Alles over Amsterdam

De FDA en het EMA hebben recentelijk de tweevoudige combinatietherapie dolutegravir en rilpivirine goedgekeurd, maar enkel om van behandeling te veranderen bij patiënten met een onmeetbaar lage virale belasting. Op de International AIDS Conference eind juli in Amsterdam werden de tussentijdse resultaten na 48 weken van de studies GEMINI 1 en 2 gepresenteerd. Die leren dat de behandeling zou kunnen worden verlicht, ook bij patiënten die nog geen antiretrovirale behandeling hebben gekregen. De studies tonen immers aan dat een tweevoudige combinatietherapie, met dolutegravir et lamivudine, bij dergelijke patiënten niet minder goed is dan een klassieke drievoudige combinatietherapie.

Volgens de HIV-HEART-studie is de incidentie van hartfalen 50% hoger bij hiv-geïnfecteerde patiënten, maar dat is niet toe te schrijven aan atherosclerose. Wat daar de oorzaak van is, weten we nog niet. Dat is nochtans belangrijk om hartfalen te kunnen voorkomen bij hiv-geïnfecteerde patiënten.

Hoe dien je het best een PrEP toe: continu of enkel voor en na seks? Het antwoord vindt u in de tussentijdse resultaten van de Franse Prévenir-studie: na een follow-up van één jaar (de patiënten zullen in het totaal gedurende drie jaar worden gevolgd) werd geen enkel geval van hiv-infectie geregistreerd met beide behandelingsschema's.

In de DolPHIN-1-studie, die werd uitgevoerd in Afrika, was het aantal vrouwen waarbij de virale belasting onmeetbaar laag werd, hoger met een antiretrovirale behandeling op basis van dolutegravir dan met een klassieke behandeling op basis van efavirenz als de behandeling laat, tijdens het derde trimester van de zwangerschap, werd gestart.

Volgens een Engels onderzoek is de frequentie van kanker 13-maal hoger en het overlijdensrisico 9-maal hoger bij adolescenten die een hiv-infectie hebben opgelopen tijdens de perinatale periode, dan bij jongeren van dezelfde leeftijd zonder hiv-infectie.

Zelfs bij patiënten die tijdens behandeling met antiretrovirale middelen al jaren een onmeetbaar lage virale belasting en een stevige immuniteit hebben, kan een kaposisarcoom optreden of recidiveren. Dat is de verontrustende vaststelling van ONCOVIH, een Frans observationeel onderzoek, dat wordt geleid door een groep van Pitié-Salpêtrière in Parijs.

De resultaten van de DAWNING-studie na 48 weken, die op het congres in Amsterdam werden gepresenteerd, bevestigen de resultaten na 24 weken die op de CROI in Boston werden gepresenteerd. Daarom is de combinatie dolutegravir + twee NRTI's geïndiceerd bij de behandeling van patiënten bij wie de eerstelijnstherapie mislukt.

Biomarkers, vroege diagnose, prognose,... Philip Scheltens (Amsterdam, Nederland) vat de essentiële punten van zijn presentatie samen.

De CANTOS-studie, die enkele maanden geleden voor het eerst de inflammatoire hypothese van atherosclerose heeft gevalideerd, staat weer in de schijnwerpers. In die studie werd immers vastgesteld dat canakinumab, een IL-1-bètaremmer, jichtaanvallen zou kunnen voorkomen, ongeacht het urinezuurgehalte.

Zoals vaak bij chronische, pijnlijke aandoeningen dreigen ook patiënten met gonartrose een depressie te ontwikkelen. Volgens de beschikbare studies zou ongeveer 20% van de patiënten met gonartrose depressief worden. Wat bepaalt die evolutie naar depressie en hoe kan je dat probleem opvangen?

Maria-Lucia Muntean en haar collega's (Kassel, Duitsland) hebben de resultaten gepresenteerd van een zeer interessante studie, die leert dat het rustelozebenensyndroom toeneemt bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Maria-Lucia Muntean en haar collega's (Kassel, Duitsland) hebben de resultaten gepresenteerd van een zeer interessante studie, die leert dat het rustelozebenensyndroom toeneemt bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Italiaanse vorsers hebben een systeem van artificiële intelligentie dat diagnose van ziekte van Alzheimer kan stellen met een PET-scan. Met die techniek blijkt het inderdaad mogelijk te zijn afwijkingen in de hersenen te detecteren tien jaar voor er ziekteverschijnselen optreden.

Donderdag 29 juni organiseert Roularta HealthCare, uitgever van onder andere Artsenkrant, een post-EAN meeting. Keynote-speakers in Brussel focussen op epilepsie, Alzheimer, MS en migraine. Vanop vier locaties te lande kan u interactief de uiteenzettingen volgen en vragen stellen. Snel (en gratis) inschrijven is de boodschap.

Zou die boutade van 30 jaar geleden nog van toepassing zijn op prostaatchirurgie? Dat was het onderwerp van een boeiende discussie op het congres van de EAU, maar het ziet ernaar uit dat een terugkeer naar vroeger niet meer aan de orde is.