist wordt de toegelaten snelheid op snelwegen 110 km/u in plaats van 130 km/u. In Zweden hangt de maximimsnelheid (120 of 90 km/u), af van de staat van de weg terwijl in Finland de maximumsnelheid in de wintermaanden verlaagd wordt van 120 naar 100 km/u.