Als het begint over verantwoordelijkheden, dan wordt het boeiend.

In een van de reacties van een apotheker las ik dat de eindverantwoordelijkheid bij het afleveren van medicatie bij de apotheker ligt. Goed om te onthouden en het staat met stip genoteerd.

In deze 30 dagen die het moeten hebben van zwijgen en dus gelukkig zijn, kwam terzelfdertijd het bericht dat een zwaar criminele drugsbende wordt vrijgesproken omdat bij een computer niet het juiste knopje was ingedrukt in de rechtbank en dus het overdonderende bewijsmateriaal nietig moest zijn.

Mocht ik dan verwonderd zijn als ik een reflex maakte naar de computerdeskundigheid die van zorgverstrekkers wordt gevraagd en geëist. De huisarts kent er niks van, de apotheker kent er niks van, de softwareleveranciers kennen er helemaal niks van.

Hoe mooi was het om te zien in de Kamer dat de minister van Volksgezondheid de minister van Justitie verdedigde in het failliet van justitie.

Even terug naar het therapeutisch voorschrift. Wist u dat het onmogelijk is om de wettelijke verplichte Recip-e te gebruiken als de apotheker het medicatieschema eerst heeft aangepast?

Maar who cares! Ik reken op de ervaringsdeskundigheid van de minister van Justitie om onze beroepsgroep evenzo uit de penarie te helpen...

Als het begint over verantwoordelijkheden, dan wordt het boeiend.In een van de reacties van een apotheker las ik dat de eindverantwoordelijkheid bij het afleveren van medicatie bij de apotheker ligt. Goed om te onthouden en het staat met stip genoteerd.In deze 30 dagen die het moeten hebben van zwijgen en dus gelukkig zijn, kwam terzelfdertijd het bericht dat een zwaar criminele drugsbende wordt vrijgesproken omdat bij een computer niet het juiste knopje was ingedrukt in de rechtbank en dus het overdonderende bewijsmateriaal nietig moest zijn.Mocht ik dan verwonderd zijn als ik een reflex maakte naar de computerdeskundigheid die van zorgverstrekkers wordt gevraagd en geëist. De huisarts kent er niks van, de apotheker kent er niks van, de softwareleveranciers kennen er helemaal niks van. Hoe mooi was het om te zien in de Kamer dat de minister van Volksgezondheid de minister van Justitie verdedigde in het failliet van justitie.Even terug naar het therapeutisch voorschrift. Wist u dat het onmogelijk is om de wettelijke verplichte Recip-e te gebruiken als de apotheker het medicatieschema eerst heeft aangepast?Maar who cares! Ik reken op de ervaringsdeskundigheid van de minister van Justitie om onze beroepsgroep evenzo uit de penarie te helpen...