...

De 'sign'-functie werd in maart 2019 mogelijk gemaakt via de itsme-app. Een jaar later gaf de coronacrisis de omslag naar digitaal handtekenen een serieuze boost. Tussen februari en april 2020 vervijfvoudigde het aantal handtekeningen met itsme. De eerste lockdown deed de meeste economische activiteit immers stilvallen en alle contracten moesten plots vanop afstand getekend worden. In 2020 werden er uiteindelijk 17 keer meer handtekeningen gezet met itsme dan in het startjaar 2019. En ook 2021 begon sterk, met meer dan 25.000 handtekeningen per maand. De 2,8 miljoen gebruikers van de itsme-app hebben automatisch toegang tot de sign-functie, die als gekwalificeerde elektronische handtekening dezelfde juridische waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Al 95.000 Belgen gebruiken itsme om een document te ondertekenen. Heel wat documenten kunnen met itsme ondertekend worden, en sinds deze maand is itsme ook beschikbaar voor burgers die bij hun notaris onderhandse documenten en volmachten ondertekenen.