Philip Conaghan (Leeds, Verenigd Koninkrijk)

De studie werd uitgevoerd in 13 landen in alle continenten met uitzondering van Australië. De deelnemende reumatologen werden uitgenodigd om een vragenlijst te beantwoorden over de patiënten die ze behandelden. De onderzoekers hebben zo informatie kunnen verzamelen over 782 patiënten met een psoriatische artritis. De patiënten werden sinds minstens 3 maanden behandeld met een biologisch geneesmiddel, merendeels een TNF-alfa-antagonist, en werden gestratificeerd volgens de ernst van de pijn. Die werd gemeten met de SF-36 Bodily Pain-schaal: geen of lichte pijn, matige pijn of hevige pijn. De onderzoekers hebben ook informatie verzameld over de demografische kenmerken, de klinische toestand en de toegediende behandeling. De patiënten werden uitgenodigd om, als ze dat wensten, een vragenlijst in te vullen over het gebruik van niet-receptplichtige pijnstillers, hun vermogen om een werk te verrichten, hun levenskwaliteit, hun handicap enz. De onderzoekers hebben ook het gebruik van receptplichtige pijnstillers geëvalueerd op grond van de antwoorden van de reumatologen.

Nog andere oorzaken van pijn

259 van de 782 patiënten vertoonden geen of weinig pijn, 235 matige pijn en 288 hevige pijn. Er werd, zoals te verwachten was, een zeer sterke lineaire correlatie waargenomen tussen de tertielen van de pijnintensiteit en de uitkomstmaten van de levenskwaliteit. "Eén van de problemen waar we mee werden geconfronteerd, is dat we niet wisten hoe de patiënten op de behandeling hadden gereageerd. We wisten dat ze werden behandeld, maar we hadden geen informatie over de respons op de behandeling. Maar ook zonder psoriatische ontsteking zijn er nog andere oorzaken van pijn", legde de Britse specialist uit. Waarom zouden de patiënten geen last hebben van tendinitis, enthesopathie of artrose, aandoeningen die toch frequent zijn bij 40-plussers?

De vorsers hebben een spinnenwebdiagram opgesteld (zie figuur), dat leert dat de aan de gezondheid gerelateerde levenskwaliteit in alle domeinen (geestelijke gezondheid, lichamelijke capaciteit, lichaamspijn, algemene gezondheid, vitaliteit, sociaal functioneren en emotionele aspecten) verslechtert naarmate de pijn toeneemt.

Niet onder controle

De patiënten met een ernstige psoriatische artritis namen ook significant vaker niet-steroïdale ontstekingsremmers (p = 0,0026), opiaten (p = 0,0065) en niet-receptplichtige pijnstillers (p < 0,0001) in.

Bij actieve patiënten en patiënten die een beroepsactiviteit zouden kunnen uitoefenen (≤ 65 jaar), was de waarschijnlijkheid van werkloosheid of pensionering wegens de psoriatische artritis hoger en dat hing af van de pijn. De waarschijnlijkheid bedroeg 19% bij patiënten met weinig of geen pijn, 10% bij patiënten met matige pijn en 58,3% bij patiënten met hevige pijn.

Deze analyse van gegevens afkomstig uit het "reële leven" is belangrijk. Ze leert dat patiënten met een psoriatische artritis zeer vaak veel pijn hebben, ook als ze worden behandeld met een biologisch geneesmiddel. Hoe meer pijn, des te slechter is de levenskwaliteit. "Het is dus belangrijk aandacht te besteden aan de pijn en de pijn goed te behandelen, met name door de ontsteking aan te pakken", concludeerde Philip Conaghan.

Conaghan PG et al. Pain still remains a high unmet need among psoriatic arthritis patients receiving existing biologic treatment: results from a multi national real-world survey. EULAR 2017 Abstract #OP0107