Huisartsen staan in de frontlinie, getuigt Bert Vaes vanuit zijn eigen huisartsen- praktijk in Hoeilaert. "Ze zijn de kanaries in de koolmijn. Niet alleen de klinische laboratoria maar ook de huisartsenpraktijken zelf dreigen overbelast te raken. We staan op het punt te verdrinken in het werk."

Sciensano staat in voor de wetenschappelijke analyse van de gegevens die het via de barometer collecteert. Daarnaast zullen ook biostatisticus Niel Hens en professor Christel Faes van UHasselt aan de slag gaan met de gegevens uit de barometer voor hun predictiemodellen en analyses. De belasting van de eerste lijn wordt tevens een aandachtspunt bij dit onderzoek - toch ook heel belangrijk meent Vaes. Het verzamelen van de gegevens moet bovendien het lokale beleid ondersteunen.

De resultaten van de covidbarometer stromen ook door naar de 'controletoren' - de kaart van het Agentschap Zorg en Gezondheid, die on-line de verspreiding van het virus en eventuele haarden fijnmazig weergeeft. Deze elektronische kaart kunnen huisartsen, de covidteams van zorgraden en de lokale besturen raadplegen.

EMD goed gebuiken

De covidbarometer draait volgens professor Vaes in alle erkende EMD-pakketten - zowel de auditmodule als de e-form. De resultaten van de audit moet de huisarts wel nog overtikken in de e-form: het aantal bevestigde diagnosen van covid-19, het aantal vermoedelijke diagnosen van covid-19, het aantal diagnosen van influenza, van een viraal syndroom en van een acute luchtweginfectie.

Dat de arts dit nog manueel moet kopiëren, betreurt Vaes: "Verder automatiseren is voorlopig technisch niet mogelijk. Hopelijk duurt het niet te lang voor de ontwikkelaars daar iets op vinden." De eerste keer dat men de e-form verstuurt zal men mogelijk een aantal gegevens over de praktijk moeten controleren of invullen. De totalen van het aantal diagnosen - 'geaggregeerde gegevens' - zijn anoniem.

Het laatste cijfer dat de huisarts in de e-form overbrengt is het percentage van diagnosen in het EMD dat is 'gecodeerd': hoeveel diagnosen zijn gekoppeld aan erkende classificatiesystemen en hoeveel zijn ingebracht als 'vrije tekst'. Dit cijfer vormt een indicatie voor hoe volledig de andere cijfers zijn - en welk gewicht eraan kan worden gegeven in de epidemio- logische analyse. De covidbarometer is een tool om de evolutie van de epidemie op de voet te volgen, maar het is ook een instrument om het gebruik van het EMD te verbeteren, dat is om meer diagnosen toch gecodeerd in te geven. "Huisartsen kunnen hun eigen resultaten bekijken in healthstat.be en er hun praktijk benchmarken", geeft Vaes aan.

Ik weet dat huisartsen nu heel hard werken. Maar de covidbarometer wil dit juist zichtbaar maken - en maakt dat deze inspanningen beter zullen worden gevaloriseerd' - dr. Bert Vaes

Nationale Commissie

Vanuit dat gezichtspunt wordt deelname aan de barometer ook financieel beloond. Artsen die 2 tot 3 keer per week een e-form met de gegevens versturen tijdens een bepaalde periode, krijgen 400 euro. Artsen die vier keer of meer per week de e-form versturen, krijgen 800 euro. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen hechtte hier op 14 september al zijn goedkeuring aan.

Marc Moens van BVAS vindt het een erg goed systeem dat later ook voor andere registraties kan worden ingezet. Volgens Reinier Hueting van Kartel helpt feedback de huisarts om ook covid-19-clusters in de eigen omgeving in kaart te brengen. Hueting vindt het belangrijk dat deelnemende artsen goed begeleid worden. "Er komen webinars. De firma's die de EMD ontwikkelen moeten de huisartsen uitleg bieden hoe de audit opgestart wordt in hun pakket. Sciensano moet ten slotte de criteria voor de verschillende diagnosen nog eens duidelijk samenvatten."

"Ik weet dat huisartsen nu heel hard werken. Maar de covidbarometer wil dit juist zichtbaar maken - en maakt dat deze inspanningen beter zullen worden gevaloriseerd", sluit Bert Vaes zijn betoog af. "Daarom hoop ik dat ze massaal zullen deelnemen. Het invullen vraagt eigenlijk echt niet meer dan één minuut - elke avond of elke ochtend."

Huisartsen staan in de frontlinie, getuigt Bert Vaes vanuit zijn eigen huisartsen- praktijk in Hoeilaert. "Ze zijn de kanaries in de koolmijn. Niet alleen de klinische laboratoria maar ook de huisartsenpraktijken zelf dreigen overbelast te raken. We staan op het punt te verdrinken in het werk."Sciensano staat in voor de wetenschappelijke analyse van de gegevens die het via de barometer collecteert. Daarnaast zullen ook biostatisticus Niel Hens en professor Christel Faes van UHasselt aan de slag gaan met de gegevens uit de barometer voor hun predictiemodellen en analyses. De belasting van de eerste lijn wordt tevens een aandachtspunt bij dit onderzoek - toch ook heel belangrijk meent Vaes. Het verzamelen van de gegevens moet bovendien het lokale beleid ondersteunen.De resultaten van de covidbarometer stromen ook door naar de 'controletoren' - de kaart van het Agentschap Zorg en Gezondheid, die on-line de verspreiding van het virus en eventuele haarden fijnmazig weergeeft. Deze elektronische kaart kunnen huisartsen, de covidteams van zorgraden en de lokale besturen raadplegen. De covidbarometer draait volgens professor Vaes in alle erkende EMD-pakketten - zowel de auditmodule als de e-form. De resultaten van de audit moet de huisarts wel nog overtikken in de e-form: het aantal bevestigde diagnosen van covid-19, het aantal vermoedelijke diagnosen van covid-19, het aantal diagnosen van influenza, van een viraal syndroom en van een acute luchtweginfectie.Dat de arts dit nog manueel moet kopiëren, betreurt Vaes: "Verder automatiseren is voorlopig technisch niet mogelijk. Hopelijk duurt het niet te lang voor de ontwikkelaars daar iets op vinden." De eerste keer dat men de e-form verstuurt zal men mogelijk een aantal gegevens over de praktijk moeten controleren of invullen. De totalen van het aantal diagnosen - 'geaggregeerde gegevens' - zijn anoniem. Het laatste cijfer dat de huisarts in de e-form overbrengt is het percentage van diagnosen in het EMD dat is 'gecodeerd': hoeveel diagnosen zijn gekoppeld aan erkende classificatiesystemen en hoeveel zijn ingebracht als 'vrije tekst'. Dit cijfer vormt een indicatie voor hoe volledig de andere cijfers zijn - en welk gewicht eraan kan worden gegeven in de epidemio- logische analyse. De covidbarometer is een tool om de evolutie van de epidemie op de voet te volgen, maar het is ook een instrument om het gebruik van het EMD te verbeteren, dat is om meer diagnosen toch gecodeerd in te geven. "Huisartsen kunnen hun eigen resultaten bekijken in healthstat.be en er hun praktijk benchmarken", geeft Vaes aan. Vanuit dat gezichtspunt wordt deelname aan de barometer ook financieel beloond. Artsen die 2 tot 3 keer per week een e-form met de gegevens versturen tijdens een bepaalde periode, krijgen 400 euro. Artsen die vier keer of meer per week de e-form versturen, krijgen 800 euro. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen hechtte hier op 14 september al zijn goedkeuring aan.Marc Moens van BVAS vindt het een erg goed systeem dat later ook voor andere registraties kan worden ingezet. Volgens Reinier Hueting van Kartel helpt feedback de huisarts om ook covid-19-clusters in de eigen omgeving in kaart te brengen. Hueting vindt het belangrijk dat deelnemende artsen goed begeleid worden. "Er komen webinars. De firma's die de EMD ontwikkelen moeten de huisartsen uitleg bieden hoe de audit opgestart wordt in hun pakket. Sciensano moet ten slotte de criteria voor de verschillende diagnosen nog eens duidelijk samenvatten." "Ik weet dat huisartsen nu heel hard werken. Maar de covidbarometer wil dit juist zichtbaar maken - en maakt dat deze inspanningen beter zullen worden gevaloriseerd", sluit Bert Vaes zijn betoog af. "Daarom hoop ik dat ze massaal zullen deelnemen. Het invullen vraagt eigenlijk echt niet meer dan één minuut - elke avond of elke ochtend."