Migraine gaat vaak samen met andere aandoeningen, die migraineaanvallen kunnen uitlokken. Zo kunnen slaapstoornissen en slaapapneu gepaard gaan met migraineaanvallen. "Verschillende studies hebben aangetoond dat slaapstoornissen correleren met de ernst van de hoofdpijn en evolutie naar en progressie van chronische migraine." De CaMEO-studie, die in 2015 werd gepubliceerd, heeft de symptomen en de ernst van migraine en de comorbiditeit geëvalueerd.1

Een grote studie

De studie die Dawn Buse in Amsterdam heeft gepresenteerd, heeft het verband onderzocht tussen slaapstoornissen en slaapapneu en chronische en episodische migraine. De patiënten, die via het internet waren geselecteerd, waren representatief voor de Amerikaanse bevolking. Episodische migraine werd gedefinieerd als episoden van migraine gedurende minder dan 15 dagen per maand tijdens de laatste drie maanden. Chronische migraine werd gedefinieerd als meer dan 15 dagen migraine per maand. De onderzoekers hebben een endofenotypische module ontwikkeld om de totale lichamelijke impact van migraine (met inbegrip van comorbiditeit en andere pijnen) te evalueren.

De studie werd uitgevoerd bij 11.699 patiënten met episodische migraine en 1.111 patiënten met chronische migraine. De patiënten werden uitgenodigd om de vragenlijst van Berlijn over slaapapneu in te vullen en op grond daarvan werden ze ingedeeld in een hoogrisico- en een laagrisicogroep. Slaapstoornissen werden geëvalueerd met de Medical Outcomes Study (MOS) Dimensions and Indices met 12 items, die zes dimensies van de slaap evalueren: inslapen, slaaptijd, doorslapen, ademhalingsproblemen, slaperigheid en herstelvermogen.

Risicopatiënten

Bij analyse van de demografische gegevens bleken patiënten met chronische migraine vaker blanke vrouwen te zijn die halftijds werkten en overgewicht vertoonden, in vergelijking met patiënten met episodische migraine. Die laatsten vertonen vaker een laag risico op slaapapneu, wat werd bevestigd door de resultaten van de Berlijn-vragenlijst, een zelfvragenlijst die door de patiënten werd ingevuld, en een gezondheidswerker.

Wat slaapstoornissen betreft, snurkte een derde van de patiënten met episodische of chronische migraine. Een vijfde van de patiënten met episodische migraine en 30% van de patiënten met chronische migraine waren kortademig. Een vijfde van de patiënten in beide groepen was slaperig. Eveneens een vijfde van de patiënten met episodische migraine en een kwart van de patiënten met chronische migraine vonden dat ze niet goed sliepen.

Een interessant gegeven is verder de hoofdpijn 's morgens. Dawn Buse et al. hebben aangetoond dat de migrainelijders met een hoog risico op slaapapneu altijd meer hoofdpijn 's morgens hadden dan de migrainelijders met een laag risico op slaapapneu. Bij eenzelfde risico op slaapapneu vertoonden patiënten met chronische migraine vaker hoofdpijn 's morgens dan patiënten met episodische migraine: respectievelijk 26,8% en 24,1% in geval van een hoog risico en respectievelijk 25,1% en 20,3% in geval van een laag risico op slaapapneu.

Volgens Dawn Buse bestaat er dus een sterke correlatie tussen slaapstoornissen en migraine. Volgens recente onderzoeken bedraagt de prevalentie van slaapapneu in de algemene bevolking 9% tot 38%, wat lager is dan de Amerikaanse studie. "Dat betekent waarschijnlijk dat slaapapneu wordt onderschat en ondergediagnosticeerd bij migrainelijders en vooral bij patiënten met chronische migraine."

Manic Adams A et al. Cephalalgia 2015; 35(7):563-578

D. Buse et al. The Relationship Between Sleep Disorders and Migraine: Results from the Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes (CaMEO) Study. EAN 2017 Abstract#O1109

Migraine gaat vaak samen met andere aandoeningen, die migraineaanvallen kunnen uitlokken. Zo kunnen slaapstoornissen en slaapapneu gepaard gaan met migraineaanvallen. "Verschillende studies hebben aangetoond dat slaapstoornissen correleren met de ernst van de hoofdpijn en evolutie naar en progressie van chronische migraine." De CaMEO-studie, die in 2015 werd gepubliceerd, heeft de symptomen en de ernst van migraine en de comorbiditeit geëvalueerd.1Een grote studieDe studie die Dawn Buse in Amsterdam heeft gepresenteerd, heeft het verband onderzocht tussen slaapstoornissen en slaapapneu en chronische en episodische migraine. De patiënten, die via het internet waren geselecteerd, waren representatief voor de Amerikaanse bevolking. Episodische migraine werd gedefinieerd als episoden van migraine gedurende minder dan 15 dagen per maand tijdens de laatste drie maanden. Chronische migraine werd gedefinieerd als meer dan 15 dagen migraine per maand. De onderzoekers hebben een endofenotypische module ontwikkeld om de totale lichamelijke impact van migraine (met inbegrip van comorbiditeit en andere pijnen) te evalueren.De studie werd uitgevoerd bij 11.699 patiënten met episodische migraine en 1.111 patiënten met chronische migraine. De patiënten werden uitgenodigd om de vragenlijst van Berlijn over slaapapneu in te vullen en op grond daarvan werden ze ingedeeld in een hoogrisico- en een laagrisicogroep. Slaapstoornissen werden geëvalueerd met de Medical Outcomes Study (MOS) Dimensions and Indices met 12 items, die zes dimensies van de slaap evalueren: inslapen, slaaptijd, doorslapen, ademhalingsproblemen, slaperigheid en herstelvermogen.RisicopatiëntenBij analyse van de demografische gegevens bleken patiënten met chronische migraine vaker blanke vrouwen te zijn die halftijds werkten en overgewicht vertoonden, in vergelijking met patiënten met episodische migraine. Die laatsten vertonen vaker een laag risico op slaapapneu, wat werd bevestigd door de resultaten van de Berlijn-vragenlijst, een zelfvragenlijst die door de patiënten werd ingevuld, en een gezondheidswerker.Wat slaapstoornissen betreft, snurkte een derde van de patiënten met episodische of chronische migraine. Een vijfde van de patiënten met episodische migraine en 30% van de patiënten met chronische migraine waren kortademig. Een vijfde van de patiënten in beide groepen was slaperig. Eveneens een vijfde van de patiënten met episodische migraine en een kwart van de patiënten met chronische migraine vonden dat ze niet goed sliepen. Een interessant gegeven is verder de hoofdpijn 's morgens. Dawn Buse et al. hebben aangetoond dat de migrainelijders met een hoog risico op slaapapneu altijd meer hoofdpijn 's morgens hadden dan de migrainelijders met een laag risico op slaapapneu. Bij eenzelfde risico op slaapapneu vertoonden patiënten met chronische migraine vaker hoofdpijn 's morgens dan patiënten met episodische migraine: respectievelijk 26,8% en 24,1% in geval van een hoog risico en respectievelijk 25,1% en 20,3% in geval van een laag risico op slaapapneu.Volgens Dawn Buse bestaat er dus een sterke correlatie tussen slaapstoornissen en migraine. Volgens recente onderzoeken bedraagt de prevalentie van slaapapneu in de algemene bevolking 9% tot 38%, wat lager is dan de Amerikaanse studie. "Dat betekent waarschijnlijk dat slaapapneu wordt onderschat en ondergediagnosticeerd bij migrainelijders en vooral bij patiënten met chronische migraine."Manic Adams A et al. Cephalalgia 2015; 35(7):563-578 D. Buse et al. The Relationship Between Sleep Disorders and Migraine: Results from the Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes (CaMEO) Study. EAN 2017 Abstract#O1109