...

Tussen mei 2014 en november 2017 hebben de onderzoekers 72 gevallen van kaposisarcoom geregistreerd in hun dienst van het Hôpital Pitié-Salpêtrière. 22 gevallen (31%) zijn opgetreden bij patiënten die al lang een antiretrovirale behandeling kregen en een onmeetbaar lage virale belasting en een bevredigende immuniteit hadden. Het ging om 18 mannen en vier vrouwen, van wie er tien waren geboren in Frankrijk en 12 in Afrika. De gemiddelde leeftijd was 51 jaar. De diagnose van hiv-infectie was gemiddeld 12 jaar eerder gesteld. De patiënten hadden > 200 CD4-cellen/mm³ (gemiddeld 449, sommigen zelfs 700) en de virale belasting was sinds minstens vier jaar onmeetbaar laag. In 59% van de gevallen ging het om een recidief en in 41% van de gevallen om een eerste episode. Ligging van het kaposisarcoom: huid (100% van de gevallen), lymfeklieren (27%), bronchi (18%), slokdarm en maag (14%), beenderen (14%) en/of het verhemelte (5%). Alle patiënten kregen een klassieke chemotherapie die is goedgekeurd voor de behandeling van kaposisarcoom. In november 2017 waren 16 van de 22 patiënten nog altijd in leven: 31% van de patiënten vertoonde een partiële remissie, 38% was stabiel en bij 31% was het kaposisarcoom verergerd. De vorsers blijven de patiënten volgen en ze willen een verkennend onderzoek starten om het effect van een immunotherapie, meer bepaald met een PD-1-antagonist, te evalueren. Immunotherapeutische middelen zijn zeer doeltreffend gebleken met name bij de behandeling van een melanoom. Op het congres in Amsterdam werd ook een Amerikaanse studie gepresenteerd, die soortgelijke resultaten heeft opgeleverd, wat toch wel verontrustend is.Ref.: Palich R. et al. Abstract WEAB0105, International AIDS Conference 2028, Amsterdam.