Dit jaar werden meer dan 4.800 abstracts ingediend voor het EULAR 2017. Op het congres is vooral veel gesproken over spondylartropathie en reumatoïde artritis.Robert Landewé, voorzitter van het comité dat de abstracts selecteert, leek ons de geknipte persoon om voor ons enkele studies over spondylartritis en reumatoïde artritis te selecteren die het interessantst zouden kunnen zijn voor de klinische praktijk.

In deze video beschrijft professor Xenophon Baraliakos van het reumatologisch centrum van de Ruhr, Duitsland, wat volgens hem de belangrijkste recente aanwinsten zijn op het vlak van diagnose, voorspellende en prognostische factoren en behandeling van spondylartropathie.

Sclerodermie : vroeg opsporenProf. Vanessa Smith van de Universiteit Gent heeft een onderzoek voorgesteld over de doeltreffendheid van videocapillaroscopie van de nagel bij de vroege detectie van systeemsclerose, een zeldzame auto-immuunaandoening die gekenmerkt wordt door het voorkomen van het syndroom van Raynaud. Spijtig genoeg is dit laatste niet typisch voor sclerodermie. Vroege screening zorgt voor een snelle opvolging van de patiënt, want indien er geen behandeling is van de sclerodermie als dusdanig, kunnen er complicaties ontstaan zoals pulmonale arteriële hypertensie.

Nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van reumatische aandoeningen zijn altijd welkom. Philip Mease (Seattle, WA, VS) heeft de resultaten gepresenteerd van een fase 3-studie die tofacitinib heeft vergeleken met adalimumab.

We hebben voor u 3 studies geselecteerd die aantonen dat hyperurikemie en de klinische gevolgen ervan (jichtaanvallen, tofi en ziekenhuisopnames) nog niet al hun geheimen hebben prijsgegeven.

Toeval of oorzakelijk verband?Wat daar de verklaring voor is, weten we niet, maar een Deense studie die op een officiële persconferentie op het Europese congres voor reumatologie dit jaar (EULAR 2017) werd gepresenteerd, leert dat de incidentie van plaatsing van een totale heup- en knieprothese is gedaald sinds de goedkeuring van biologische geneesmiddelen en vermelding van die geneesmiddelen in de richtlijnen voor de behandeling van RA.

Het is nooit te vroeg om het goed te doenTijdens het Europese reumatologiecongres van dit jaar, EULAR 2017, werd de campagne 'Don't Delay, Connect Today' gelanceerd. Die benadrukt het belang van een vroegtijdige diagnose om de schadelijke gevolgen van reumatologische en musculoskeletaire aandoeningen te beperken. Helemaal in de lijn daarvan toont een meta-analyse een gunstig effect aan van een zeer vroegtijdige interventie bij patiënten in een preklinisch stadium van reumatoïde polyartritis.

Op het congres van de EULAR dit jaar is sclerodermie, een nog vrij mysterieuze aandoening, ruim aan bod gekomen. Een Belg, prof. Vanessa Smith (U Gent), en een Italiaan, prof. Gianluca Moroncini (Ancona, Italië), hebben nieuwe diagnostische technieken gepresenteerd.

Bij veel patiënten met psoriatische artritis is de pijn onvoldoende onder controle. Dat heeft invloed op de levenskwaliteit en het dagelijkse leven. Philip Conaghan (Leeds, Verenigd Koninkrijk) heeft de resultaten gepresenteerd van een multinationale studie.

Immunotherapie is een echte omwenteling bij de behandeling van kanker. Immunotherapie kan echter ook bijwerkingen veroorzaken, die de oncologen vaak minimaliseren in vergelijking met chemotherapie. Immunotherapie kan onder meer reumatische bijwerkingen veroorzaken. Op het EULAR werd er een sessie aan gewijd.