Alles over EMD

"We zitten bijna aan de maximumcapaciteit van de tests en we zijn nog maar midden september. De syndromische surveillance zal in het najaar een belangrijke rol spelen. De covidbarometer zal zijn nut snel bewijzen", zegt professor Bert Vaes overtuigd.

"Moeten hoogbejaarde en/of erg zieke mensen vanuit de thuissituatie of het woonzorgcentrum nog wel verwezen worden naar het ziekenhuis? Moeten deze kwetsbare mensen opgenomen worden op een intensive care-afdeling en een bed bezetten dat ingenomen had kunnen worden door een jongere persoon met meer overlevingskansen?"

Vivel bundelt op zijn website de informatie over de Covid-19-barometer - het systeem dat is uitgebouwd om de belasting van de covid-19-crisis op de eerste lijn te meten. Vooral als uw praktijk nog niet deelneemt, is dit belangrijke informatie.

De digitalisering in de Belgische gezondheidszorg is het onderwerp van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen dit jaar. Van 12 tot 14 september belicht het programma de diverse facetten van e-health in België.

In 2018 streken in totaal 8.908 huisartsen een 'geïntegreerde premie' op. Het bedrag dat ze ontvingen varieerde van 1.500 tot 5.050 euro. Een dikke vijfde van de huisartsen (1.949 artsen) gingen met het hoogste bedrag aan te haal. De huisartsen lieten wel 5,4 miljoen euro liggen.

Vandaag 25 mei is de dag dat de AVG - ook wel GDPR genoemd - van kracht wordt: de nieuwe privacyregels van de EU. Ook voor artsen brengt die nogal wat huiswerk mee. Een risicoanalyse, een verwerkings-register, een privacystatement,... Bent u er al klaar mee?

De laatste weken is er in de media en in de politiek heel wat te doen omtrent 'zware beroepen' en de uitzondering die zou dienen te worden gemaakt om niet tot 67 jaar te moeten werken en aldus eerder met pensioen te kunnen gaan.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block wil meer financiële transparantie inbouwen in het systeem van forfaitaire geneeskunde. "Het ondersteunen van een zeehondenopvangcentrum [komt] me niet onmiddellijk voor als een bestemming voor het budget van de geneeskundige verzorging", merkte de Open VLD-minister tijdens het parlementaire vragenuurtje op. De Riziv-werkgroep die verbeteringsvoorstellen moet uitwerken, moet eind april een tekst op tafel leggen.

Na Recip-e kondigt ook het Riziv nu een webtoepassing aan die artsen de mogelijkheid biedt geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven. Ondertussen heeft die gratis applicatie ook een naam gekregen: PARIS. Maar PARIS is er nog niet.

Eénlijn.be organiseert oktober en november Combi-dagen in verschillende regio's. Hoe gebruik je Recip-e, SumEHR's, het eGMD, elektronische Hoofdstuk IV-aanvragen en eFact in je eigen EMD-pakket, en hoe registreer je de toestemming daarvoor van de patiënt?

Startende artsen nemen maar beter de tijd om te bedenken hoe ze de informatisering van hun praktijk gaan aanpakken. Achteraf wijzigingen doorvoeren is een stuk lastiger, zegt huisarts en IT-specialist Arnout Van Den Kieboom.

eHealth internationaal De Amerikaanse Healthcare Information and Management Systems Society, kortweg HIMSS, is een invloedrijke organisatie wat betreft de integratie van innovatieve IT-systemen in de (para)medische wereld. Ze beschouwen het als hun missie om wereldwijd inspanningen rond gezondheidszorg te optimaliseren via informatietechnologie. De vier strategische doelstellingen van deze organisatie om het welzijn en de gezondheid van de bevolking te verbeteren, zijn: persoonsgebonden zorg, verbeteren van gemeenschapszorg en welzijn, aanmoedigen van innovatie en wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de gezondheids-IT-infrastructuur op nationaal vlak. Vooral de Scandinavische landen en Nederland scoren zeer hoog wanneer het gaat over het toepassen van eHealth-technologie.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info