...

Die laatste mag als verpleegkundige uiteraard verpleegkunde uitoefenen. Daarnaast heeft hij een rol als klinisch expert. Daartoe beschikt hij over geavanceerde academische competenties. Als klinisch expert voert de klinisch verpleegkundig onderzoeker in hoofdzaak onderwijs- en onderzoeksactiviteiten uit. Kerndoel is de ontwikkeling van nieuwe kennis en de implementatie van evidence- based praktijken in de verpleegkunde en de zorg. Hij vormt een brug tussen zorg- en onderwijssector en verstrekt adviezen die de zorgkwaliteit en het verpleegkundig beroep optimaliseren. De titel (niet het beroep) wordt wettelijk beschermd. Na advies van de Federale raad voor verpleegkunde zal een - nog uit te schrijven Koninklijk Besluit - de criteria vastleggen om de titel te verkrijgen. Minstens is een doctoraatsdiploma vereist. Daarnaast is er de basisverpleegkundige. Die beoefent autonoom in minder complexe situaties verpleegkunde. Wordt het complexer, dan werkt hij binnen een gestructureerd zorgteam nauw samen met de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of - indien die er niet is - met de arts. De basisverpleegkundige handelt in het kader van 'preventie, behoud en bevordering van de gezondheid in relatie tot de levenskwaliteit'. Een relatief eenvoudige regeling, zo lijkt het. Autonomie en samenwerking naargelang de complexiteit van de situatie zijn doorslaggevend voor het bepalen van de bekwaamheid en de bevoegdheid. In de Kamercommissie stelde minister Vandenbroucke dat een rechter desgevallend het onderscheid beoordeelt tussen niet-complex en complex. Maar de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidsberoepen zou de WUG niet zijn, mocht niet ook de volgende bepaling in het wetsontwerp opduiken. Na advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde is er namelijk een KB nodig om de verpleegkundige technische verstrekkingen en de voorwaarden waaronder die worden uitgevoerd vast te leggen. Dat kan nog wel een tijdje duren. Vooral wordt het complexe stelsel van lijsten van handelingen die verpleegkundigen mogen stellen nog maar eens bevestigd en bestendigd.